Verbind je met ons

Economie

Commissie stelt ontwerpbegroting 2016 EU: Focus op werkgelegenheid, groei, migratie en wereldwijde actie

DELEN:

gepubliceerd

on

2015_03_31_FM_trilogsDe Commissie heeft vandaag (27 mei) een EU-begroting van 2016 miljard euro aan betalingskredieten voor 143.5 voorgesteld om het herstel van de Europese economie te ondersteunen en de levens in Europa en daarbuiten te helpen verbeteren. Het geld zal worden geïnvesteerd om innovatie te stimuleren, banen te creëren, de convergentie tussen de lidstaten en tussen regio’s te bevorderen, effectiever om te gaan met migratie en de rol van de EU als mondiale speler verder te versterken. Het voorstel omvat ook bijdragen aan het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), dat de kern vormt van het Investeringsplan voor Europa. Het ontwerp van vandaag wordt naar het Europees Parlement en de lidstaten gestuurd, die gezamenlijk over de definitieve begroting zullen beslissen.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Kristalina Georgieva, verantwoordelijk voor begroting en personeelszaken, zei: "In de huidige economie is het belangrijker dan ooit om het geld van de belastingbetalers verstandig te gebruiken. Onze begroting voor 2016 ondersteunt het economisch herstel door middel van investeringen in groei en werkgelegenheid. als hulp bij het beheren van externe uitdagingen zoals migratie. We reageren op de meest dringende behoeften in Europa en streven naar de best mogelijke resultaten."

Het stimuleren van banen, groei en investeringen

De belangrijkste kenmerken van de ontwerpbegroting van de EU voor 2016 zijn onder meer:

  • Bijna de helft daarvan (66.58 miljard euro) werd gebruikt om de groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen te stimuleren.
  • Ondersteuning van de politieke prioriteiten van de Europese Commissie, bijvoorbeeld de Energie-unie en de Digitale Interne Markt, via programma’s als de Connecting Europe Facility (1.67 miljard euro in 2016).
  • 1.8 miljard euro (30% meer dan 2015) voor Erasmus+, het Europese programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, dat in de periode 4-2014 ruim 2020 miljoen mensen in de hele EU zal helpen werken en studeren.
  • Het concurrentievermogen vergroten door onderzoek en innovatie met programma's als Horizon 2020 (10 miljard euro in 2016, een stijging van 11.6% ten opzichte van 2015).
  • 2 miljard euro aan vastleggingen en 500 miljoen euro aan betalingen voor het garantiefonds van het EFSI, om 315 miljard euro aan investeringen voor Europa vrij te maken. De EFSI-verordening, inclusief de budgettaire aspecten van de nieuwe investeringsstructuur, is onderwerp van lopende onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten.
  • In totaal € 42.86 miljard voor boeren.

Aanpakken nieuwe uitdagingen – in Europa en daarbuiten

Er zal meer geld beschikbaar zijn om de huidige migratieproblemen aan te pakken. De begroting ondersteunt de Europese Agenda voor Migratie die eerder deze maand werd gepresenteerd, met extra financiering voor de operaties Triton en Poseidon, versterkte noodhulp aan lidstaten in de frontlinie, de financiering voor een EU-brede hervestigingsregeling en versterkende agentschappen zoals FRONTEX en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO). Er is voor 833 € 2016 miljoen beschikbaar voor het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) en het Interne Veiligheidsfonds (ISF), de twee belangrijkste financieringsbronnen voor de maatregelen in het kader van het EU-beleid inzake migratie en veiligheid.

De EU-begroting speelt ook in op nieuwe ontwikkelingen in de buurlanden van Europa en daarbuiten. Er is 9.5 miljard euro (+28.5%) beschikbaar ter ondersteuning van het vermogen van de EU om te reageren op externe crises, zoals die in Oekraïne en Syrië, en om humanitaire hulp te bieden aan mensen in nood. Het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) zullen worden versterkt tot respectievelijk € 2.1 miljard (+34%) en € 2.7 miljard (+27%).

advertentie

Achtergrond

De ontwerpbegroting van de EU bevat voor elk te financieren programma twee bedragen: vastleggingen en betalingen. "Verplichtingen" verwijst naar de financiering die in een bepaald jaar contractueel kan worden overeengekomen; "betalingen" op het daadwerkelijk uitbetaalde geld. In de ontwerpbegroting voor 2016 vertegenwoordigen de vastleggingen € 153.5 miljard (een daling van 5.3% ten opzichte van 2015) en de betalingen € 143.5 miljard (een stijging van 1.6% ten opzichte van 2015). Dit betekent dat de betalingen in reële termen min of meer stabiel zijn ten opzichte van 2015. De betalingen omvatten de kredieten die nodig zijn om de achterstand aan uitstaande vorderingen uit de afgelopen budgettaire programmeringsperiode, die eind 24.7 € 2014 miljard bedroeg, geleidelijk weg te werken.

De EU-begroting bedraagt ​​grofweg 1% van het bbp van de EU, maar dankzij het vermenigvuldigingseffect en de focus op resultaten heeft deze een grote impact. Over de periode 2007-2013 wordt de gemiddelde stijging van het bbp als gevolg van het cohesiebeleid bijvoorbeeld geschat op 2.1% per jaar in Letland, 1.8% per jaar in Litouwen en 1.7% per jaar in Polen.

Ontwerp EU-begroting 2016 (in miljoen euro):

KREDIETEN PER RUBRIEK DB 2016 (nominale verandering in % sinds 2015)
Verplichtingen Betalingen
1. Slimme en inclusieve groei: 69 440.1 (-10.9%) 66 578.2 (-0.4%)
Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid 18 618.4 (6.1%) 17 518.1 (11.4%)
Economische, sociale en territoriale cohesie 50 821.7 (-15.9%) 49 060.1 (-4.0%)
2. Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen 63 104.4 (-1.2%) 55 865.9 (-0.2%)
Marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse steun 42 867.6 (-1.4%) 42 859.3 (-1.4%)
3. Veiligheid en burgerschap 2 670.0 (9.7%) 2 259.0 (17.1%)
4. Europa als wereldspeler 8 881.7 (5.6%) 9 539.2 (28.5%)
5. Administratie 8 908.7 (2.9%) 8 910.2 (2.9%)
Andere speciale instrumenten* 524.6 (-9.8%) 389.0 (-7.0%)
Totaal kredieten 153 529.5 (-5.2%) 143 541.5 (1.6%)
In % van het bni van de EU-28 1.04% 0.98%

Opmerking: * Andere speciale instrumenten zijn onder meer de reserve voor noodhulp (EAR), het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) en het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU). Met het oog op de berekening van de marges onder de kredietplafonds wordt met de overeenkomstige kredieten rekening gehouden buiten het MFK.

Meer informatie

Vragen en antwoorden
Factsheet van de EU-begroting in één oogopslag
EU-begroting in mijn land online
Mythen en feiten over de EU-begroting
ONTWERP EU-BEGROTING 2016
Vice-voorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de begroting op Twitter

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending