Verbind je met ons

Seksueel misbruik van kinderen

De Commissie stelt voor om de interim-verordening uit te breiden, waardoor aanbieders de vrijwillige detectie en melding van seksueel misbruik van kinderen kunnen voortzetten

DELEN:

gepubliceerd

on

Op 30 november heeft de Commissie een voorstel ingediend een verlenging van de Interimverordening van bepaalde bepalingen van de e-Privacyrichtlijn. Dit zal het mogelijk maken aanbieders van bepaalde nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten om door te gaan met het vrijwillig opsporen en rapporteren van seksueel misbruik van kinderen op hun diensten en het verwijderen van materiaal over seksueel misbruik van kinderen van hen.

De Interimverordening is een tijdelijke oplossing om de voortzetting van deze vrijwilligersactiviteiten mogelijk te maken totdat er nieuwe permanente EU-regels van kracht zijn. Deze interim-verordening loopt af op 3 augustus 2024. Als er tegen die tijd geen nieuwe regels van kracht zijn, zouden deze aanbieders in de EU geen wettelijke basis hebben om seksueel misbruik van kinderen op hun diensten op te sporen en te melden. Dit zou het voor roofdieren gemakkelijker maken om materiaal over seksueel kindermisbruik te delen, kinderen in de EU te verzorgen en er ongestraft mee weg te komen. Dit in een tijd waarin het bewijsmateriaal voor seksueel misbruik van kinderen in omvang en ernst toeneemt en de rapporten een sleutelrol spelen bij het onderzoeken van deze misdaden, het redden van kinderen en het voor het gerecht brengen van daders. Vandaar de noodzaak van een verlenging van de interimverordening.

In mei 2022 heeft de Commissie een wetgevingskader voor de lange termijn voorgesteld om dit ernstige probleem aan te pakken: een voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen. Inter-institutional negotiations continue on this proposal. To avoid a legislative gap in the detection and reporting of child sexual abuse online, the Commission has now proposed an extension of the Interim Regulation’s duration.This bridges the period until the long-term legislation to tackle child sexual abuse online, put forward by the Commission in 2022, is approved. The extension proposed today would apply from 4 August 2024, for a period of maximum two years.

De Commissie blijft de medewetgevers steunen bij het bereiken van overeenstemming over een duurzame oplossing om seksueel misbruik van kinderen te bestrijden en kinderen te beschermen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending