Verbind je met ons

Conflicten

Verklaring van vicevoorzitter Maroš Šefčovič over de energie-unie tijdens de plenaire vergadering van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

DELEN:

gepubliceerd

on

maros_sefcovic_1President Malosse, geachte leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

It’s a pleasure to be here. I understand you will hold some very interesting discussions with some of my colleagues from the College over the course of this two-day plenary session; and I am very glad to be among them. In fact, I have been waiting to come and exchange views with you for a while, especially since the adoption of the Energy Union in late February so today’s exchange is very opportune.

Ik geloof dat iedereen in deze zaal bekend is met het basisconcept van de Energie-unie: om de Europeanen van veilige, concurrerende en duurzame energie te voorzien, moeten we een reeks acties ondernemen. Ze bestaan ​​uit:

 • het veiligstellen van onze bevoorrading door solidariteit en vertrouwen;
 • een volledig geïntegreerde Europese energiemarkt;
 • energie-efficiëntie op de eerste plaats zetten;
 • het koolstofvrij maken van onze economie;
 • en voorop blijven lopen door te investeren in onderzoek, innovatie en concurrentievermogen.

Dat is de visie die in een mooie teamoefening werd vertaald naar een concrete strategie. De strategie is in de eerste plaats bedacht door een uitstekend team van commissarissen. Maar bijdragen en ideeën kwamen van het hele spectrum van belanghebbenden op alle niveaus. Ik zal zo dadelijk spreken over de manier waarop wij deze cruciale dialoog de komende maanden willen voortzetten.

Ladies and gentlemen, the Energy Union is a ‘triple win’ strategy because it will benefit our citizens, our economy, and our environment. The three go hand in hand in making Europe a better place to live. Allow me elaborate on the impact of the Energy Union on each of these main three pillars of our society.

 burgers

In essentie geeft de Energie-unie burgers meer macht.

advertentie

In de eerste plaats pakken we het feit aan dat huishoudelijke consumenten te weinig keuze hebben in hun energieleveranciers en te weinig controle hebben over hun energiekosten. Een onaanvaardbaar hoog percentage van de Europese huishoudens kan het zich niet veroorloven hun energierekening te betalen. Eén van de oplossingen is een marktstructuur die competitiever is.

Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen dat energie vrij over onze grenzen heen kan stromen, zodat consumenten toegang hebben tot meer leveranciers en de beste service en prijs kunnen kiezen. Om dat doel te bereiken zullen we obstakels voor grensoverschrijdende energiestromen moeten wegnemen, zoals ontbrekende infrastructuur of regelgeving die inconsistent of onstabiel is. De recente initiatieven om de marktintegratie van het Iberisch schiereiland en van de Midden- en Zuidoost-Europese gasmarkten te versnellen zijn belangrijke stappen in die richting.

But we are not stopping there. Citizens are no longer passive consumers. They are becoming ‘prosumers’ – consumers who can also produce energy and supply it into the energy grids. This will allow individuals to generate revenues from their private energy production but more importantly; to benefit from lower prices of energy produced by others. With smart grids in place, a sunny day in Lisbon should lower energy prices in Madrid; and a windy day in Budapest should lower energy prices in Vienna. It might take time but we are already seeing major advancements in this field!

Halverwege het jaar zullen we onze eerste ideeën voor een nieuw ontwerp van de elektriciteitsmarkt presenteren om:

 • hernieuwbare energiebronnen beter in het elektriciteitsnet integreren;
 • ervoor zorgen dat nationale interventies de markt niet verstoren;
 • en het concurrentievermogen vergroten met als doel de prijzen te verlagen.

In 2016 zullen hierover wetsvoorstellen volgen.

We voorzien burgers al van informatie over de energie-efficiëntie van hun elektrische apparaten, maar we zouden dit graag beter willen doen. We zullen daarom de richtlijn energie-etikettering herzien, evenals andere wetgeving over de efficiëntie van gebouwen en transport.

Ten slotte werken we, met het mandaat dat vicevoorzitter Katainen en ikzelf onlangs van voorzitter Juncker hebben gekregen, en met een groep commissarissen in onze taskforce, een strategie voor slimme steden uit. Deze strategie zal ervoor zorgen dat de stedelijke regio’s, waar de overgrote meerderheid van de Europeanen woont, slim gebruik maken van de nieuwste innovaties om onze steden veerkrachtiger en duurzamer te maken.

Industrie

When it comes to the impact of the Energy Union on our industries, let’s first look at Europe’s renewable energy sector. This industry currently runs a combined annual turnover of €129 billion and employs over 1 million people. EU companies have a share of 40% of all patents for renewable technologies. The challenge is to therefore retain Europe’s leading role in global investment in renewable energy.

Last week, I met in Hannover with the Prime Minister of India who is eager to provide renewable energy to some 300 million citizens who currently don’t have proper access to electricity. He came to Europe in order to see where India can cooperate with European companies. The potential for our industry is therefore huge. And that is just one example…

But the energetic transition is not only about the energy sector; the change we are bringing about will benefit all industries. As you know, current wholesale gas prices are still more than twice as high as in the US. This reduces the competitiveness of our industries, especially those which are energy-intensive. And as if it’s not enough that we pay higher prices, we are also highly dependent on too few dominant suppliers, making us vulnerable to disruptions and price distortions.

In that respect, I assume you all heard Commissioner Vestager’s announcement, a couple of hours ago, about the Commission’s Statement of objections against Gazprom.

De oplossing die we bedenken is diversificatie van onze energiebronnen; dit betekent diversifiëren van wie we onze energie kopen, welke primaire materialen we gebruiken om onze energie te produceren, en de technologieën die we invoeren. Als het om gas gaat, zullen we dat doen

 • een EU-brede strategie voor LNG en opslag ontwikkelen;
 • partnerschappen aangaan met aanvullende leveranciers;
 • en de infrastructuur bouwen om het gas van die leveranciers te halen.

Een voorbeeld hiervan is de Zuidelijke Gascorridor, een strategisch project om gas uit Centraal-Azië te halen.

In feite zal het verlagen van de energiekosten van onze industrieën een positieve spiraal creëren. Door minder geld uit te geven aan hun energiekosten zullen Europese bedrijven concurrerender worden op de wereldmarkt en meer kunnen investeren in hun onderzoek en innovatie. Dit zal hen in staat stellen zich aan te passen aan de nieuwe opkomende sectoren en nieuwe innovatieve oplossingen te creëren voor de energetische en economische transitie. Dat zal in ruil daarvoor onze energieprijzen opnieuw verlagen, zodat de cyclus doorgaat!

Deze Commissie zal deze cyclus op verschillende punten ondersteunen. De financiering voor energieonderzoek is bijvoorbeeld al verdubbeld in het kader van Horizon 2020 en zal nu een verbeterd Strategisch Energietechnologieplan voorstellen om zich te concentreren op de gebieden met het meeste potentieel.

Milieu

De derde winnaar waar ik het over wil hebben is ons milieu. Dames en heren, de geschiedenis zal ons beoordelen op wat we hebben kunnen doen aan de opwarming van de aarde. Niet alleen wij, besluitvormers in de EU, maar onze hele generatie. Dit is onze laatste kans om de klimaatverandering te stoppen!

That is why the Commission welcomed the concrete commitments of Europe’s leaders to fight climate change. As you remember, last October the European Council endorsed binding EU targets by 2030:

 • de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40% terugdringen;
 • het aandeel hernieuwbare energie vergroten tot minimaal 27%;
 • en de energie-efficiëntie met minstens 27% verbeteren.

Deze doelstellingen vertalen we nu naar concrete wetgeving, zoals de herziening van het Emissiehandelssysteem (ETS), van de Richtlijnen Energie-efficiëntie en Hernieuwbare Energie.

Hieruit blijkt dat deze Commissie niet alleen bezorgd is over de resultaten die zij tijdens haar huidige mandaat zal boeken; het kijkt naar langetermijnoplossingen voor onze nabije toekomst. Op de korte termijn stellen onze ambitieuze doelstellingen ons in een positie om van onze mondiale partners te vragen om minstens zo stoutmoedig te zijn in hun doelstellingen. Dit speelt een grote rol bij onze voorbereidingen op de COP21-conferentie in Parijs aan het einde van het jaar. Ik hoop ten zeerste dat de internationale gemeenschap tijdens deze conferentie een levensvatbaar akkoord zal bereiken en ik zal ervoor zorgen dat Europa tijdens deze cruciale top zijn rol als wereldleider op zich neemt.

Bestuur

De afgelopen twee maanden heb ik de Strategie voor de Energie-unie bij talloze gelegenheden in heel Europa gepresenteerd. Tot nu toe waren de reacties zeer ondersteunend. Ze kwamen van het Europees Parlement, nationale Europese leiders, grote industrieën en maatschappelijke organisaties. Zelfs buiten Europa zijn er grote verwachtingen van wat de Energie-unie de wereld kan bieden.

Ik weet dat u zeer geïnteresseerd bent in het bestuurssysteem en ik denk dat u gelijk heeft. Dit is een sleutelelement om ervoor te zorgen dat beleid wordt uitgevoerd en dat ideeën werkelijkheid worden. Daarom analyseert de Commissie momenteel de impact van de Energie-unie op elke lidstaat, waarbij zij specifieke kansen en obstakels in kaart brengt.

De komende weken lanceer ik mijn Energy Union Tour, waar ik onze bevindingen zal bespreken met nationale overheden, industrieën, maatschappelijke organisaties en burgers. Tijdens deze uitwisseling zal ik aandachtig luisteren naar de manier waarop onze bevindingen met hen resoneren.

By the end of this year, the Commission will present the first “State of the Energy Union”, which will analyse the remaining gaps in each of the Member States and across the EU for making the Energy Union a reality. This will allow us to prescribe concrete solutions in the most constructive and transparent manner.

In feite is transparantie het sleutelelement van het hele proces dat ik zojuist heb beschreven; Ik zal ervoor zorgen dat we de communicatiekanalen open houden, zodat relevante belanghebbenden worden gehoord en dat het beleid op alle niveaus coherent is; Europees, nationaal, regionaal en gemeentelijk.

Ik verwelkom daarom uw toelichtende opiniestukken over de Energie-unie – die u morgen zult aannemen en die welke voor de zomer gepland staan. Deze zullen een belangrijke bijdrage leveren aan dit debat. Op basis van wat ik in uw toelichtende adviezen heb gezien, ben ik tot nu toe van mening dat uw denkwijze zeer goed aansluit bij de strategie voor de energie-unie, en ik hoop dat we de komende jaren op deze basis verder kunnen werken.

Hartelijk dank!

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending