Verbind je met ons

UK

VK wil een onbepaalde stilstand en heronderhandeling van het Noord-Ierse Protocol

gepubliceerd

on

Het VK presenteerde zijn voorstel “weg vooruit” over het Ierland/Noord-Ierland Protocol (NIP) deze week aan het Westminster-parlement. De Noord-Ierse minister van Buitenlandse Zaken Brandon Lewis wil niets minder dan een nieuwe onderhandelingen, met een bijbehorende stilstand met verlengde respijtperiodes en zonder verdere juridische stappen van de EU.  

Het NIP is natuurlijk onderdeel van de Terugtrekkingsakkoord EU-VK, de 'ovenklare' deal die de Britse premier onderhandelde, gebruikte als zijn belangrijkste strijdkreet bij de algemene verkiezingen van 2019 en snelde vervolgens met weinig tegenzin door het parlement. 

Het VK heeft zijn opdrachtdocument niet vooraf met de EU besproken - maar het VK heeft - wederom - eenzijdig en zonder overleg met de EU gehandeld.

advertentie

De Britse regering beweert nu dat ze in het nauw werd gedreven om te onderhandelen over een suboptimale deal over Noord-Ierland door: "Het aandringen van het Parlement in de Benn-Burt Act dat het VK de EU niet zou kunnen verlaten zonder een overeenkomst", een wet die is ingevoerd om een ​​zo -het zogenaamde 'no-deal-scenario'. Dit zou volgens hen de onderhandelingshand van de regering radicaal hebben ondermijnd.

Het VK beweert ook dat de goed gedocumenteerde effecten van nieuwe douaneregelingen onbekend waren, ondanks toelichtende documenten die werden verstrekt door het ambtenarenapparaat en de bijdragen van vele handelsorganisaties uit Noord-Ierland en daarbuiten destijds. Zelfs als een onderhandelaar geïsoleerd was van de wereld buiten zijn departement, zou hij niet in staat zijn geweest om zalige - en nu nuttige - onwetendheid in stand te houden.

Het VK schetst het werk dat het heeft gedaan en de investeringen van een half miljard pond die het heeft gedaan om te proberen ervoor te zorgen dat het VK klaar was voor de veranderingen die op 1 januari 2021 zouden plaatsvinden. Het wijst ook op wat het als problemen beschouwt , inclusief de verlegging van de handel die heeft plaatsgevonden, inclusief de stijging van 50% van de waarde van de Ierse export van goederen naar Noord-Ierland ten opzichte van 2018. Volgens het VK is dit reden om gebruik te maken van artikel 16 van het protocol, waardoor het unilateraal vrijwaringsmaatregelen zou kunnen nemen. Deze maatregelen zouden evenredig moeten zijn en zouden om de drie maanden door het Gemengd Comité van het terugtrekkingsakkoord worden herzien.

advertentie

Het reactie Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie, was snel: “Het Protocol betreffende Ierland/Noord-Ierland is de gezamenlijke oplossing die de EU heeft gevonden met premier Boris Johnson en Lord David Frost [...] het protocol moet worden uitgevoerd. Het respecteren van internationale wettelijke verplichtingen is van het grootste belang.

“De EU heeft gezocht naar flexibele, praktische oplossingen om de moeilijkheden die de burgers in Noord-Ierland ondervinden met betrekking tot de uitvoering van het protocol te overwinnen. Zo heeft de Commissie op 30 juni een pakket maatregelen ingediend om bepaalde dringende problemen aan te pakken, waaronder het wijzigen van onze eigen regels om de levering van geneesmiddelen op lange termijn van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland te waarborgen. Deze oplossingen werden tot stand gebracht met als hoofddoel de mensen in Noord-Ierland ten goede te komen.

“We zijn klaar om creatieve oplossingen te blijven zoeken, in het kader van het protocol, in het belang van alle gemeenschappen in Noord-Ierland. We zullen echter niet akkoord gaan met een nieuwe onderhandelingen over het protocol.”

De leider van de Britse coördinatiegroep van het Europees Parlement, David McAllister, tweette dat het Britse voorstel morgen (22 juli) zou worden besproken, maar tweette: “Het protocol houdt rekening met het besluit van de Britse regering om de interne markt en de douane-unie te verlaten. Het handhaaft het Goede Vrijdag-akkoord en zorgt voor vrede en stabiliteit in Noord-Ierland. Het protocol kan niet worden heronderhandeld of vervangen.”

In een persbericht stelt het VK: “Het protocol zal niet worden geschrapt, maar er zijn belangrijke veranderingen nodig om een ​​duurzaam 'nieuw evenwicht' te bereiken dat de relatie tussen het VK en de EU op een stabiele basis brengt. [...] 

“Hiervoor zijn belangrijke wijzigingen nodig in de regelingen voor de handel in goederen en het institutionele kader. Waaronder:

· Implementeren van een meer rigoureuze, empirisch onderbouwde en gerichte aanpak om te voorkomen dat goederen die gevaar lopen de interne markt binnenkomen. We zijn klaar om in de Ierse Zee de EU-douaneregels af te dwingen voor goederen die via Noord-Ierland naar Ierland gaan, maar goederen die naar Noord-Ierland gaan en daar blijven, moeten vrijwel vrij kunnen circuleren en volledige douane- en SPS-processen mogen alleen worden toegepast op goederen echt bestemd voor de EU.

· Ervoor zorgen dat bedrijven en consumenten in Noord-Ierland normale toegang kunnen blijven hebben tot goederen uit de rest van het VK waarop ze al lang vertrouwen. De regelgeving in Noord-Ierland zou verschillende normen moeten tolereren, zodat goederen die volgens Britse normen zijn gemaakt en door de Britse autoriteiten worden gereguleerd, vrij kunnen circuleren in Noord-Ierland zolang ze in Noord-Ierland blijven.

· Normalisering van de bestuursbasis van het protocol, zodat de relatie tussen het VK en de EU uiteindelijk niet wordt gecontroleerd door de EU-instellingen, waaronder het Hof van Justitie. We moeten terugkeren naar een normaal verdragskader waarin bestuur en geschillen collectief en uiteindelijk via internationale arbitrage worden beheerd.”

Brexit

Brexit-impact 'wordt erger' doordat supermarktwinkel meer gaat kosten en sommige EU-producten uit de schappen verdwijnen

gepubliceerd

on

De volledige impact van Brexit op zowel bedrijven als consumenten zal pas volgend jaar worden gevoeld, aangezien de tekorten zullen toenemen in sectoren variërend van voedsel tot bouwmaterialen, heeft een vooraanstaande douanedeskundige beweerd, schrijft David Peterselie.

Simon Sutcliffe, een partner bij belasting- en adviesbureau Blick Rothenberg, is van mening dat vertragingen door de regering bij de uitvoering van de douanewetten na de Brexit de impact van het vertrek van het VK uit de Europese Unie hebben "verzacht" en dat "het nog erger zal worden" wanneer ze eindelijk ingevoerd vanaf januari 2022.

Ondanks het vertrek uit de EU op 1 januari 2020 heeft de regering veel van de douanewetten die vorig jaar in werking zouden treden.

advertentie

De eis van pre-notificatie van aankomst in het VK van import van agrofood wordt ingevoerd op 1 januari 2022 in plaats van de reeds uitgestelde datum van 1 oktober van dit jaar.

De nieuwe eisen voor Export Gezondheidscertificaten worden nu nog later ingevoerd, namelijk op 1 juli volgend jaar.

Controles om dieren en planten te beschermen tegen ziekten, plagen of verontreinigingen worden ook uitgesteld tot 1 juli 2022, evenals de vereiste voor veiligheids- en beveiligingsverklaringen bij invoer.

advertentie

Wanneer deze wetten, die ook het douaneaangiftesysteem omvatten, van kracht worden, gelooft de heer Sutcliffe dat de voedsel- en grondstoffentekorten die al tot op zekere hoogte al bestaan ​​- vooral in Noord-Ierland - op het vasteland zullen verergeren met sommige producten verdwijnen in de nabije toekomst uit de supermarktschappen.

Sutcliffe, die als een van de eersten het tekort aan vrachtwagenchauffeurs voorspelde,nd grensproblemen in Noord-Ierland, zei: "Zodra deze extra verlengingen eindigen, zullen we in een hele wereld van pijn zitten totdat importeurs er grip op krijgen, net zoals de exporteurs van het VK naar de EU dat al hebben gedaan.

“De kosten van de betrokken bureaucratie zullen ertoe leiden dat veel retailers sommige producten uit de EU eenvoudigweg niet meer op voorraad zullen hebben.

Als je weet dat je fruitbezorging 10 dagen vastzit in een Britse haven, wachtend om te worden gecontroleerd, dan ga je niet de moeite nemen om het te importeren, want het gaat af voordat het de winkel bereikt.

"We kijken naar allerlei soorten producten die uit supermarkten verdwijnen, van salami tot kazen, omdat ze gewoon te duur zullen zijn om te verzenden. Hoewel een paar delicatessenwinkels deze producten op voorraad hebben, zullen ze duurder worden en moeilijker te verkrijgen zijn. vind."

Hij voegde eraan toe dat de supermarktwinkel ook te maken zal krijgen met sterke prijsstijgingen, aangezien de importkosten van zelfs basisproducten zoals vers vlees, melk, eieren en groenten retailers meer zullen kosten.

"De retailers zullen niet veel andere keuze hebben dan in ieder geval een deel van de hogere kosten door te berekenen aan de consument", aldus Sutcliffe. “Consumenten zullen met andere woorden minder keuze hebben en meer moeten betalen voor hun wekelijkse boodschappen.”

Een woordvoerder van nr. 10 zei: “We willen dat bedrijven zich concentreren op hun herstel van de pandemie in plaats van te moeten omgaan met nieuwe vereisten aan de grens, en daarom hebben we een pragmatisch nieuw tijdschema opgesteld voor de invoering van volledige grenscontroles.

"Bedrijven hebben nu meer tijd om zich voor te bereiden op deze controles, die in de loop van 2022 geleidelijk zullen worden ingevoerd."

Verder lezen

Brexit

Europese ministers zeggen vertrouwen in VK op een laag pitje

gepubliceerd

on

Vicevoorzitter van de Commissie Maroš Šefčovič, die de ministers op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen, zei dat het vertrouwen moet worden hersteld en dat hij hoopt voor het einde van het jaar oplossingen te vinden met het VK. 

De Europese ministers die bijeenkwamen voor de Raad Algemene Zaken (21 september) werden op de hoogte gehouden van de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en het VK, met name wat betreft de uitvoering van het protocol betreffende Ierland/Noord-Ierland.

Šefčovič bracht de ministers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, waaronder zijn recente bezoek aan Ierland en Noord-Ierland, en de ministers herhaalden hun steun voor de aanpak van de Europese Commissie: “De EU zal met het VK blijven samenwerken om oplossingen te vinden in het kader van het protocol. We zullen ons uiterste best doen om de burgers en bedrijven in Noord-Ierland weer voorspelbaar en stabiel te maken en ervoor te zorgen dat ze de kansen die het protocol biedt, inclusief toegang tot de interne markt, optimaal kunnen benutten.”

advertentie

De vice-president zei dat veel ministers in het debat tijdens de Raadsvergadering hadden gesproken met bezorgdheid over de vraag of het VK een betrouwbare partner was. De Franse minister van Europa, Clement Beaune, zei op weg naar de vergadering dat de Brexit en het recente geschil met Frankrijk over de AUKUS-onderzeeërovereenkomst niet door elkaar mogen worden gehaald. Hij zei echter dat er een vertrouwenskwestie was en zei dat het VK een nauwe bondgenoot was, maar dat de Brexit-overeenkomst niet volledig werd gerespecteerd en dat vertrouwen nodig was om verder te kunnen. 

Šefčovič streeft ernaar alle openstaande problemen met het VK voor het einde van het jaar op te lossen. Over het dreigement van het VK om gebruik te maken van artikel 16 van het protocol, dat het VK in staat stelt specifieke vrijwaringsmaatregelen te nemen als het protocol leidt tot ernstige economische, sociale of milieuproblemen die kunnen aanhouden of tot verlegging van de handel, zei Šefčovič dat de EU zou moeten reageren en dat de ministers de Commissie hadden gevraagd zich op elke eventualiteit voor te bereiden. Toch hoopt Šefčovič dat dit kan worden voorkomen.

Noord-Ierland heeft al te maken met handelsverlegging, zowel bij de import als bij de export. Dit is grotendeels te wijten aan de zeer dunne handelsovereenkomst die het VK heeft gekozen om na te streven met de EU, ondanks dat het minder schadelijke opties wordt aangeboden. Eventuele vrijwaringsmaatregelen moeten qua omvang en duur worden beperkt. Er is ook een ingewikkelde procedure voor het bespreken van vrijwaringsmaatregelen zoals beschreven in bijlage zeven van het protocol, wat inhoudt dat de Gemengde Commissie hiervan op de hoogte wordt gesteld en een maand moet worden gewacht om eventuele waarborgen toe te passen, tenzij er sprake is van buitengewone omstandigheden (waarvan het VK ongetwijfeld zal beweren dat die er zijn) . De maatregelen worden vervolgens driemaandelijks geëvalueerd, mocht het onverhoopt toch gegrond blijken te zijn.

advertentie

Verder lezen

Brexit

Groot-Brittannië stelt implementatie van handelscontroles na Brexit uit

gepubliceerd

on

Groot-Brittannië zei dinsdag (14 september) dat het de implementatie van sommige post-Brexit-importcontroles uitstelde, de tweede keer dat ze zijn teruggedrongen, daarbij verwijzend naar de druk op bedrijven door de pandemie en de wereldwijde druk op de toeleveringsketen.

Groot-Brittannië verliet eind vorig jaar de interne markt van de Europese Unie, maar in tegenstelling tot Brussel, dat onmiddellijk grenscontroles invoerde, heeft het de invoering van invoercontroles op goederen zoals voedsel gespreid om bedrijven de tijd te geven zich aan te passen.

Nadat de invoering van controles vanaf 1 april al met zes maanden was uitgesteld, heeft de regering de noodzaak van volledige douaneaangiften en controles nu teruggeschoven naar 1 januari 2022. Veiligheidsverklaringen zijn vanaf 1 juli volgend jaar vereist.

advertentie

"We willen dat bedrijven zich concentreren op hun herstel van de pandemie in plaats van te moeten omgaan met nieuwe vereisten aan de grens, daarom hebben we een pragmatisch nieuw tijdschema opgesteld voor de invoering van volledige grenscontroles", zei Brexit-minister David Frost.

"Bedrijven hebben nu meer tijd om zich voor te bereiden op deze controles, die in de loop van 2022 geleidelijk zullen worden ingevoerd."

Bronnen in de sector logistiek en douane hebben ook gezegd dat de infrastructuur van de overheid niet klaar was om volledige controles op te leggen.

advertentie

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending