Verbind je met ons

Gegevensbescherming

'Belangrijke en welkome stap' gezet naar een sterkere en effectievere gegevensbescherming in Europa

DELEN:

gepubliceerd

on

muis wereldDe Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) is ingenomen met de uitslag van de stemming op 21 oktober door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europees Parlement over het hervormingspakket gegevensbescherming.

Peter Hustinx, EDPS, zegt: "De stemming door de LIBE-commissie is een belangrijke stap in de richting van sterkere en effectievere gegevensbescherming in Europa. We prijzen het Europees Parlement omdat het zijn verantwoordelijkheid op zich neemt in dit essentiële maar complexe stuk wetgeving. We zijn zich terdege bewust van de meningsverschillen daarover en de tekst waarover uiteindelijk door de LIBE-commissie is gestemd, moest noodzakelijkerwijs een compromis zijn. Niettemin is het resultaat een positieve stap voor verdere vooruitgang. Het is essentieel dat de Europese De Unie handelt snel zodat er vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement een politiek akkoord wordt bereikt. We verwachten nu van de Raad dat hij het momentum vasthoudt met evenveel kracht en vastberadenheid."

Het huidige doel is het pakket goed te keuren vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement in het voorjaar van 2014 en de EDPS dringt er bij de wetgever op aan het pakket zo snel mogelijk goed te keuren, aangezien een nieuw parlement kan betekenen dat de behandeling van de voorstellen opnieuw moet beginnen.

Het belang van deze voorstellen is sinds de onthullingen van Edward Snowden duidelijker geworden voor individuen in heel Europa. Meer dan ooit is het duidelijk dat we voor een existentiële uitdaging staan ​​met betrekking tot onze fundamentele rechten en vrijheden. Individuen moeten kunnen vertrouwen op autoriteiten en regeringen en als deze voorstellen eenmaal zijn aangenomen, zullen ze burgers beter afdwingbare rechten op privacy en gegevensbescherming geven: burgers mogen verwachten dat ze duidelijke informatie krijgen over hoe hun persoonlijke informatie door bedrijven zal worden gebruikt. Ze zullen ook het recht hebben om bedrijven te vragen hun gegevens te wissen, tenzij een dergelijk verzoek in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.

Voor de industrie zal de one-stop-shop-benadering - door de aanstelling van een leidende autoriteit die toezicht houdt op hun activiteiten in alle lidstaten - helpen zorgen voor consistentie en het proces in geval van klachten versnellen.

Achtergrondinformatie

Privacy en gegevensbescherming zijn grondrechten in de EU. Onder de gegevensbescherming Verordening (EG) nr. 45/2001, is een van de taken van de EDPS het adviseren van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad over voorstellen voor nieuwe wetgeving en een groot aantal andere kwesties die van invloed zijn op gegevensbescherming. Bovendien worden EU-instellingen en -organen die persoonsgegevens verwerken die specifieke risico's voor de rechten en vrijheden van personen ("betrokkenen") vormen, onderworpen aan voorafgaande controle door de EDPS. Indien de aangemelde verwerking naar het oordeel van de EDPS een inbreuk op een bepaling van de verordening kan inhouden, doet hij voorstellen om een ​​dergelijke inbreuk te voorkomen.

advertentie

EU-hervormingspakket gegevensbescherming: op 25 januari 2012 heeft de Europese Commissie haar hervormingspakket goedgekeurd, bestaande uit twee wetgevingsvoorstellen: een algemene verordening inzake gegevensbescherming (rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten) en een specifieke richtlijn (om te zetten in nationale wetgeving) over gegevensbescherming op het gebied van politie en justitie. Naast zijn mening van 7 maart 2012, waarin hij zijn standpunt over beide voorstellen uiteenzet, heeft de EDPS verder gestuurd opmerkingen op 15 maart 2013. De twee voorstellen zijn uitgebreid besproken in het Europees Parlement en de Raad be. Tijdens dit proces hebben we regelmatig contact gehad met de relevante diensten van de drie belangrijkste instellingen, hetzij naar aanleiding van onze opmerkingen of adviezen aan de Europese Commissie, hetzij tijdens discussies en onderhandelingen in het Europees Parlement en de Raad.

Persoonlijke informatie of gegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke (levende) persoon. Voorbeelden zijn namen, geboortedata, foto's, e-mailadressen en telefoonnummers. Ook andere gegevens zoals gezondheidsgegevens, gegevens gebruikt voor evaluatiedoeleinden en verkeersgegevens over het gebruik van telefoon, e-mail of internet worden beschouwd als persoonsgegevens.

Privacy: het recht van een individu om met rust gelaten te worden en controle te hebben over informatie over zichzelf. Het recht op privacy of privéleven is verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikel 12), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 8) en het Europees Handvest van de grondrechten (artikel 7). Het Handvest bevat ook een expliciet recht op bescherming van persoonsgegevens (artikel 8).

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) is een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit die zich toelegt op de bescherming van persoonsgegevens en privacy en het bevorderen van goede praktijken in de instellingen en organen van de EU. Hij doet dit door:

  • Toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens door de EU-administratie;
  • adviseren over beleid en wetgeving die van invloed zijn op de privacy, en;
  • samenwerken met vergelijkbare autoriteiten om consistente gegevensbescherming te waarborgen.

Voor meer informatie over de hervorming van de gegevensbescherming in de EU, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending