Verbind je met ons

CO2 uitstoot

Emissiehandel: gegevens uit 2013 laten lagere emissies zien, maar er blijft een overschot aan rechten bestaan

DELEN:

gepubliceerd

on

Coal_power_plant_Datteln_2_Crop1Volgens de informatie in het EU-register zijn de emissies van broeikasgassen van installaties die deelnemen aan het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS) vorig jaar naar schatting met ten minste 3% gedaald.

Connie Hedegaard, commissaris voor Klimaatactie: "Het goede nieuws is dat de emissies sneller zijn gedaald dan in voorgaande jaren, zelfs toen de Europese economieën begonnen te herstellen van de recessie. Er is echter nog steeds een groeiend overschot aan emissierechten dat de ordelijke werking van de koolstofmarkt. De Commissie heeft actie ondernomen om dit aan te pakken met de reeds goedgekeurde backloading-maatregel. Maar aangezien dit slechts een tijdelijke maatregel is, heeft de Commissie voorgesteld een marktstabiliteitsreserve in te stellen. Nu is het aan het Europees Parlement en de Raad om vooruitgang te boeken en snel vooruitgang te boeken in hun besprekingen."

Emissies in 2013 dalen

Het EU ETS dekt meer dan 12,000 elektriciteitscentrales en productie-installaties in de 28 EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein, evenals emissies van luchtvaartmaatschappijen die tussen Europese luchthavens vliegen. Vorig jaar startte de derde ETS-handelsperiode (fase 3), die loopt tot 2020.

De geverifieerde emissies van broeikasgassen van stationaire installaties bedroegen 1,895 miljoen ton CO2-equivalent in 2013. Hoewel er enkele methodologische uitdagingen zijn om met zekerheid de verandering in emissies ten opzichte van 2012 te beoordelen als gevolg van de uitbreiding van het toepassingsgebied van het EU-ETS voor de derde handelsperiode lagen de geschatte emissies in 2013 op vergelijkbare basis ten minste 3% onder het niveau van 2012 voor installaties in sectoren die zowel in de tweede als in de derde handelsperiode zijn opgenomen. De emissies die extra onder het EU-ETS vallen als gevolg van de uitbreiding van het toepassingsgebied, worden geschat op 79 tot 100 miljoen ton.

Toeslagoverschot groeit weer

Het cumulatieve overschot aan emissierechten nam verder toe tot meer dan 2.1 miljard voor het nalevingsjaar 2013 van bijna twee miljard eind 2012. Het cijfer voor 2013 houdt rekening met de uitwisseling van internationale kredieten in emissierechten, de verkoop van fase 3-rechten om fondsen te genereren voor het NER300-programma ter ondersteuning van innovatieve koolstofarme technologieën, toewijzing van emissierechten voor 2013 en veiling van fase 3-rechten in 2013. Naar verwachting zal het overschot in 2014 beginnen te slinken, aangezien de uitvoering van backloading in het eerste kwartaal is begonnen van 2014.

advertentie

Hoge mate van naleving

Het nalevingsniveau van de bedrijven van de EU ETS-regels was opnieuw hoog. Minder dan 1% van de installaties die emissies voor 2013 hebben gerapporteerd, hebben voor de deadline van 30 april 2014 geen emissierechten ingeleverd die al hun emissies dekken. Deze installaties zijn meestal klein en zijn samen goed voor minder dan 1% van de emissies die onder het EU-ETS vallen. Voor dit eerste rapportagejaar van de derde handelsperiode heeft volgens registratiegegevens ongeveer 3% van de stationaire installaties die in 2013 aan nalevingsverplichtingen onderworpen waren, hun emissies niet uiterlijk op 30 april 2014 gerapporteerd.

Uitwisseling van internationale kredieten

Sinds 2013 kunnen kredieten die zijn verkregen uit investeringen in emissiereductieprojecten in derde landen niet langer rechtstreeks worden ingeleverd om aan de ETS te voldoen, maar moeten ze worden ingewisseld voor emissierechten.

Van de 132.8 miljoen credits die op 30 april 2014 waren ingewisseld voor rechten, was 50% Certified Emission Reductions (CER's).1 en 50% emissiereductie-eenheden (ERU's).2 De oorsprong van deze CER's en ERU's was afkomstig uit een beperkt aantal landen, waarbij 80% van de CER's afkomstig was uit China en bijna 5% uit India, en 70% van de ERU's uit Oekraïne en 25% uit Rusland.

Zie bijlage voor volledige details. Meer informatie over het aantal en type uitgewisselde credits per 30 april 2014, per land van herkomst en per project, is beschikbaar hier.

Rapportage en naleving van de luchtvaartemissies in 2013 moeten uiterlijk in 2015 plaatsvinden

De gegevens voor 2013 hebben geen betrekking op luchtvaartemissies, aangezien vliegtuigexploitanten niet verplicht zijn emissies voor 2013 voor vluchten binnen de Europese Economische Ruimte te rapporteren tot 31 maart 2015, of het overeenkomstige volume aan emissierechten in te leveren tot 30 april 2015. De termijnen zijn verlengd in het kader van een recente wijziging van de EU-ETS-richtlijn die rekening houdt met de beoogde tenuitvoerlegging tegen 2020 van een internationale overeenkomst die één enkele wereldwijde marktgebaseerde maatregel toepast op luchtvaartemissies.

Achtergrond

Krachtens het EU-ETS zijn installaties verplicht om hun geverifieerde emissiegegevens voor elk jaar in te dienen bij de registers van de lidstaten. Voor 2013 werden deze gegevens op 2 april 2014 openbaar beschikbaar in het transactielogboek van de Europese Unie (EUTL). Vanaf 15 mei geeft het EUTL ook nalevingsgegevens weer, met informatie over de vraag of installaties hebben voldaan aan hun verplichting om een ​​hoeveelheid emissierechten in te leveren die gelijk is aan vergeleken met de geverifieerde emissies van vorig jaar.

De derde handelsperiode van de EU-ETS begon op 1 januari 2013 en loopt acht jaar tot en met 31 december 2020. De wetgeving tot hervorming van de EU-ETS, met herziene regels tot 2020 en daarna, werd aangenomen als onderdeel van het klimaat- en energiepakket van de EU op 23 april 2009 (zie IP / 09 / 628).

In januari 2014 heeft de Commissie wetgeving voorgesteld om aan het begin van de volgende ETS-handelsperiode in 2021 een marktstabiliteitsreserve in te stellen. De reserve zou zowel het opgebouwde overschot aan emissierechten aanpakken als het systeem beter bestand maken tegen grote schokken door de aanbod van te veilen emissierechten (zie IP / 14 / 54).

Meer informatie

Startpagina EU-transactielogboek
Registers homepage van DG Klimaatactie op EUROPA
Herziene ETS en veelgestelde vragen
Luchtvaart

Bijlage: Uitwisseling van internationale kredieten

Internationale credits ingewisseld door

30 april 2014

miljoen percentages
CER's 66.40 49.99%
China 53.62 80.75%
India 3.18 4.79%
Korea 1.37 2.06%
Egypte 0.83 1.25%
Oezbekistan 0.69 1.04%
Zuid-Afrika 0.59 0.89%
Mexico 0.58 0.87%
Overig 5.54 8.34% Track 1 Track 2
ERU's 66.42 50.01% miljoen percentage ERU's miljoen percentage ERU's
Oekraïne 46.90 70.61% 46.73 70.36% 0.17 0.25%
Rusland 16.98 25.56% 16.98 25.56% 0.00 0.00%
Polen 1.32 1.99% 1.32 1.99% 0.00 0.00%
Duitsland 0.28 0.42% 0.28 0.42% 0.00 0.00%
Roemenië 0.28 0.42% 0.28 0.42% 0.00 0.00%
Frankrijk 0.27 0.41% 0.27 0.41% 0.00 0.00%
Overig 0.39 0.59% 0.34 0.51% 0.05 0.08%
Totaal 132.82 100.00% 66.20 99.67% 0.22 0.33%

1 :

CER's worden uitgegeven onder het Clean Development Mechanism van het Kyoto-protocol voor emissiereductieprojecten in ontwikkelingslanden

2 :

ERU's worden uitgegeven in het kader van het mechanisme voor gezamenlijke uitvoering van het Protocol van Kyoto voor emissiereductieprojecten in overgangseconomieën

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending