Verbind je met ons

Jeugdzorg

Welke rol voor het Europees Parlement in het beëindigen van het huwelijk kind?

DELEN:

gepubliceerd

on

3EB68DD0-E4C8-44C3-A1C5-3F9056AF33FA_mw1024_n_sKindhuwelijken zijn een schending van de mensenrechten van kinderen. Deze schadelijke praktijk, die vooral meisjes treft, is wijdverbreid, ondanks dat ze verboden is door de internationale mensenrechtenwetgeving. Er wordt geschat dat één op de drie meisjes in de ontwikkelingslanden op haar achttiende verjaardag zal trouwen. Als er niets wordt gedaan om de huidige trends een halt toe te roepen, zullen er in 230 nog eens 2030 miljoen kindbruiden zijn.

De factoren die tot kindhuwelijken leiden, zijn complex en kunnen van context tot context verschillen. Sociale normen en tradities, soms versterkt door discriminerende wetgeving, worden sterk met deze praktijk geassocieerd, omdat ze de genderongelijkheid in de hand werken. Vrouwen en meisjes worden simpelweg veel minder gewaardeerd dan jongens en mannen.

Kindhuwelijken worden ook gevoed door slechte sociaal-economische omstandigheden. Armoede is zowel de drijfveer als het gevolg van kindhuwelijken. Als een gezin arm is, wordt een meisje gezien als een economische last. Haar uithuwelijken betekent een mond minder te voeden en/of een broodnodig inkomen in de vorm van een bruidsschat. Als het meisje eenmaal getrouwd is, zal het onwaarschijnlijk zijn dat ze weer naar school gaat en haar opleiding afmaakt - en daarom moeilijk is om haar levensvaardigheden te verbeteren. Dit zal de onderwijskloof tussen jongens en meisjes vergroten, en de kans vergroten dat het meisje en haar familie in armoede zullen leven.

Als gevolg van het werk van Plan International om kindhuwelijken te beëindigenwerd Plan EU Office uitgenodigd om de Ontwikkelingscommissie in het Europees Parlement over deze kwestie te informeren. Senior Advocacy Manager Tanya Cox deed een reeks aanbevelingen over hoe het Parlement een grotere rol kan spelen bij het beëindigen van deze praktijk.

De Commissie ter verantwoording roepen voor haar uitgaven

Als één ding duidelijk is: meisjes op school houden is van cruciaal belang. Het onafhankelijk en zelfredzaam worden van meisjes door middel van onderwijs en empowerment is de sleutel tot het beëindigen van kindhuwelijken. Daarom is het bijzonder belangrijk om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie (EC) onderwijsprogramma's blijft ondersteunen en zich meer gaat richten op het middelbaar onderwijs – het moment waarop meisjes de meeste kans hebben om de school te verlaten en/of uitgehuwelijkt te worden.

tweet1 Welke rol voor EP bij het beëindigen van kindhuwelijken?

Het Europees Parlement kan de Commissie ter verantwoording roepen voor haar uitgaven en de impact ervan. “Bovendien zouden leden van het Europees Parlement (de leden van het Europees Parlement) de Europese Commissie moeten oproepen om begrotingslijnen te creëren die specifiek op kinderen gericht zijn, en om haar investeringen in programma’s voor sociale bescherming en economische empowerment van jongeren te vergroten”, aldus Cox.

advertentie

Het waarborgen van het actieplan voor de mensenrechten is strategischer 

Het EU-actieplan voor de mensenrechten omvat, als een van de specifieke actiepunten, de lancering van een campagne tegen kinderhuwelijken, huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken. De campagne is momenteel uitgesteld, dus de leden van het Europees Parlement moeten een beroep doen op de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) om er bij hen op aan te dringen de campagne te lanceren.

Omdat het actieplan in de nabije toekomst moet worden bijgewerkt, dringt Plan er bovendien bij de leden van het Europees Parlement op aan om de EDEO op te roepen een meer strategische benadering van de kinderrechten te hanteren dan momenteel het geval is. “Het ondernemen van meer omvattende actie op de langere termijn is gunstiger voor kinderen dan kortetermijncampagnes; de EU moet de verbanden tussen kinderrechten erkennen”, benadrukte Cox.

Oproepen tot aandacht voor kinderrechten tijdens delegatiebezoeken

Cox drong er bij de leden van het Europees Parlement op aan om tijdens delegatiereizen aandacht te besteden aan de rechten van kinderen. Bijeenkomsten met lokale kinderorganisaties om het bewustzijn te vergroten dat meisjes net zo gewaardeerd worden als jongens, hoe belangrijk het is om meisjes naar school te houden en – uiteraard – om kindhuwelijken te voorkomen, vanwege de rampzalige gevolgen voor meisjes, zou een positieve impact kunnen hebben.

Tweet2 Welke rol voor EP bij het beëindigen van kindhuwelijken?
“Je zou ook heel behulpzaam kunnen zijn als je bij ambtenaren, bij je lokale parlementaire collega’s, zou aankaarten dat er kwaliteitswetgeving nodig is om kindhuwelijken te verbieden. Je zou kunnen oproepen tot een genderherziening van alle wetgeving om er zeker van te zijn dat deze niet discriminerend is voor meisjes en vrouwen, en je zou de boodschappen over onderwijs, sociale bescherming, werkgelegenheid voor vrouwen kunnen versterken en geboorteregistratie kunnen bevorderen,’ concludeerde ze.

Plan International werkt samen met kinderen, gezinnen en gemeenschappen om de houding en het gedrag te veranderen die tot kindhuwelijken leiden. Zij werkt ook samen met regeringen om actieplannen op te stellen die er onder meer voor zorgen dat de nationale wetgeving 18 jaar als minimumleeftijd voor het huwelijk stelt, voor jongens en meisjes, met of zonder toestemming van de ouders.

Plan's Omdat ik een meisje-campagne ben heeft tot doel miljoenen meisjes te ondersteunen bij het verkrijgen van het onderwijs, de vaardigheden en de ondersteuning die ze nodig hebben om hun leven en de wereld om hen heen te transformeren. Als onderdeel van die campagne werken we aan het terugdringen van kindhuwelijken over de hele wereld.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending