Verbind je met ons

Onderwijs

Erasmus+ klaar voor lancering in Berlijn

DELEN:

gepubliceerd

on

878ffac0-4487-11e2-a9e2-2627e13fdcaa-493x328Erasmus+, het nieuwe financieringsprogramma van de EU voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, wordt morgen (24 april) in Berlijn gelanceerd. Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd Commissaris Androulla Vassiliou en Johanna Wanka, de federale minister van onderwijs en onderzoek. Erasmus+ krijgt de komende zeven jaar een totaal budget van € 14.7 miljard – 40% meer dan onder eerdere programma's. Het zal beurzen verstrekken aan meer dan vier miljoen mensen om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, werkervaring op te doen of vrijwilligerswerk te doen. Naar verwachting zullen tussen nu en 600,000 bijna 2020 Duitsers Erasmus+-beurzen ontvangen.

“Investeren in onderwijs en opleiding is de beste keuze die we kunnen maken voor de toekomst van Europa en zijn jongeren. De internationale ervaring die is opgedaan via Erasmus+ vergroot de vaardigheden en de inzetbaarheid. Het nieuwe programma zal ook maatregelen ondersteunen om de kwaliteit van onderwijs en opleiding op alle niveaus te verbeteren, zodat Europa zich kan meten met de besten ter wereld en voor meer banen en hogere groei kan zorgen. Ik verwelkom het feit dat zowel de Duitse regering als de kamers van industrie en ambacht actief betrokken zijn bij het delen van hun succesvolle ervaringen op het gebied van het beroepsonderwijs, met name met andere Europese landen, en bij het steunen van onze Europese Alliantie voor leerlingplaatsen. Ik zou ook de cruciale rol van de deelstaten willen onderstrepen bij het helpen om Erasmus+ dichter bij het publiek te brengen en om 'Europa' ter plaatse werkelijkheid te maken”, aldus commissaris Vassiliou.

Erasmus+ omvat en bouwt voort op het succes van de eerdere Erasmus- en Leonardo da Vinci-programma's, maar heeft een bredere reikwijdte. Naast het stimuleren van uitwisselingen waarbij universiteitsstudenten betrokken zijn, biedt het ook meer mogelijkheden voor stagiairs uit het beroepsonderwijs om ervaring op te doen in het buitenland – een doelstelling waar Duitsland sterk voor pleitte.

Wie profiteert van Erasmus + in Europa?

  • 2 miljoen studenten in het hoger onderwijs zullen beurzen ontvangen om in het buitenland te studeren of een opleiding te volgen, met 450 000 beschikbare stages;
  • 650,000 beroepsstudenten en leerlingen zullen ook in het buitenland kunnen studeren, een opleiding volgen of werken;
  • 800,000 leraren, opleiders, onderwijzend personeel en jeugdwerkers zullen financiering ontvangen om in het buitenland les te geven of te trainen;
  • 200,000 masterstudenten die een volledige cursus in een ander land plannen, zullen profiteren van leninggaranties;
  • ruim 25,000 studenten krijgen een beurs voor gezamenlijke masteropleidingen (studenten aan minimaal twee hoger onderwijsinstellingen in het buitenland);
  • meer dan 500,000 jongeren kunnen vrijwilligerswerk doen in het buitenland of deelnemen aan jongerenuitwisselingen;
  • 125,000 scholen, instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding, instellingen voor hoger en volwassenenonderwijs, jongerenorganisaties en ondernemingen zullen financiering ontvangen om 25,000 'strategische partnerschappen' op te zetten om de uitwisseling van ervaringen en banden met de arbeidswereld te bevorderen;
  • 3,500 onderwijsinstellingen en ondernemingen zullen steun krijgen om meer dan 300 'Knowledge Alliances' en 'Sector Skills Alliances' te creëren om de inzetbaarheid, innovatie en ondernemerschap te stimuleren, en;
  • 600 transnationale partnerschappen in de sport, met inbegrip van Europese non-profit evenementen, zal ook financiering ontvangen.

Wie profiteert van Erasmus+ in Duitsland?

Tussen 2007 en 2013 ontvingen ruim 380 Duitse studenten, jongeren en onderwijs-, opleidings- en jeugdpersoneel financiering uit de voormalige programma's Een leven lang leren en Jeugd in actie van de EU. Geschat wordt dat de komende zeven jaar bijna 000 600 mensen van Erasmus+ zullen profiteren.

In 2014 zal Duitsland bijna 165 miljoen euro ontvangen van Erasmus+, een stijging van 11% vergeleken met de financiering die het in 2013 ontving van de programma's Een leven lang leren en Jeugd in actie. Verwacht wordt dat het bedrag dat Duitsland ontvangt tot 2020 elk jaar zal stijgen. Duitsers kunnen ook verder profiteren van de Jean Monnet-actie voor Europese integratiestudies in het hoger onderwijs en subsidies voor transnationale sportprojecten.

Erasmus+ wordt gelanceerd op een moment dat 26 miljoen mensen in heel Europa werkloos zijn, onder wie bijna 6 miljoen jongeren. Tegelijkertijd zijn er in heel Europa meer dan 2 miljoen vacatures en meldt een derde van de werkgevers moeilijkheden bij het werven van personeel met de vaardigheden die ze nodig hebben. Erasmus+ zal deze vaardigheidskloof helpen dichten door mensen de kans te bieden in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen of ervaring op te doen.

advertentie

Het geven van studenten en leerlingen de kans om te studeren of te trainen in het buitenland maakt het ook meer kans dat ze willen, of in staat zijn om in het buitenland te werken in de toekomst, waardoor de lange termijn vooruitzichten op een baan.

Erasmus+ ondersteunt niet alleen de mobiliteitsmogelijkheden voor individuen, maar ondersteunt ook maatregelen om de kwaliteit en relevantie van de Europese onderwijs-, opleidings- en jeugdsystemen te vergroten door steun voor de opleiding van onderwijspersoneel en jeugdwerkers, evenals door sterkere partnerschappen tussen onderwijs en werkgevers.

Het budget van € 14.7 miljard houdt rekening met toekomstige inflatieramingen. Er zullen naar verwachting extra middelen worden toegewezen voor uitwisselingen van hoger onderwijs en administratieve ondersteuning waarbij niet-EU-landen betrokken zijn; het besluit over de bedragen van de beschikbare extra financiering zal later in 2014 worden bevestigd.

Erasmus+ omvat voor het eerst ondersteuning voor sport. Het zal gedurende zeven jaar ongeveer 265 miljoen euro uittrekken om te helpen bij het aanpakken van grensoverschrijdende bedreigingen zoals wedstrijdvervalsing en doping. Het zal ook transnationale projecten ondersteunen waarbij organisaties in de breedtesport betrokken zijn, ter bevordering van bijvoorbeeld goed bestuur, gendergelijkheid, sociale integratie, dubbele loopbanen en lichaamsbeweging voor iedereen.

Meer informatie

Erasmus +
Veelgestelde vragen over Erasmus+ (MEMO/13/1008 19/11/2013)
Europese Commissie: Onderwijs en opleiding
Europese Commissie: Jongeren
Europese Alliantie voor leerlingplaatsen
Androulla Vassiliou-website
Androulla Vassiliou VassiliouEU

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending