Verbind je met ons

Economie

Tisa gesprekken: Open nieuwe markten voor EU-bedrijven, maar consumenten en de openbare diensten te beschermen

DELEN:

gepubliceerd

on

Illustratie die een teken van de wegportaal met een onderhandelingsconcept afschildert. Blauwe hemelachtergrond.

Illustratie die een teken van de wegportaal met een onderhandelingsconcept afschildert. Blauwe hemelachtergrond.

Onderhandelingen over een overeenkomst inzake de handel in diensten (TiSA), met landen die 70% van de wereldhandel in diensten vertegenwoordigen, zouden moeten leiden tot internationale regels en meer mogelijkheden voor EU-bedrijven om diensten zoals vervoer en telecommunicatie in derde landen te leveren. Maar "niets mag de EU-, nationale en lokale autoriteiten ervan weerhouden hun wetten te handhaven, te verbeteren en toe te passen", met name op het gebied van arbeid en gegevensbescherming, zeggen EP-leden voor internationale handel in aanbevelingen, gestemd op maandag (18 januari), voor EU-onderhandelaars.

De aanbevelingen, opgesteld door EP-lid Viviane Reding (EPP,LU) werden goedgekeurd met 33 stemmen voor en zes tegen, bij één onthouding.

“Ik ben er trots op dat ik brede steun heb gekregen in het hele politieke spectrum. Europarlementsleden nemen hun verantwoordelijkheid. We sturen een krachtige boodschap naar de onderhandelaars over wat TiSA we willen en wat we niet willen. We willen betere internationale regelgeving, geen lagere binnenlandse regelgeving. We willen concurrentie volgens de regels, niet voor de regels. We willen een gelijk speelveld, geen wereldwijd slagveld, zei mevrouw Reding na de stemming.

“TiSA is een kans om de globalisering vorm te geven, te zorgen voor meer wederkerigheid in termen van toegang tot buitenlandse markten en meer rechten te bieden aan consumenten. Toch moeten onze openbare diensten ondubbelzinnig worden uitgesloten, moet ons recht om te reguleren volledig behouden blijven en moeten onze fundamentele rechten en arbeidsnormen naar behoren worden beschermd”, voegde ze eraan toe. Met andere woorden, "deze onderhandelingen kunnen en moeten een vangnet zijn voor onze burgers in eigen land en een marktopener voor onze bedrijven in het buitenland", besloot ze.

In dit rapport zetten de EP-leden hun richtlijnen uiteen voor de Commissie, die namens de EU over de deal onderhandelt. Pas als de gesprekken zijn afgerond, hebben de EP-leden het laatste woord over het al dan niet goedkeuren van een TiSA-deal.

'Blauwe lijnen': ondersteuning van wederkerigheid, consumentenbescherming, zakelijke stimulansen en kmo's

EP-leden merken op dat de EU-markt aanzienlijk opener is dan die van de meeste van haar partners. Ze betreuren het dat veel belangrijke dienstenmarkten in de wereld nog steeds gesloten zijn voor aanbieders uit de EU. In de TiSA-gesprekken moet de EU-Commissie streven naar:

 • Bereiken van "wederkerigheid op alle niveaus met alle partijen" met het oog op het consolideren van haar positie als 's werelds grootste exporteur;
 • streven met name naar een ambitieuze openstelling van de markten voor overheidsopdrachten, telecommunicatie, vervoer, financiële en professionele diensten van de partners;
 • meer kansen bieden aan hoogopgeleide EU-professionals om buiten de EU te werken
 • beperkende praktijken van derde landen, zoals gedwongen lokalisatie van gegevens, waarvoor dienstverleners lokale servers moeten opzetten, te beteugelen, of buitenlandse equity caps, en;
 • verminder de administratieve rompslomp en verhoog de informatie voor kmo's, "de ruggengraat van de economie van de EU", die vaak niet over financiële en personele middelen beschikken om door internationale handelsregels te navigeren.

EP-leden vragen ook om specifieke waarborgen voor EU-consumenten met betrekking tot:

advertentie
 • De roamingkosten die ze aanrekenen als ze hun mobiele telefoon gebruiken op reis;
 • de commissiebetalingen die ze in rekening worden gebracht als ze hun creditcard in het buitenland gebruiken, en;
 • de spam en geoblocking waarmee ze te maken krijgen wanneer ze online platforms gebruiken.
   
  'Rode lijnen': bescherming van EU-overheidsdiensten, arbeidsrechten, gegevens van burgers en het recht om te reguleren

EP-leden willen "duidelijke en expliciete" uitsluitingen voor gevoelige EU-sectoren, waaronder:

 • Alle openbare diensten, zoals onderwijs, gezondheidszorg, sociale diensten, socialezekerheidsstelsels en;
 • audiovisuele diensten.

Opmerkend dat de meeste - zo niet alle - diensten die onder de TiSA-onderhandelingen vallen gegevensstromen betreffen, erkennen EP-leden dat "digitale innovatie een motor voor groei is". Ze waarschuwen niettemin dat:

 • De EU-normen voor gegevensbescherming "zijn geen handelsbelemmeringen, maar grondrechten" en mogen als zodanig op geen enkele manier in het gedrang komen door de aanstaande overeenkomst;
 • De persoonsgegevens van EU-burgers moeten wereldwijd worden uitgewisseld in volledige overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming en -beveiliging die in Europa van kracht zijn, zodat "burgers de controle over hun eigen gegevens behouden", en;
 • de TiSA moet een "ondubbelzinnige en juridisch bindende vrijstelling van de bestaande en toekomstige EU-bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens" bevatten.

Met betrekking tot het verkeer van personen zeggen EP-leden dat de toezeggingen van de EU beperkt moeten blijven tot "hoogopgeleide professionals die een dienst verlenen voor een beperkte periode en onder precieze voorwaarden die zijn vastgelegd in de nationale wetgeving van het land waar de dienst wordt verricht".

Ze dringen er ook bij de EU op aan "af te zien" van het geven van nieuwe toezeggingen over "inkomende mobiliteit" voor hun tegenhangers uit derde landen, in ieder geval totdat andere partijen "hun aanbod substantieel verbeteren".

Ten slotte vragen de EP-leden ook aan de onderhandelaars om het recht van EU-, nationale en lokale wetgevers "wettelijk vast te leggen" om te reguleren in het algemeen belang, om doelen als volksgezondheid, consumentenveiligheid, milieubescherming te bereiken en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

Meer transparantie

Europarlementsleden vragen de EU-onderhandelaars om de transparantie-inspanningen "verder" te zetten door alle onderhandelingsdocumenten aan alle Europarlementariërs te geven, factsheets aan het publiek te verstrekken, elk deel van de overeenkomst uit te leggen en ronde-voor-ronde feedbackrapporten op de Europa-website te publiceren.

Laat China meedoen

EP-leden steunen het verzoek van China om deel te nemen aan de onderhandelingen en streven naar toekomstige "multilateralisering" van de overeenkomst.

Achtergrond

De onderhandelingen over een overeenkomst inzake de handel in diensten, die sinds april 2013 aan de gang zijn, hebben tot doel de internationale regels in sectoren als financiële, digitale en vervoersdiensten te versterken. Onder de deelnemers zijn nu 23 WTO-leden, die samen goed zijn voor 70% van de wereldhandel in diensten.

Belemmeringen voor markttoegang van dienstverleners in de EU, vertaald naar gelijkwaardige tarieven, bedragen 15 % voor Canada, 16 % voor Japan, 25 % voor Zuid-Korea, 44 % voor Turkije en 68 % voor China, terwijl in de EU het tarief equivalent van beperkingen voor de levering van diensten voor buitenlandse exploitanten is slechts 6 %.

De EU is 's werelds grootste exporteur van diensten, goed voor 25% van het wereldtotaal. Diensten bieden werk aan bijna 70% van de beroepsbevolking in de EU en vertegenwoordigen 40% van de waarde van goederen die vanuit Europa worden geëxporteerd.

Er nemen 23 partijen deel aan de TiSA-onderhandelingen: Australië; Canada; Chili; Taiwan; Colombia; Costa Rica; de Europese Unie; Hongkong; IJsland; Israël; Japan; Liechtenstein; Mauritius; Mexico; Nieuw-Zeeland; Noorwegen; Pakistan; Panama; Peru; Zuid-Korea; Zwitserland; Kalkoen; en de VS.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending