Verbind je met ons

Economie

De VN luidt alarm over escalerende verstoringen van de wereldhandel

DELEN:

gepubliceerd

on

De Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) heeft haar diepe bezorgdheid geuit over de escalerende verstoringen van de wereldhandel, met name over de geopolitieke spanningen die de scheepvaart in de Zwarte Zee treffen, de recente aanvallen op de scheepvaart in de Rode Zee die het Suezkanaal treffen en de impact van klimaatverandering op het Panamakanaal

UNCTAD onderstreept de cruciale rol die het zeevervoer speelt als de ruggengraat van de internationale handel, die verantwoordelijk is voor meer dan 80% van het mondiale goederenverkeer.

Handelsverstoring op de Zwarte Zee, het Panamakanaal en de Suezkanaalroutes.

De recente aanvallen op de scheepvaart in de Rode Zee hebben, in combinatie met de bestaande geopolitieke en klimaatgerelateerde uitdagingen, aanleiding gegeven tot een complexe crisis die belangrijke mondiale handelsroutes treft.

UNCTAD schat dat de wekelijkse doorvoer door het Suezkanaal de afgelopen twee maanden met 42% is afgenomen.

Het aanhoudende conflict in Oekraïne heeft geleid tot substantiële verschuivingen in de olie- en graanhandel, waardoor gevestigde handelspatronen opnieuw vorm kregen. Tegelijkertijd kampt het Panamakanaal, een cruciaal kanaal voor de wereldhandel, met afnemende waterstanden, wat heeft geresulteerd in een duizelingwekkende vermindering van 36% in de totale doorvoer in de afgelopen maand vergeleken met een jaar geleden. De langetermijngevolgen van de klimaatverandering voor de capaciteit van het kanaal doen zorgen rijzen over de blijvende gevolgen voor de mondiale toeleveringsketens.

De crisis in de Rode Zee, gekenmerkt door door Houthi’s geleide aanvallen die scheepvaartroutes ontwrichten, heeft een extra laag van complexiteit toegevoegd. Grote spelers in de scheepvaartsector hebben als reactie daarop het Suez-vervoer tijdelijk opgeschort. Opvallend is dat de doorvoer van containerschepen per week met 67% is gedaald vergeleken met een jaar geleden, waarbij de capaciteit voor het vervoer van containers, de doorvoer van tankers en gastankers aanzienlijk zijn afgenomen.

advertentie

De stijging van de gemiddelde spotvrachttarieven voor containers tijdens de laatste week van december, met plus 500 dollar, in één week tijd, was de hoogste wekelijkse stijging ooit. De gemiddelde spottarieven voor containervervoer vanuit Shanghai zijn deze week met 122% gestegen vergeleken met begin december. dat wil zeggen dat ze meer dan verdubbeld zijn. De tarieven van Shanghai naar Europa stegen met 256%, dat wil zeggen meer dan verdrievoudigd. Ook de tarieven naar de westkust van de Verenigde Staten stegen bovengemiddeld, hoewel deze niet via Suez lopen. Ze stegen met 162%. Hier zien we de mondiale impact van de crisis, nu schepen alternatieve routes zoeken en de Suez en het Panamakanaal vermijden.

Het cumulatieve effect van deze verstoringen vertaalt zich in langere reisafstanden voor vracht, stijgende handelskosten en een stijging van de uitstoot van broeikasgassen doordat de scheepvaart grotere afstanden en met grotere snelheid moet afleggen. Het vermijden van het Suez- en Panamakanaal vergt meer scheepvaartdagen, wat resulteert in hogere kosten. De prijs per dag voor verzending en verzekeringspremies zijn enorm gestegen, waardoor de totale kosten van het vervoer zijn toegenomen. Bovendien zijn schepen gedwongen sneller te reizen om omwegen te compenseren, waardoor ze meer brandstof per mijl moeten verbranden en meer CO2 moeten uitstoten, waardoor de zorgen over het milieu nog groter worden.

Mondiale gevolgen: stijgingen van de voedsel- en energieprijzen.

UNCTAD onderstreept de verstrekkende economische gevolgen van deze verstoringen. Langdurige onderbrekingen, vooral in de containervaart, vormen een directe bedreiging voor de mondiale toeleveringsketens, wat mogelijk kan leiden tot vertraagde leveringen en hogere kosten. Hoewel de huidige containertarieven ongeveer de helft van de piek tijdens de Covid-crisis bedragen, kost het tijd om hogere vrachttarieven door te geven aan consumenten, waarbij de volledige impact zich naar verwachting binnen een jaar zal manifesteren.

De energieprijzen zijn getuige van een sterke stijging nu de doorvoer van gas wordt stopgezet, wat een directe impact heeft op de energievoorziening, vooral in Europa. De crisis weerklinkt ook in de mondiale voedselprijzen, waarbij langere afstanden en hogere vrachttarieven mogelijk tot hogere kosten leiden. Verstoringen in de graantransporten vanuit Europa, Rusland en Oekraïne vormen risico's voor de mondiale voedselzekerheid, hebben gevolgen voor consumenten en verlagen de prijzen die aan producenten worden betaald.

Gevolgen voor ontwikkelingslanden

Ontwikkelingslanden zijn bijzonder kwetsbaar voor deze verstoringen en UNCTAD blijft waakzaam bij het monitoren van de zich ontwikkelende situatie.

De organisatie benadrukt de dringende behoefte aan snelle aanpassingen vanuit de scheepvaartsector en robuuste internationale samenwerking om de snelle hervorming van de mondiale handelsdynamiek het hoofd te kunnen bieden. De huidige uitdagingen onderstrepen de kwetsbaarheid van de handel voor geopolitieke spanningen en klimaatgerelateerde uitdagingen, en vereisen collectieve inspanningen voor duurzame oplossingen, vooral ter ondersteuning van landen die kwetsbaarder zijn voor deze schokken.

UNCTAD is het handels- en ontwikkelingsorgaan van de VN. Het ondersteunt ontwikkelingslanden om eerlijker en effectiever toegang te krijgen tot de voordelen van een gemondialiseerde economie en stelt hen in staat om met de potentiële nadelen van een grotere economische integratie om te gaan.

Het biedt analyses, faciliteert consensusvorming en biedt technische bijstand om ontwikkelingslanden te helpen handel, investeringen, financiën en technologie te gebruiken als voertuigen voor inclusieve en duurzame ontwikkeling.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending