Verbind je met ons

EU

Rol van #GermanYouthWelfareOffice bij grensoverschrijdende familiegeschillen

DELEN:

gepubliceerd

on

EP-leden luiden de noodklok over de controversiële rol van het Duitse bureau voor jeugdzorg (Jugendamt), dat in een groot aantal petities door niet-Duitse ouders aan de kaak wordt gesteld.

Na het plenaire debat op 15 november keurden de EP-leden een resolutie goed waarin de aandacht werd gevestigd op het zeer grote aantal verzoekschriften dat het Europees Parlement de afgelopen 10 jaar van niet-Duitse ouders heeft ontvangen over de rol van het Duitse bureau voor jeugdzorg. Indieners klagen herhaaldelijk over vermeende discriminatie en willekeurige maatregelen die tegen hen zijn genomen in grensoverschrijdende familieconflicten waarbij kinderen betrokken zijn, evenals over onvoldoende advies en juridische ondersteuning door hun nationale autoriteiten.

Het Parlement dringt erop aan dat de rechten van kinderen van paren met een verschillende nationaliteit beter worden gewaarborgd om hun identiteit, met inbegrip van hun familierelaties, te behouden.

Geef duidelijke informatie en houd je aan oordelen

EP-leden uiten hun bezorgdheid over zaken die door indieners naar voren zijn gebracht met betrekking tot te korte termijnen om te halen en documenten die niet in de taal van de niet-Duitse ouder worden verstrekt, en benadrukken dat de Duitse autoriteiten in elke fase van de procedure volledige en duidelijke informatie moeten verstrekken in een taal die de niet-Duitse ouder spreekt. -Duitse ouder begrijpt het volledig.

Terwijl de nationale autoriteiten verplicht zijn om vonnissen die in een andere lidstaat zijn uitgesproken in kindergerelateerde zaken te erkennen en ten uitvoer te leggen, maken de EP-leden zich zorgen dat de Duitse autoriteiten naar verluidt systematisch rechterlijke beslissingen die in andere lidstaten zijn genomen, naast zich neerleggen. Om het vertrouwen tussen de lidstaten te vergroten, beveelt de tekst de uitwisseling aan van goede praktijken tussen ambtenaren van sociale diensten, verbeterde justitiële en administratieve samenwerking en efficiënte communicatie tussen autoriteiten.

De tekst onderstreept dat de toegenomen mobiliteit binnen de EU heeft geleid tot een groeiend aantal grensoverschrijdende geschillen over ouderlijke verantwoordelijkheid en voogdij over kinderen. Het is daarom belangrijk dat de Europese Commissie een actieve rol speelt bij het waarborgen van eerlijke, niet-discriminerende praktijken jegens ouders in grensoverschrijdende gevallen van voogdij over kinderen in de hele Europese Unie.

advertentie

De resolutie werd goedgekeurd door 307 stemmen voor 211, met 112 onthoudingen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending