Verbind je met ons

Gibraltar

Betrekkingen EU-VK: Commissie stelt ontwerpmandaat voor onderhandelingen over Gibraltar voor

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een aanbeveling aangenomen voor een besluit van de Raad waarbij machtiging wordt verleend tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en het VK over Gibraltar. De Commissie presenteerde ook haar voorstel voor onderhandelingsrichtsnoeren.

Het is nu aan de Raad om dit ontwerpmandaat goed te keuren, waarna de Commissie de formele onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk kan beginnen.

Vicevoorzitter Maroš Šefčovič, medevoorzitter van de EU van het Gemengd Comité en de Partnerschapsraad, zei: "Door dit ontwerpmandaat voor te stellen, komen we de politieke toezegging na die we aan Spanje hebben gedaan om de onderhandelingen te starten over een afzonderlijke overeenkomst tussen de EU en het VK op Gibraltar. Dit is een gedetailleerd mandaat dat tot doel heeft een positieve impact te hebben voor degenen die aan weerszijden van de grens tussen Spanje en Gibraltar wonen en werken, terwijl de integriteit van het Schengengebied en de interne markt wordt beschermd.”

advertentie

Gibraltar was niet opgenomen in het toepassingsgebied van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK die eind 2020 is overeengekomen tussen de EU en het VK. De Commissie heeft toegezegd te beginnen met onderhandelingen over een afzonderlijke overeenkomst over Gibraltar, indien Spanje daarom verzoekt. Daarom beveelt de Commissie nu aan dat de Raad toestemming geeft voor het starten van specifieke onderhandelingen over Gibraltar.

Concept mandaat

De aanbeveling bouwt voort op het politieke akkoord dat op 31 december vorig jaar tussen Spanje en het VK is bereikt. Het laat de kwesties van soevereiniteit en jurisdictie onverlet en richt zich op samenwerking in de regio.

De voorgestelde onderhandelingsrichtsnoeren bieden oplossingen voor het afschaffen van fysieke controles en controles op personen en goederen aan de landgrens tussen Spanje en Gibraltar, terwijl de integriteit van het Schengengebied en de interne markt wordt gewaarborgd. De voorstellen omvatten regels die de verantwoordelijkheid vastleggen voor asiel, terugkeer, visa, verblijfsvergunningen en operationele politiesamenwerking en informatie-uitwisseling.

Andere maatregelen zijn opgenomen op verschillende gebieden, zoals land- en luchtvervoer, de rechten van grensarbeiders, het milieu, financiële steun en het creëren van een gelijk speelveld. Het voorziet in een robuust governancemechanisme, met inbegrip van een evaluatie van de uitvoering van de overeenkomst na vier jaar, de mogelijkheid voor beide partijen om de overeenkomst op elk moment te beëindigen en de mogelijkheid van eenzijdige opschorting van de toepassing van de overeenkomst onder bepaalde omstandigheden.

Spanje, als aangrenzende Schengen-lidstaat en als de lidstaat aan wie de toepassing en uitvoering van bepaalde bepalingen van de toekomstige overeenkomst wordt toevertrouwd, zal in het bijzonder door de overeenkomst worden getroffen. De Commissie zal daarom tijdens de onderhandelingen en daarna nauwe contacten onderhouden met de Spaanse autoriteiten, rekening houdend met hun standpunten.

Met betrekking tot de controle aan de buitengrenzen kan elke lidstaat, met inbegrip van Spanje, in omstandigheden die meer technische en operationele ondersteuning vereisen, Frontex om bijstand verzoeken bij de uitvoering van zijn verplichtingen. De Commissie erkent dat Spanje al haar volledige intentie heeft uitgesproken om Frontex om hulp te vragen.

Achtergrond

De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen het VK en de EU sloot Gibraltar uit van het territoriale toepassingsgebied (artikel 774, lid 3). Op 31 december 2020 heeft de Commissie een nota ontvangen van het voorgestelde kader voor een rechtsinstrument tussen het VK en de EU waarin de toekomstige betrekkingen van Gibraltar met de EU worden uiteengezet. De betrokken diensten in de Commissie hebben dit in nauw overleg met Spanje onderzocht. Voortbouwend op het voorgestelde kader en in overeenstemming met de regels en belangen van de Unie, heeft de Commissie vandaag een aanbeveling voor een besluit van de Raad aangenomen waarbij machtiging wordt verleend tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en het VK over Gibraltar, en haar voorstel voor onderhandelingsrichtsnoeren gepresenteerd.

Meer informatie

Aanbeveling voor een besluit van de Raad waarbij machtiging wordt verleend tot het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en het VK over Gibraltar

advertentie
advertentie
advertentie

Trending