Verbind je met ons

Economie

#StateAid Commission keurt maatregelen voor beheer van activa met verminderde activa goed voor banken in Hongarije en Italië

DELEN:

gepubliceerd

on

Europese vlaggenDe Europese Commissie heeft vastgesteld dat Hongaarse en Italiaanse plannen, gericht op het overbrengen van niet-rendabele leningen van de balansen van Hongaarse en Italiaanse banken, vrij zijn van enige vorm van staatssteun.

De Commissie heeft geconcludeerd dat de door de Hongaarse vermogensbeheerder gebruikte prijsmodellen ervoor zorgen dat zij niet-rendabele leningen tegen marktprijzen zal kopen. De Commissie heeft ook besloten dat de staat, in het kader van de door de Italiaanse autoriteiten gekozen staatsgarantieregeling, in overeenstemming met de marktvoorwaarden zal worden vergoed voor het risico dat zij zal nemen door een garantie te verlenen op gesecuritiseerde niet-renderende leningen. Hiermee wordt een overeenkomst geformaliseerd die op 26 januari 2016 tussen commissaris Margrethe Vestager en minister Pier Carlo Padoan werd bereikt.

Als een lidstaat ingrijpt zoals een particuliere investeerder zou doen en voor het genomen risico wordt vergoed op een manier die een particuliere investeerder zou hebben aanvaard, vormen dergelijke interventies geen staatssteun. De Commissie concludeerde daarom dat noch de Hongaarse, noch de Italiaanse maatregelen staatssteun inhouden in de zin van de EU-regels.

Vestager, verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid, verklaarde: “De besluiten van vandaag laten zien dat de EU-regels de lidstaten verschillende instrumenten bieden om de sanering van de bankbalansen een impuls te geven, met of zonder gebruik van staatssteun. De rol van de Commissie bestaat er eenvoudigweg in om ervoor te zorgen dat de keuze van de nationale overheid de publieke middelen niet onnodig belast of het gelijke speelveld in de EU verstoort.”

Vice-president Valdis Dombrovskis, verantwoordelijk voor de Euro en de Sociale Dialoog: “Het hoge niveau van niet-renderende leningen in sommige lidstaten drukt op de balansen van de banken en belemmert hun vermogen om leningen te verstrekken aan bedrijven en huishoudens. Dit is in het verleden ook benadrukt, niet in de laatste plaats in aanbevelingen van de Europese Commissie. De door de Hongaarse en Italiaanse autoriteiten geplande en door de Commissie goedgekeurde maatregelen tonen aan dat de lidstaten meer aandacht besteden aan deze kwestie, en demonstreren de mogelijkheid om oplossingen te ontwerpen die niet afhankelijk zijn van staatssteun. De effectiviteit van deze programma’s zal worden verbeterd door flankerende hervormingen in de banksector en de bredere economie.”

Hongaarse slechte bank

MARK is een Hongaarse vermogensbeheerder waaraan solvabele financiële instellingen in Hongarije op vrijwillige basis kunnen besluiten om tegen marktprijs een specifieke pool van niet-renderende leningen, gedekt door commercieel onroerend goed, te verkopen. MARK zal een specifieke waarderingsmethode toepassen om de marktprijs van deze activa te bepalen. Het is bedoeld om de afbraak van bepaalde niet-renderende leningen van banken in Hongarije een impuls te geven. Het budget van MARK is in eerste instantie vastgesteld op € 1 miljard, maar kan in een later stadium worden verhoogd.

advertentie

MARK zal met name niet-rendabele leningen kopen die gedekt zijn door commerciële vastgoedactiva, zoals kantoren, hotels, winkelprojecten (zoals winkelcentra), percelen en industriële gebouwen (zoals pakhuizen). Uit de beoordeling van de Commissie is gebleken dat de methodologie van MARK om de overdrachtsprijs te bepalen een marktconforme waardering zal garanderen:

  • Ten eerste heeft de Commissie geconcludeerd dat de gedetailleerde waarderingsmodellen die MARK voor elke activacategorie heeft ontwikkeld, prijzen tegen marktvoorwaarden vaststellen. Ze zijn gebaseerd op prudente parameters en algemeen aanvaarde waarderingsmethoden. Bovendien werden de modellen gekalibreerd op basis van de meest recente beschikbare markttransactieprijzen.
  • Ten tweede zal MARK een onafhankelijke taxateur inhuren om de taxaties uit te voeren op basis van de waarderingsmodellen, die dubbel worden gecontroleerd door een gekwalificeerde validator.
  • Ten derde zullen aanvullende waarborgen, waaronder een plafond voor de overdrachtsprijs en verificatie achteraf van transacties, er verder voor zorgen dat de daadwerkelijke transacties geen staatssteun met zich meebrengen.

De Commissie heeft daarom geconcludeerd dat de maatregel vrij is van staatssteun in de zin van de EU-staatssteunregels. Dit besluit neemt geen standpunt in over de naleving van andere juridische aspecten met betrekking tot de opzet, financiering en governance van MARK.

Italiaanse staatsgarantieregeling

Het Italiaanse staatsgarantiestelsel is bedoeld om Italiaanse banken te helpen bij het securitiseren en van hun balans halen van niet-renderende leningen. Een individueel beheerd, particulier securitisatievehikel zou niet-renderende leningen van de bank kopen, deze bundelen en bankbiljetten verkopen aan de gesecuritiseerde activa die zij aanhoudt, met verschillende risiconiveaus voor beleggers, dat wil zeggen risicodragende junior- en – optioneel – mezzanine-obligaties. als senior notes met een lager risico, die bovendien zouden profiteren van een staatsgarantie. Het doel is om een ​​breed scala aan investeerders aan te trekken, banken te stimuleren om niet-renderende leningen zo snel mogelijk op te lossen, en hun liquiditeit te verbeteren.

Uit de beoordeling van de Commissie is gebleken dat de staatsgaranties op de senior notes zullen worden vergoed tegen marktvoorwaarden, afhankelijk van het genomen risico, dat wil zeggen op een wijze die voor een particuliere exploitant onder marktvoorwaarden aanvaardbaar is. Dit wordt met name gewaarborgd door de volgende elementen:

  • Ten eerste zal het risico voor de Staat beperkt zijn, aangezien de staatsgarantie alleen geldt voor de senior tranche. Een door de ECB goedgekeurd onafhankelijk ratingbureau zou ervoor zorgen dat de notes van de senior tranche, zonder rekening te houden met de staatsgarantie, overeenkomen met een investment-grade risico. Het vermogen van het securitisatievehikel om de senior tranche terug te betalen zal onder meer afhangen van de uitwerkpercentages van de onderliggende activa, de kosten van het securitisatievehikel, de dikte van de junior en – indien aanwezig – mezzaninetranches en de kwaliteit van de beheerder. .
  • Ten tweede zullen de risicoverdeling van de tranches en de opzet van de securitisatie-entiteiten door de markt worden getest en bevestigd voordat de staat enig risico op zich neemt. De staatsgarantie op de senior tranche wordt pas effectief als tenminste meer dan de helft van de niet-gegarandeerde en risicodragende junior tranche met succes is verkocht aan particuliere marktpartijen.
  • In de derde plaats zal de vergoeding van de staat voor het genomen risico marktconform zijn. De garantievergoeding zal gebaseerd zijn op een marktbenchmark (een mandje van credit default swap-prijzen van in Italië gevestigde bedrijven) en corresponderen met het niveau en de duur van het risico dat de staat neemt bij het verlenen van de garantie. Dit betekent dat de betaalde garantievergoeding in de loop van de tijd zal stijgen in overeenstemming met de duur van de blootstelling van de staat. Deze vergoedingsstructuur, naast de aanstelling van een externe dienstverlener, heeft tot doel de efficiëntie van de herschikking en het waarschijnlijke herstel van de niet-renderende leningen te vergroten.

Op basis hiervan kon de Commissie concluderen dat de maatregel vrij is van staatssteun in de zin van de EU-regels.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending