Verbind je met ons

Conflicten

PNR- en gegevensbeschermingsgesprekken moeten hand in hand gaan, zeggen EP-leden

DELEN:

gepubliceerd

on

Europese-Unie-vlag-pictu-014Om de EU te beschermen tegen terroristische aanslagen en toch de rechten van de burgers te vrijwaren, pleiten EP-leden voor deradicaliseringsprogramma's, intensivering van de controles aan de buitengrenzen van het Schengengebied en betere informatie-uitwisseling tussen de EU-lidstaten, in een resolutie gestemd op woensdag (11 februari). Ze dringen er bij de lidstaten op aan om sneller vooruitgang te boeken met het gegevensbeschermingspakket, zodat de besprekingen parallel kunnen verlopen met die over een voorstel voor een EU-passagiersgegevensbestand en zo een volledige reeks EU-regels voor gegevensbescherming tot stand kunnen brengen.

 De gezamenlijke resolutie werd goedgekeurd met 532 stemmen voor, 136 tegen en 36 onthoudingen.

Maatregelen ter bestrijding van terrorisme mogen de grondrechten niet in het gedrang brengen

Europarlementsleden beloven toe te werken "naar de afronding van een EU-PNR-richtlijn tegen het einde van het jaar" en moedigen de lidstaten aan om vooruitgang te boeken met het gegevensbeschermingspakket, zodat de onderhandelingen over beide voorstellen parallel kunnen plaatsvinden. Ze hebben tot doel ervoor te zorgen dat het verzamelen en delen van gegevens gebaseerd is op een samenhangend kader voor gegevensbescherming met wettelijk bindende normen voor de bescherming van persoonsgegevens in de hele EU.

Ze dringen er ook bij de Europese Commissie op aan om de gevolgen te beoordelen van de nietigverklaring door het Hof van Justitie van de EU van de richtlijn gegevensbewaring en om de mening van onafhankelijke deskundigen te vragen over de "noodzaak en evenredigheid" van het PNR-voorstel.

De groeiende dreiging aanpakken die uitgaat van "buitenlandse strijders van de EU"

Europarlementariërs pleiten voor een meerlaagse aanpak om radicalisering aan te pakken en roepen de lidstaten op om:

advertentie
  • investeren in educatieve en sociale programma's die de grondoorzaken van radicalisering aanpakken,
  • tegenwicht bieden aan het online aanzetten tot terroristische daden,
  • rekrutering en vertrek om zich aan te sluiten bij terroristische organisaties te voorkomen,
  • de financiële steun aan terroristische organisaties en de handel in vuurwapens verstoren, en
  • programma's voor "terugtrekking en deradicalisering" opzetten.

Intensivering van de controles aan de buitengrenzen

Europarlementariërs roepen de lidstaten op om de verplaatsing van terreurverdachten te voorkomen door de controles aan de buitengrenzen te versterken. Ze sluiten eventuele voorstellen om het Schengensysteem op te schorten uit, maar sporen lidstaten aan om bestaande regels aan te scherpen en beter gebruik te maken van het Schengen Informatie Systeem (SIS) en de Geavanceerde Passagiers Informatie Systemen (APIS). Zij herhalen dat bepaalde gerichte controles al kunnen worden uitgevoerd op personen wanneer zij de buitengrenzen overschrijden.

Het verbeteren van de samenwerking en het delen van informatie

De lidstaten moeten de uitwisseling van informatie tussen wetshandhavingsinstanties en EU-agentschappen verbeteren. Ze moeten er met name voor zorgen dat hun nationale eenheden Europol de relevante informatie verstrekken, zeggen EP-leden. Ze wijzen erop dat momenteel slechts 50% van de informatie over terrorisme en georganiseerde misdaad door de lidstaten wordt verstrekt aan Europol en Eurojust. Ze steunen ook plannen om binnen Europol een Europees platform voor terrorismebestrijding op te richten om de operationele, technische en inlichtingenuitwisselingscapaciteiten te maximaliseren.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending