Verbind je met ons

Economie

Economische wintervoorspelling voor 2024: een vertraagd herstel van de groei tegen een snellere afname van de inflatie

DELEN:

gepubliceerd

on

Na de gematigde groei vorig jaar is de EU-economie het jaar 2024 zwakker ingegaan dan verwacht. In de Winter Interim Forecast van de Europese Commissie wordt de groei in zowel de EU als de eurozone bijgesteld naar 0.5% in 2023, vergeleken met de 0.6% die in de herfstvoorspelling werd voorspeld, en naar 0.9% (van 1.3%) in de EU en 0.8% (van 1.2%). %) in de eurozone in 2024. In 2025 wordt nog steeds verwacht dat de economische activiteit in de EU met 1.7% en in de eurozone met 1.5% zal groeien.

De inflatie zal in het najaar naar verwachting sneller vertragen dan verwacht. In de EU zal de geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP) naar verwachting dalen van 6.3% in 2023 naar 3.0% in 2024 en 2.5% in 2025. In de eurozone zal deze naar verwachting vertragen van 5.4% in 2023 naar 2.7% in 2024. % in 2.2 en naar 2025% in XNUMX. 

De groei zal in 2024 weer grip krijgen na een zwakke start van het jaar

In 2023 werd de groei afgeremd door de erosie van de koopkracht van huishoudens, sterke monetaire verkrapping, de gedeeltelijke intrekking van begrotingssteun en een dalende buitenlandse vraag. Nadat een technische recessie in de tweede helft van vorig jaar ternauwernood werd vermeden, blijven de vooruitzichten voor de EU-economie in het eerste kwartaal van 2024 zwak.

Er wordt echter nog steeds verwacht dat de economische activiteit dit jaar geleidelijk zal versnellen. Nu de inflatie blijft afnemen, zouden de reële loongroei en een veerkrachtige arbeidsmarkt een herstel van de consumptie moeten ondersteunen. Ondanks dalende winstmarges zullen de investeringen naar verwachting profiteren van een geleidelijke versoepeling van de kredietvoorwaarden en de voortgezette implementatie van de Recovery and Resilience Facility. Bovendien wordt verwacht dat de handel met buitenlandse partners zal normaliseren, na de zwakke prestaties vorig jaar.

Het groeitempo zal zich naar verwachting stabiliseren vanaf de tweede helft van 2024 tot eind 2025.

Een sneller dan verwachte daling van de inflatie

advertentie

De daling van de totale inflatie in 2023 was sneller dan verwacht, grotendeels als gevolg van dalende energieprijzen. Nu de activiteit stagneerde, breidde de afname van de prijsdruk in de tweede helft van vorig jaar zich uit naar andere goederen en diensten.

De lager dan verwachte inflatiecijfers van de afgelopen maanden, de lagere prijzen van energiegrondstoffen en het zwakkere economische momentum zorgden ervoor dat de inflatie een steiler neerwaarts pad opging dan in de najaarsprognoses werd verwacht. Op de korte termijn zullen het aflopen van de energiesteunmaatregelen in de lidstaten en de hogere verzendkosten als gevolg van handelsverstoringen in de Rode Zee echter enige opwaartse prijsdruk uitoefenen, zonder het proces van afnemende inflatie te ontsporen. Aan het eind van de prognoseperiode zal de totale inflatie in het eurogebied naar verwachting net boven de ECB-doelstelling uitkomen, terwijl de EU-inflatie nog een tandje hoger zal liggen.   

Toegenomen onzekerheid te midden van geopolitieke spanningen

Deze voorspelling is omgeven door onzekerheid te midden van aanhoudende geopolitieke spanningen en het risico van een verdere verbreding van het conflict in het Midden-Oosten. De stijging van de verzendkosten als gevolg van de verstoringen van de handel in de Rode Zee zal naar verwachting slechts een marginale impact hebben op de inflatie. Verdere verstoringen zouden echter kunnen resulteren in nieuwe knelpunten in het aanbod, die de productie zouden kunnen verstikken en de prijzen zouden kunnen opdrijven.

Op nationaal niveau houden de risico's voor de basisprojecties voor groei en inflatie verband met de vraag of de consumptie, de loongroei en de winstmarges ondermaats of beter presteren dan de verwachtingen, en met de vraag hoe hoog de rente blijft en hoe lang. Klimaatrisico's en de toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden blijven ook bedreigingen vormen. 

Achtergrond

De Economische Wintervoorspelling 2024 biedt een update van de Economische Herfstvoorspelling 2023, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkelingen van het bbp en de inflatie in alle EU-lidstaten.

De Wintervoorspelling is gebaseerd op een reeks technische aannames met betrekking tot wisselkoersen, rentetarieven en grondstoffenprijzen met als afsluitdatum 29 januari 2024. Voor alle andere binnenkomende gegevens, inclusief aannames over overheidsbeleid, wordt in deze voorspelling rekening gehouden met informatie uit de voorgaande jaren. tot en met 1 februari 2024.

De Europese Commissie publiceert elk jaar twee uitgebreide prognoses (lente en herfst) en twee tussentijdse prognoses (winter en zomer). De tussentijdse prognoses hebben betrekking op het bbp en de inflatie op jaarbasis en op kwartaalbasis voor het lopende en volgende jaar voor alle lidstaten, evenals op de aggregaten van de EU en het eurogebied.

De volgende prognose van de Commissie zal de economische voorjaarsprognose 2024 zijn, die naar verwachting in mei zal worden gepubliceerd.

Voor meer informatie

Volledig document: Economische winterprognoses 2024

Volg ondervoorzitter Dombrovskis op Twitter: VDombrovskis

Volg commissaris Gentiloni op Twitter: @PaoloGentiloni

Volg DG ECFIN op Twitter: @ecfin

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending