Verbind je met ons

EU

#EuropeanCitizensInitiatives – De Commissie registreert drie nieuwe initiatieven en vindt er één niet-ontvankelijk

DELEN:

gepubliceerd

on

The European Commission has decided to register three new European citizens’ initiatives: ‘Stop corruption in Europe at its root, by cutting off funds to countries with inefficient judiciary after deadline’, ‘Actions on Climate Emergency’ and ‘Save bees and farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment.’ The Commission also decided not to register a proposed European citizens’ initiative entitled ‘Ensuring Common Commercial Policy conformity with EU Treaties and compliance with international law’ as the actions requested manifestly fall outside the Commission’s powers to act according to the EU Treaties.

In dit stadium van het proces heeft de Commissie niet de inhoud van de initiatieven geanalyseerd, maar alleen hun juridische ontvankelijkheid. Mocht een van de drie geregistreerde initiatieven binnen een jaar 1 miljoen steunbetuigingen ontvangen van ten minste zeven lidstaten, dan zal de Commissie het initiatief analyseren en erop reageren. De Commissie kan besluiten het verzoek al dan niet te volgen en in beide gevallen zou zij haar redenering moeten toelichten.

1. ‘Stop corruption in Europe at its root, by cutting off funds to countries with inefficient judiciary after deadline’

The organizers of the initiative call on the Commission to ‘mandate a firm 10 year post accession deadline for an automatic moratorium on payments of structural and cohesion funds to a newly acceded country, until the monitoring mechanism is lifted from their judiciary.’ They state that ‘the current EU legal code allows undue interpretation. Under certain conditions, the corruption among political elites in newly acceded countries may turn out to be beneficial to other countries in the Union, and the relative notion ‘temporary’ to be stretched out indefinitely. Setting a strict timeframe avoids direct and indirect motivation for corruption in EU member states.’

Op grond van de EU-verdragen kan de Europese Commissie juridische stappen ondernemen als het gaat om financiële regels met betrekking tot de EU-begroting. De Commissie acht het initiatief daarom juridisch toelaatbaar en heeft besloten het te registreren. De registratie van dit initiatief zal plaatsvinden op 12 september 2019, waarmee een een jaar durend proces van het verzamelen van steunhandtekeningen door de organisatoren wordt gestart.

2. ‘Actions on Climate Emergency’

The organizers of the initiative call on the Commission ‘to strengthen action on the climate emergency in line with the 1.5° warming limit. This means more ambitious climate goals and financial support for climate action’. In particular, the initiative focuses on the need for the EU to ‘adjust its goals (NDC) under the Paris Agreement to an 80% reduction of greenhouse gas emissions by 2030, to reach net-0 by 2035 and adjust European climate legislation accordingly.’ The initiative also refers to the implementation of an EU Border Carbon Adjustment, free trade agreements with partner countries based on Climate Action Tracker and free educational materials on the effects of climate change.

advertentie

Op grond van de EU-verdragen kan de Europese Commissie juridische stappen ondernemen met als doel het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en op het gebied van het gemeenschappelijk handelsbeleid. De Commissie acht het initiatief daarom juridisch toelaatbaar en heeft besloten het te registreren. De registratie van dit initiatief zal plaatsvinden op 23 september 2019, waarmee een eenjarig proces van het verzamelen van steunhandtekeningen door de organisatoren wordt gestart.

3. ‘Save bees and farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment’

The organizers of this initiative call on the Commission to ‘propose legal acts to phase out synthetic pesticides by 2035, to restore biodiversity, and to support farmers in the transition’. More specifically, the organizers want to ‘phase out synthetic pesticides in EU agriculture by 80% by 2030, starting with the most hazardous, to become free of synthetic by 2035; restore natural ecosystems in agricultural areas so that farming becomes a vector of biodiversity recovery; reform agriculture by prioritizing small scale, diverse and sustainable farming, supporting a rapid increase in agro-ecological and organic practice, and enabling independent farmer-based training and research into pesticide- and GMO-free farming.’

Op grond van de EU-verdragen kan de Europese Commissie juridische stappen ondernemen op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de interne markt, evenals maatregelen op veterinair en fytosanitair gebied. De Commissie acht het initiatief daarom juridisch toelaatbaar en heeft besloten het te registreren. De registratie van dit initiatief zal plaatsvinden op 30 september 2019, waarmee een eenjarig proces van het verzamelen van steunhandtekeningen door de organisatoren wordt gestart.

4. ‘Ensuring Common Commercial Policy conformity with EU Treaties and compliance with international law’

The Commission concluded today that the initiative: ‘Ensuring Common Commercial Policy conformity with EU Treaties and compliance with international law’ is legally inadmissible because it manifestly falls outside the Commission’s powers to act, as set out in the EU Treaties.

The initiative refers to ‘regulating commercial transactions with Occupant’s entities based or operating in occupied territories by withholding products originating from there from entering the EU market.’ The organizers call on the Commission to ‘propose legal acts to prevent EU legal entities from both importing products originating in illegal settlements in occupied territories and exporting to such territories, in order to preserve the integrity of the internal market and to not aid or assist the maintenance of such unlawful situations.’

A legal act on this subject could only be adopted on the basis of Article 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union, regarding restrictive measures. However, before such a legal act can be adopted by the Council, a decision is needed under the EU’s Common Foreign and Security Policy to allow for the interruption or reduction of economic and financial relations with a third country. De Commissie beschikt niet over de wettelijke bevoegdheid om een ​​voorstel voor een dergelijk besluit te doen.

Since it does not meet the legal conditions for admissibility, the European Commission has decided it cannot register this initiative. Under the Regulation, a European citizens’ initiative cannot be registered if it manifestly falls outside the framework of the Commission’s powers to submit a proposal for a legal act.

Achtergrond

Europese burgerinitiatieven werden geïntroduceerd met het Verdrag van Lissabon en gelanceerd in april 2012, na de inwerkingtreding van de verordening Europese burgerinitiatieven, die de bepalingen van het Verdrag implementeert. In 2017 heeft de Europese Commissie, als onderdeel van de toespraak van voorzitter Juncker over de Staat van de Unie, een voorstel ingediend hervormingsvoorstellen voor het Europees burgerinitiatief om het nog gebruiksvriendelijker te maken. In december 2018zijn het Europees Parlement en de Raad het eens geworden over de hervorming en zullen de herziene regels vanaf 1 januari 2020 van toepassing worden.

In the meantime, the process has been simplified and a collaborative platform offers support to organisers. All this has contributed to 41% more registered initiatives (41 registrations under the Juncker Commission compared to 29 under the previous Commission) and 70% fewer refusals (only 6 citizens’ initiatives were not registered under this Commission compared to 20 under the previous Commission).

Once formally registered, a European citizens’ initiative allows 1 million citizens from at least 7 of the Member States to invite the European Commission to propose a legal act in areas where the Commission has the power to do so.

De voorwaarden voor ontvankelijkheid zijn dat het voorgestelde optreden niet kennelijk buiten het kader valt van de bevoegdheden van de Commissie om een ​​voorstel voor een rechtshandeling in te dienen, dat het niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of vexatoir is en dat het niet kennelijk in strijd is met de waarden van de vakbond.

Meer informatie

Full text of the proposed European citizens’ initiatives:

· Stop de corruptie in Europa bij de wortel, door na de deadline geen geld meer te verstrekken aan landen met een inefficiënte rechterlijke macht (beschikbaar vanaf 12 september 2019)

· Actions on Climate Emergency (beschikbaar vanaf 22 september 2019)  www.fridaysforfuture.org/ECI

· Red bijen en boeren! Naar een bijenvriendelijke landbouw voor een gezond milieu (beschikbaar vanaf 30 september 2019) www.savebeesandfarmers.eu

·    ‘Ensuring Common Commercial Policy conformity with EU Treaties and compliance with international law’

ECI's verzamelen momenteel handtekeningen

ECI website

EBI-verordening

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending