Verbind je met ons

Sigaretten

#Snus – #HvJ, politiek geladen, is tegen schadebeperking

DELEN:

gepubliceerd

on

Het Europese Hof van Justitie heeft besloten het EU-brede verbod op de rookloze tabak snus niet ongedaan te maken. De uitspraak toont een politieke motivatie voor de volksgezondheid, schrijft Bill Wirtz.

In januari vorig jaar ging de New Nicotine Alliance (NNA) in beroep tegen het EU-verbod uit 1992 op de rookloze tabak snus. Snus is tabak in poedervorm, vaak verkocht in voorverpakte zakjes ter grootte van een wijsvinger, die de gebruikers op de bovenlip plaatsen. Het wordt soms verward met snuiftabak, wat legaal is. Snus heeft gezondheidsrisico's en kan ook leiden tot nicotineverslaving, maar het vermindert het risico op longziekten. Het product is vooral populair in Scandinavische landen.

Think Eurostatzijn de rookcijfers in Zweden – dat bij zijn toetreding tot de EU in 1995 onderhandelde over een opt-out van het snusverbod – de laagste in heel Europa. In feite zijn ze de helft van die van de meeste Europese landen, en drie keer lager dan in Bulgarije, Griekenland, Hongarije of Turkije. Het is moeilijk voor te stellen dat snus hierin geen rol speelt, omdat het niet onder roken valt. Hetzelfde geldt voor de statistieken in Noorwegen onthullen dat 2017 het eerste jaar was waarin 16- tot 74-jarigen meer snus consumeerden dan sigaretten.

Het verbod werd verdedigd door raadslieden van de Europese Commissie, de Europese Raad, het Europees Parlement, Noorwegen en het VK. Onder de argumenten gepresenteerd waren dat alle soorten tabak moeten worden teruggedrongen en dat snus kan worden beschouwd als een toegangspoort tot conventionele sigaretten. Er is niet alleen geen wetenschappelijk bewijs voor de bewering van de 'gateway-drug' - het is ook bizar dat de EU de gateway verbiedt, terwijl de verkoop van sigaretten wordt toegestaan, een drug die zij als gevaarlijker beschouwt. Voorstanders van Snus kregen een flinke klap toen de Deense advocaat-generaal Henrik Saugmandsgaard Øe gesloten dat snus een gevaar voor de gezondheid blijft, wat het verbod legitimeert.

In een uitspraak gepubliceerd op 22 november, het HvJ oordeelde tegen de hertoelating van snus in de Europese Unie.

Voorstanders van snus hebben twee redenen om te pleiten voor opheffing van het verbod: aan de ene kant is er de economische prikkel van de bedrijven die snus maken, die door de bedrijven niet zouden worden ontkend. Producerende bedrijven hebben immers een duidelijke zakelijke prikkel. Maar belangrijker nog: er is een aspect van schadebeperking dat belangrijk is: sigarettenrokers kunnen stoppen met roken via snus. Ja, snus is op zichzelf geen onschadelijk product, maar het is wel een beter alternatief dan sigaretten. Zou het doel van de volksgezondheid niet moeten zijn om dit proces van risicoreductie aan te moedigen?

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie getuigt van een diepe vooringenomenheid tegen het beginsel van schadebeperking. De rechtbank verwerpt de ervaringen uit Noorwegen en Zweden en zegt dat snus als methode om te stoppen met roken “onzeker” is. Het slaagt er ook slim in om te voorkomen dat er sprake is van een gateway-effect, door te stellen dat er een “risico op een gateway-effect” bestaat. Door het louter een gateway-risico te noemen, worden de rechters vrijgesteld van het bewijzen van de gateway-relatie, wat niet bewezen is.

advertentie

Twee alinea's in de uitspraak springen er echter uit:

“Tabaksproducten voor oraal gebruik blijven schadelijk voor de gezondheid, zijn verslavend en aantrekkelijk voor jongeren. Bovendien zouden dergelijke producten, zoals in punt 26 van het onderhavige arrest is uiteengezet,, als ze op de markt worden gebracht, nieuwe producten voor de consument vormen. In die context blijft het waarschijnlijk dat de lidstaten ertoe kunnen worden gebracht verschillende wetten, regels en administratieve bepalingen aan te nemen die bedoeld zijn om een ​​einde te maken aan de uitbreiding van de consumptie van tabaksproducten voor oraal gebruik.”

Het meest interessante is dat niets in deze paragraaf (58) onwaar is. Snus is schadelijk voor de gezondheid, het kan verslavend zijn en het is aantrekkelijk voor jongeren (zoals waargenomen in Scandinavische landen). Het is ook juist dat het product nieuw zou zijn en dat bepaalde lidstaten geneigd zouden zijn om op nationaal niveau te reguleren. Niets is echter in tegenspraak met de beweringen over schadebeperking.

“Wat bovendien meer in het bijzonder de bewering van Swedish Match [Zweeds bedrijf dat snus produceert] betreft dat de verleende toestemming voor het op de markt brengen van andere tabaks- en aanverwante producten aantoont dat het verbod op het in de handel brengen van tabaksproducten voor oraal gebruik onevenredig is , moet eraan worden herinnerd dat een EU-maatregel alleen geschikt is om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen als deze daadwerkelijk de wens weerspiegelt om dit doel op een consistente en systematische manier te bereiken [...].”

Deze paragraaf 59 van de uitspraak is het meest veelzeggend over de politieke beweegredenen van de rechtbank. Swedish Match maakte een argument over de evenredigheid van het verbod ten opzichte van andere legale producten. In essentie: waarom is snus illegaal, terwijl andere producten die schadelijker zijn, zoals sigaretten, legaal zijn?

De alinea bevat veel legalese, maar verwijst in zijn argumenten naar een uitspraak van juli vorig jaar, waarin het verklaarde dat het in zijn arrest de evenredigheid van de algemene doelstelling van een wet meeneemt. In wezen zegt het HvJ dat de EU-regels tegen tabak zijn opgesteld in een poging de volksgezondheid te beschermen, wat betekent dat elke verandering op de markt die, op welke manier dan ook, een product interessanter zou kunnen maken voor consumenten, in tegenspraak is met de doelstelling van het Hof. wet. De rechtbank ontkent overigens niet dat een verbod op snus op zichzelf disproportioneel is, maar dat een verbod gezien de context van de doelstellingen van het volksgezondheidsbeleid wel proportioneel is. Niets zou duidelijker kunnen aangeven dat het Hof alleen maar het beleid van de Europese Unie bevestigt.

Snus is een van de levensvatbare schadebeperkende producten die tabaksgebruikers daadwerkelijk een levensvatbaar alternatief kunnen bieden voor het roken van sigaretten. Ja, consumenten kiezen niet altijd de gezondste optie voor zichzelf, maar als ze de keuzes op de markt aangeboden krijgen, zouden ze de gezondheidsrisico's voor hun lichaam kunnen verminderen.

Bill Wirtz is beleidsanalist voor het Consumer Choice Center.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending