Verbind je met ons

Oekraïne

EU-solidariteit met Oekraïne: een jaar tijdelijke bescherming voor mensen die op de vlucht zijn voor de Russische agressie tegen Oekraïne

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft het Communicatie over de richtlijn tijdelijke bescherming. De richtlijn was veroorzaakt voor het eerst op 4 maart 2022 als reactie op de agressie van Rusland tegen Oekraïne, om mensen die de oorlog ontvluchten te beschermen.

Sindsdien kregen ongeveer 4 miljoen mensen onmiddellijke bescherming in de EU, waarvan meer dan 3 miljoen in de eerste helft van 2022. Alle geregistreerden hadden recht op toegang tot de arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. De reactie van de EU op de oorlog in Oekraïne laat eens te meer zien wat er mogelijk is als de EU eensgezind optreedt. De richtlijn tijdelijke bescherming is een essentieel instrument gebleken om onmiddellijke bescherming in de EU te bieden en moet in de toekomst deel blijven uitmaken van de toolbox waarover de Europese Unie beschikt.

In deze mededeling wordt de balans opgemaakt van de tenuitvoerlegging van de richtlijn in het afgelopen jaar, worden de geleerde lessen getrokken en worden prioritaire gebieden aangegeven waarop verdere inspanningen nodig zijn.

De reactie van de EU in een notendop:

De richtlijn bood onmiddellijke bescherming terwijl de formaliteiten tot een minimum werden beperkt. Het vulde deze bescherming aan met een uitgebreide en geharmoniseerde reeks rechten:

  • Toegang tot registratie en documentatie: De lidstaten zetten snel de procedures op voor registratie en afgifte van de nodige documentatie.
  • Speciale bescherming voor kinderen: momenteel zoekt bijna een vijfde van de kinderen in Oekraïne zijn toevlucht in de EU.
  • Toegang tot onderwijs en beroepsopleiding: vanaf het begin van het schooljaar in september jongstleden waren ongeveer een half miljoen Oekraïense kinderen ingeschreven in onderwijsstelsels in de hele EU.
  • Risico's van mensenhandel aanpakken en slachtoffers van oorlogsmisdaden ondersteunen: de EU heeft ingevoerd het gemeenschappelijk plan voor de bestrijding van mensenhandel om de ontheemden bewust te maken en mensenhandel te voorkomen.
  • Toegang tot gezondheidszorg en sociale uitkeringen: bijna 2 000 Oekraïense patiënten zijn met succes geëvacueerd naar 20 EU- en EER-landen, en in de meeste lidstaten wordt geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun geboden aan degenen die voor de oorlog zijn gevlucht.
  • Toegang tot vacatures: ongeveer een miljoen ontheemden zijn aan het werk in heel Europa en de EU heeft een Pilot Talentpool om integratie op de arbeidsmarkt te ondersteunen.
  • Toegang tot accommodatie en huisvesting: de 'Veilige huizen' begeleiding helpt lidstaten, regionale en lokale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld bij de organisatie van particuliere huisvestingsinitiatieven. De Commissie kende 5.5 miljoen euro toe aan het project van de Internationale Federatie van het Rode Kruis ter ondersteuning van de implementatie van de Veilige Huizen en deed een oproep tot het indienen van voorstellen voor projectsubsidies om programma's voor gemeenschapssponsoring verder te promoten.

De Solidariteitsplatform 'Oekraïne' onmiddellijk na de activering van de richtlijn door de Commissie is opgezet, heeft een cruciale rol gespeeld bij het waarborgen van: gecoördineerde reactie.

De Commissie en haar agentschappen hebben verstrekt Operationele ondersteuning aan de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn. De EU-Asielagentschap ondersteunt 13 lidstaten met hun behoeften op het gebied van asiel, opvang en tijdelijke bescherming. Ongeveer 200 Frontex personeel wordt ingezet in de frontlinielidstaten en Moldavië om hun grensbeheer te ondersteunen. Europol heeft ook personeel en uitgezonden functionarissen ingezet om secundaire veiligheidscontroles uit te voeren in vijf lidstaten en Moldavië. Drie EU-mechanisme voor civiele bescherming in de lidstaten werden hubs opgericht om meer dan 80 000 ton hulp in natura naar Oekraïne te kanaliseren.

advertentie

De EU heeft ook gezorgd voor een financiële steun tegemoet te komen aan de behoeften van ontheemden. De EU heeft via haar CARE- en FAST-CARE-pakketten in totaal € 13.6 miljard aan extra financiering verstrekt. 1 miljard EUR werd geherprogrammeerd in het kader van de cohesiefondsen en 400 miljoen EUR werd beschikbaar gesteld in het kader van de fondsen voor binnenlandse zaken.

Ook de EU heeft haar beleid opgevoerd samenwerking met internationale partners zoals de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk, evenals met relevante internationale organisaties.

Volgende stappen

De Europese Unie is bereid Oekraïne zo lang mogelijk te steunen. De bescherming is al verlengd tot maart 2024 en kan verder worden verlengd tot 2025. De Commissie is bereid de nodige stappen te ondernemen om verdere verlenging indien nodig. Tegelijkertijd zal een krachtige, door de EU gecoördineerde aanpak worden nagestreefd om ervoor te zorgen dat a soepele overgang naar alternatieve juridische statussen die toegang tot rechten mogelijk maken na de maximale duur van tijdelijke bescherming, en gerichte ondersteuning voor personen die Oekraïne zijn ontvlucht en terug naar huis willen.

Op basis van dit jaar van tenuitvoerlegging is de Commissie van mening dat de richtlijn tijdelijke bescherming deel moet blijven uitmaken van het instrumentarium van maatregelen dat op EU-niveau beschikbaar is. De Commissie zal samenwerken met de medewetgevers om ervoor te zorgen dat de Europese Unie in de toekomst over de instrumenten beschikt die zij nodig heeft en om te zorgen voor een goede afstemming met het voorstel van de Commissie voor een crisis- en overmachtverordening. 

Achtergrond

Op 4 maart 2022, slechts een week nadat Russische troepen Oekraïne waren binnengevallen, werd de richtlijn tijdelijke bescherming geactiveerd dankzij een unaniem besluit van de lidstaten op voorstel van de Commissie. Het Solidariteitsplatform "Oekraïne", opgericht door de Commissie aan het begin van de oorlog, brengt EU-instellingen, lidstaten, met Schengen geassocieerde landen, EU-agentschappen, internationale organisaties, Oekraïense en Moldavische autoriteiten samen. Het biedt een informeel en flexibel forum voor discussie over operationele zaken om de ondersteuning ter plaatse te coördineren. De uitwisseling van informatie en het verzamelen van nauwkeurige gegevens via het EU-netwerk voor migratieparaatheid en crisisblauwdruk, het werk van de Europese asielagentschappen, hebben bijgedragen tot een snelle oprichting van het registratieplatform voor tijdelijke bescherming.

Meer informatie

Factsheet: Factsheet Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Factsheet: EU-steun om lidstaten te helpen voorzien in de behoeften van vluchtelingen

1 jaar Oekraïens verzet

EU-solidariteit met Oekraïne

Het 10-puntenplan Voor sterkere Europese coördinatie bij de opvang van mensen die de oorlog ontvluchten uit Oekraïne

Mensen verwelkomen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne

Mededeling over tijdelijke bescherming voor degenen die op de vlucht zijn voor de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne: een jaar later

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending