Verbind je met ons

Europese Commissie

NextGenerationEU: Europese Commissie keurt gedeeltelijk positieve voorlopige beoordeling goed van Litouwens eerste betalingsverzoek in het kader van de Recovery and Resilience Facility

DELEN:

gepubliceerd

on

The European Commission has endorsed a positive preliminary assessment of part of the milestones linked to Lithuania’s first payment request under the Faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF), het belangrijkste instrument dat centraal staat in NextGenerationEU.

Op 30 november 2022 heeft Litouwen bij de Commissie een betalingsverzoek ingediend op basis van de 33 mijlpalen die in de Uitvoeringsbesluit van de Raad for the first payment. After looking at the evidence provided by the Lithuanian authorities, the Commission considered 31 out of the 33 milestones to be satisfactorily fulfilled. The 31 milestones that have been satisfactorily fulfilled demonstrate significant progress in the implementation of Lithuania’s recovery and resilience plan. They cover reforms in the areas of the green and digital transition, as well as reforms to the general and vocational education system, measures in support of innovation and science, on social protection and employment, as well as a digital data-storage for monitoring the implementation of the RRF, amongst others.

The Commission has found that two milestones related to taxation (M142 and M144) have not been satisfactorily fulfilled. The Commission acknowledges the first steps already taken by Lithuania to fulfil these outstanding milestones, though important work remains to be done. The Commission is therefore activating the ‘payment suspension’ procedure, as foreseen by Article 24(6) of the RRF Regulation. In line with the RRF Regulation and as explained in the Communicatie gepubliceerd op 21 februari, geeft deze procedure de lidstaten extra tijd om uitstaande mijlpalen te vervullen, terwijl ze een gedeeltelijke betaling ontvangen die gekoppeld is aan de mijlpalen die naar tevredenheid zijn vervuld.

Het herstel- en veerkrachtplan van Litouwen omvat een breed scala aan investerings- en hervormingsmaatregelen, georganiseerd in zeven thematische componenten. Het plan zal worden ondersteund met meer dan € 2 miljard aan subsidies, waarvan 13% (€ 289 miljoen) in augustus 2021 als voorfinanciering aan Litouwen werd uitbetaald.

Betalingen in het kader van de RRF zijn prestatiegebaseerd en afhankelijk van het feit of de lidstaten de investeringen en hervormingen doorvoeren die in hun respectieve plannen voor herstel en veerkracht zijn beschreven.

De Commissie moedigt alle lidstaten, met inbegrip van Litouwen, ten zeerste aan om door te gaan met de tijdige uitvoering van hun respectieve plannen voor herstel en veerkracht.

Europese Commissie voorzitter Ursula von der Leyen (afgebeeld) zei: “Litouwen heeft goede vorderingen gemaakt bij de uitvoering van zijn herstel- en veerkrachtplan, bijvoorbeeld door hervormingen door te voeren op het gebied van hernieuwbare energie en schoon vervoer, de uitrol van 5G en breedbandinfrastructuur te versnellen en zijn scholen te verbeteren met IT-apparatuur. Nu moedigen we Litouwen aan om binnen de komende zes maanden sneller te werken aan de twee fiscale mijlpalen die nog niet zijn bereikt. We moedigen alle lidstaten, inclusief Litouwen, aan om snel door te gaan met de uitvoering van hun plannen voor herstel en veerkracht. De Commissie staat aan uw zijde.”

advertentie

Volgende stappen

Overeenkomstig artikel 24, lid 6, van de RRF-verordening zijn de positieve voorlopige beoordeling en de opschorting van betalingen twee verschillende procedures die verschillende stappen volgen.

  • Wat betreft de positief voorlopig oordeel: the Commission has now sent its preliminary assessment of the milestones that Lithuania has fulfilled to the Economic and Financial Committee (EFC), asking for its opinion. The EFC’s opinion, to be delivered within a maximum of four weeks, should be taken into account in the Commission’s final assessment. Following the EFC’s opinion on the positive preliminary assessment and Lithuania’s observations on the payment suspension, and taking both into account, the Commission will adopt the decision on the payment of the instalment, in accordance with the examination procedure, through a comitology committee. Following the adoption of the decision by the Commission, the payment to Lithuania can take place.
  • Wat betreft de opschorting van betaling: the Commission has communicated to Lithuania the reasons why it considers that two milestones were not satisfactorily fulfilled. This communication starts an administrative procedure between the Commission and the Member State concerned. Lithuania now has a right to present to the Commission its observations within one month from the receipt of the communication. If, following Lithuania’s observations, the Commission were to confirm its assessment that the two outstanding milestones have not been satisfactorily fulfilled, it will determine the amount of the payment to be suspended by applying its methodology for payment suspension (outlined in Annex II of the 21 February Communicatie). Vanaf dat moment heeft Litouwen zes maanden de tijd om de resterende mijlpalen naar tevredenheid te vervullen. Gedurende deze periode van zes maanden zal de Commissie een actieve dialoog aangaan met de Litouwse autoriteiten. Als en wanneer de mijlpalen zijn bereikt, zal de Commissie de opschorting van de betaling opheffen en haar beoordeling naar het EFC sturen, volgens de hierboven geschetste procedure voor de positieve voorlopige beoordeling.

De Commissie zal verdere betalingsverzoeken van Litouwen beoordelen op basis van de verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen die in het uitvoeringsbesluit van de Raad zijn uiteengezet en die de voortgang van de uitvoering van de investeringen en hervormingen weerspiegelen.

De bedragen die aan de lidstaten worden uitbetaald, worden gepubliceerd in de Scorebord voor herstel en veerkracht, waaruit de voortgang van de uitvoering van de nationale plannen voor herstel en veerkracht blijkt.

Meer informatie

Voorlopige beoordeling

Questions and Answers on Lithuania’s disbursement request under NextGenerationEU

Questions and Answers: European Commission endorses Lithuania’s €2.2 billion recovery and resilience plan

Factsheet over het herstel- en veerkrachtplan van Litouwen

Faciliteit voor herstel en veerkracht

Regeling herstel- en veerkrachtfaciliteit

Vragen en antwoorden: Faciliteit voor herstel en veerkracht

EU als lenerswebsite

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending