RSSDierenwelzijn

Wereldwijde #fur-industrie verklaart #animalrights-groepen de oorlog boven 'nep'-video met dieren die op brute wijze levend zijn gevild

Wereldwijde #fur-industrie verklaart #animalrights-groepen de oorlog boven 'nep'-video met dieren die op brute wijze levend zijn gevild

| Maart 10, 2019

Bonthandel, met een waarde van $ 30 miljard per jaar, geeft de schuld aan video voor modebontverboden. De wereldwijde pelshandel stuit op de bewering dat dieren levend gevild worden voor hun vachten om de mode-industrie te bevoorraden. Een team van topadvocaten en media-adviseurs is ingehuurd om "de mythe te ontploffen" dat bont wordt genomen van dieren. [...]

Verder lezen

Europarlementariërs dringen er bij de EU-lidstaten op aan om betere zorg te bieden voor #TransportedAnimals

Europarlementariërs dringen er bij de EU-lidstaten op aan om betere zorg te bieden voor #TransportedAnimals

| Februari 15, 2019

De EU en haar lidstaten moeten de bestaande regels voor de bescherming van vervoerde dieren beter handhaven en alle overtreders straffen, zei het Parlement donderdag (14 februari). In een resolutie, aangenomen door 411, stemmen in het voordeel van 43 tegen, met onthouding 110, hernieuwden EP-leden de 2012-oproep van het Parlement voor een krachtige en uniforme handhaving van de 2005 EU [...]

Verder lezen

Dierenwelzijn: het Parlement wil een betere bescherming van vervoerde dieren

Dierenwelzijn: het Parlement wil een betere bescherming van vervoerde dieren

| Februari 12, 2019

Lange reizen creëren stress en lijden voor landbouwhuisdieren. EP-leden willen striktere controles, strengere straffen en kortere reistijden om het dierenwelzijn in de EU te vergroten. Elk jaar worden miljoenen dieren vervoerd over lange afstanden in de EU en naar niet-EU-landen om te worden gefokt, gefokt of geslacht, evenals voor wedstrijden en de [...]

Verder lezen

Bestrijding van #AnimalDiseases en #PlantPests: € 154 miljoen geoormerkt voor 2019

Bestrijding van #AnimalDiseases en #PlantPests: € 154 miljoen geoormerkt voor 2019

| Januari 31, 2019

Voor 2019 heeft de Commissie besloten ongeveer 154 miljoen euro toe te wijzen aan de bestrijding van dierziekten en infectieziekten van dieren die op de mens kunnen worden overgebracht, en ook om enquêtes bij plaagorganismen te ondersteunen. "De gevechten tegen Afrikaanse varkenspest en Xylella zijn dagelijkse voorbeelden van EU-acties tegen ziekten en plagen die [...]

Verder lezen

Aanneming van nieuwe regels voor #VeterinaryMedicinalProducts en gemedicineerde diervoeders

Aanneming van nieuwe regels voor #VeterinaryMedicinalProducts en gemedicineerde diervoeders

| November 28, 2018

De Raad heeft de verordeningen betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en diervoeders met medicinale werking goedgekeurd. Het Europees Parlement had de teksten over 25 van oktober 2018 al met een zeer grote steun goedgekeurd. Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, Vytenis Andriukaitis, zei: "De goedkeuring door de EU-ministers van een nieuwe wetgeving inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en diervoeders met medicinale werking [...]

Verder lezen

#CBDCOP14 - EU roept op tot hernieuwde internationale actie om de natuur op het land en op zee te beschermen

#CBDCOP14 - EU roept op tot hernieuwde internationale actie om de natuur op het land en op zee te beschermen

| November 19, 2018

Te midden van recente alarmerende berichten over het wereldwijde verlies aan dieren in het wild en ecosystemen pleit de Europese Unie voor een sterkere wereldwijde reactie op biodiversiteitsproblemen op de VN-conferentie over biodiversiteit 2018. Op de 14th-conferentie van de partijen bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biodiversiteit in Sharm-el-Sheikh, Egypte, zal de EU de [...]

Verder lezen

EU-actie tegen #AnimalWelfare - De kloof dichten tussen ambitieuze doelstellingen en uitvoering ter plaatse, zeggen auditors

EU-actie tegen #AnimalWelfare - De kloof dichten tussen ambitieuze doelstellingen en uitvoering ter plaatse, zeggen auditors

| November 16, 2018

EU-maatregelen op het gebied van dierenwelzijn zijn op belangrijke punten succesvol geweest, maar er zijn nog steeds zwakke punten in verband met landbouwhuisdieren, aldus een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer. Richtlijnen over hoe dieren moeten worden vervoerd en geslacht en over het welzijn van varkens zijn door de Commissie verstrekt, maar er zijn [...]

Verder lezen