Verbind je met ons

Business Information

Noteringen op Europese beurzen: Raad en Parlement bereiken overeenstemming over nieuwe wet

DELEN:

gepubliceerd

on

De Raad en het Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de noteringswet, een pakket dat de publieke kapitaalmarkten in de EU aantrekkelijker zal maken voor bedrijven uit de EU en het voor bedrijven van elke omvang, inclusief het MKB, gemakkelijker zal maken om aan de Europese beurzen te noteren.

De overeenkomst zal de administratieve rompslomp en de kosten terugdringen om Europese bedrijven van elke omvang, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen, te helpen toegang te krijgen tot meer financieringsbronnen.

Dit zal bedrijven aanmoedigen om genoteerd te worden en te blijven op de openbare markten van de EU. Een gemakkelijkere toegang tot publieke markten zal bedrijven in staat stellen de beschikbare financieringsbronnen beter te diversifiëren en aan te vullen.

"Het akkoord over het Noteringspakket zal de administratieve lasten voor bedrijven verminderen en bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de kapitaalmarkten in de EU, volledig in lijn met de doelstellingen van de kapitaalmarktenunie. Het is belangrijk dat we bedrijven blijven aanmoedigen om aan de beurs te noteren en tegelijkertijd een hoog niveau van beleggersbescherming en marktintegriteit in de hele Unie te garanderen."
Vincent Van Peteghem, Minister van Financiën van België

De voorlopige overeenkomst zorgt voor een evenwicht tussen het verlichten van de lopende openbaarmakingsvereisten en het handhaven van de marktintegriteit en efficiëntie in het kader van marktmisbruik, door de reikwijdte van de openbaarmakingsverplichting te beperken in het geval van langdurige processen (gebeurtenissen in meerdere fasen). De verplichting tot onmiddellijke openbaarmaking dekt niet langer de tussenstappen van dat proces; in plaats daarvan hoeven de uitgevende instellingen alleen voorwetenschap openbaar te maken met betrekking tot de gebeurtenis die het langdurige proces voltooit.

Het versoepelt ook de regels voor investeringsonderzoek om het niveau van onderzoek naar het MKB in de EU te verhogen. Dit is belangrijk om potentiële investeerders te informeren over het vooruitzicht om in het MKB te investeren en verbetert de zichtbaarheid van beursgenoteerde emittenten.

De Raad en het Parlement waren het erover eens dat beleggingsondernemingen ervoor moeten zorgen dat het door de uitgevende instellingen gesponsorde onderzoek dat zij verspreiden, wordt geproduceerd in overeenstemming met de EU-gedragscode.

advertentie

De overeenkomst maakt ook de herbundeling van betalingen voor onderzoek en uitvoering van bestellingen mogelijk.

De overeenkomst tussen de Raad en het Parlement versterkt de samenwerking en coördinatie tussen ESMA en de nationale bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerkingsovereenkomsten met derde landen.

Ook de richtlijn inzake aandelen met meer stemmen is voorlopig overeengekomen tussen de Raad en het Parlement.

Volgende stappen

De tekst van het voorlopige akkoord zal nu worden afgerond en ter goedkeuring aan de vertegenwoordigers van de lidstaten en het Europees Parlement worden voorgelegd. Indien goedgekeurd, zullen de Raad en het Parlement de teksten formeel moeten goedkeuren.

Achtergrond

Op 7 december 2022 heeft de Commissie maatregelen voorgesteld om – door middel van een nieuw noteringspakket – de administratieve lasten voor bedrijven van elke omvang, met name kmo’s, te verlichten, zodat zij beter toegang krijgen tot financiering op de publieke kapitaalmarkt, zonder de marktintegriteit en de bescherming van investeerders te ondermijnen . Het aanbiedingswetpakket bestaat uit:

  • een verordening tot wijziging van de prospectusverordening, de marktmisbruikverordening en de regulering van de markten voor financiële instrumenten;
  • een richtlijn tot wijziging van de richtlijn markten voor financiële instrumenten en tot intrekking van de noteringsrichtlijn;
  • een richtlijn inzake aandelen met meer stemmen.

Het voorstel beoogt de regels te stroomlijnen die van toepassing zijn op bedrijven die een noteringsproces doorlopen en op bedrijven die al op de openbare markten van de EU zijn genoteerd, met als doel het voor de bedrijven te vereenvoudigen door hun administratieve lasten en kosten te verlichten, met behoud van een voldoende mate van transparantie, beleggersbescherming en integriteit van de markt.

Verordening betreffende de noteringswet – mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement

Verordening betreffende de noteringswet – mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement - Addendum

Richtlijn Listing Act – mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement

Kapitaalmarktenunie (achtergrondinformatie)

Bezoek de website

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending