Verbind je met ons

Kirgizië

Bakai Bank krijgt erkenning van Moody's vanwege naleving van sancties tegen Rusland

DELEN:

gepubliceerd

on

Bakai Bank, lid van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, voldoet aan de sancties tegen Rusland en doet verantwoord zaken. Daarom zijn er geen westerse claims tegen.

Amerikaanse Kamer van Koophandel-partner Bakai Bank, uit Kirgizië, laat zien hoe je internationale beperkende maatregelen kunt volgen en eerlijk zaken kunt doen te midden van geopolitieke risico's

Eind mei maakte internationaal ratingbureau Moody's bekend herzien de vooruitzichten voor de langetermijndeposito's van Bakai Bank gaan van 'negatief' naar 'stabiel'. Sommige analisten beschouwen dit als een aanmoediging voor de hele banksector van Kirgizië. Dit is vooral relevant tegen de achtergrond van het toenemende toezicht door de VS en Brussel op Centraal-Aziatische landen vanwege vermoedens van het omzeilen van de sancties die aan Rusland zijn opgelegd vanwege zijn oorlog tegen Oekraïne.

Kirgizië is een klein Centraal-Aziatisch land met iets meer dan 7 miljoen inwoners. Nog maar 33 jaar geleden maakte het deel uit van het Sovjetrijk. Nu zit het onafhankelijke Kirgizië vanwege zijn geografische ligging gevangen in de economische greep van zijn grotere buurlanden, Rusland en China.

Peking en Moskou zijn historisch gezien de belangrijkste economische partners van Bishkek. In 2022 was tot 30% van de beroepsbevolking van Kirgizië werkzaam in Rusland, wat 97% van alle geldovermakingen naar huis genereerde, voor een totaalbedrag van ruim 2.5 miljard dollar. De Russische import bereikte 33.6%, de export 24.9%, en het Russische aandeel in de directe buitenlandse investeringen in Kirgizië bedroeg 17.3%. Uiteraard heeft iedere economische onrust in Moskou directe gevolgen voor Bishkek.

Evenwicht tussen sancties en ineenstorting

Deze situatie bleef bestaan ​​tot 22 februari 2023, toen Rusland militaire acties tegen Oekraïne lanceerde. Er werden duizenden sancties tegen Moskou opgelegd. Dit had zware gevolgen voor de economie van Kirgizië, voornamelijk door het verstoren van de reeds lang bestaande banden met de op een na belangrijkste partner.

advertentie

Een volledige verbreking van de banden met Rusland zou betekenen minstens een ernstige depressie voor de Kirgizische economie in de komende jaren. De financiële instellingen van het land werden geconfronteerd met drie kritische vragen: hoe kunnen ze voldoen aan de bestaande sancties, secundaire beperkingen vermijden en hun activiteiten in stand houden zonder een financiële ineenstorting en mogelijke burgerlijke onrust te veroorzaken.

Het is nu duidelijk dat Bakai Bank een van de Kirgizische banken is die er het beste in is geslaagd dit delicate evenwicht te vinden.

In het begin van de Westerse sanctiecampagne tegen Moskou merkte het management van Bakai Bank openhartig op dat een onmiddellijke verbreking van alle banden met Rusland rampzalig zou zijn voor de economie van het land. Niettemin heeft de bank het principe aangenomen om de OFAC en de aanbevelingen van andere internationale instellingen te volgen.

De bank heeft zich niet in de schaduw teruggetrokken op zoek naar onverwachte meevallers en heeft ook geen aanvullende plannen bedacht om de beperkingen te omzeilen. De economische belangen van het land kwamen op de achtergrond ten opzichte van de naleving van het internationaal recht en zijn verantwoordelijkheid jegens langetermijnpartners en spaarders. Niet alle financiële instellingen in Centraal-Azië handelden op dezelfde manier, ook al hadden ze dat wel moeten doen. De benadering van Bakai Bank ten aanzien van het bedrijfsleven tijdens de geopolitieke crisis en actieve sanctieregimes zou als voorbeeldmodel kunnen dienen.

Bakai Bank is de eerste die sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën en OFAC implementeert 

In haar verklaring was Bakai Bank een van de eerste Kirgizische financiële organisaties die de Russische agressie tegen Oekraïne veroordeelde. Met een daadkracht waar sommige Aziatische financiële instellingen bang voor waren, herbevestigde de bank haar engagement om de OFAC en de sanctieaanbevelingen van andere gezaghebbende internationale regelgevende organisaties te volgen. Dit gebeurde in een tijd waarin het er nog steeds op leek dat het conflict tussen Rusland en Oekraïne zich niet tot een langdurige oorlog zou ontwikkelen.

Op 15 september 2022 waarschuwde het Amerikaanse ministerie van Financiën dat buitenlandse banken die overeenkomsten sluiten met de "Mir"-kaartexploitant het risico lopen de Russische inspanningen om internationale sancties te omzeilen te ondersteunen. Deze risico's vloeiden voort uit het toegenomen gebruik van dit betalingssysteem in het buitenland.

Bakai Bank was de eerste Kirgizische financiële organisatie die reageerde op deze Amerikaanse richtlijn, door geldautomaten en betaalautomaten uit te schakelen voor de Russische nationale betalingssysteemkaart, een belangrijk instrument van de internationale invloed van Moskou. Bijna alle verantwoordelijke financiële instellingen in Kirgizië volgden dit voorbeeld.

Geavanceerde technologie dwingt sancties af

Vanaf het begin van de sancties zochten talloze bedrijven naar manieren om deze beperkingen te omzeilen. Zelfs gerenommeerde financiële instellingen werden soms het slachtoffer van deze pogingen. Om dit te voorkomen nam Bakai Bank opnieuw een proactieve houding aan en werd in 2022 de eerste Kirgizische bank die een van de meest geavanceerde compliance-controlesystemen van LexisNexis Risk Solutions adopteerde.

De databases bevatten alle sanctielijsten: van de VN-Veiligheidsraad en OFAC tot de Europese Dienst voor Extern Optreden en het Britse ministerie van Financiën. Volgens het bedrijf bevatten zijn oplossingen meerdere malen meer informatie dan officieel aangekondigde beperkende lijsten. Geautomatiseerde monitoringsystemen voor nalevingscontrole identificeren en analyseren ook risicogerelateerde mediapublicaties en evenementen. De effectiviteit van het systeem wordt onderstreept door het gebruik ervan door zeven van de tien grootste banken ter wereld.

Hierna begonnen ook andere financiële bedrijven in Kirgizië geavanceerde technologieën te gebruiken om pogingen tot het omzeilen van sancties tegen te gaan.

Bakai Bank voorkomt ontduiking van sancties door individuen

Over de reputatie van een bank kan veel worden afgeleid uit de frequentie waarmee fraudeurs misbruik proberen te maken van de naam ervan. Onlangs, in 2023, verschenen er advertenties op Telegram waarin werd aangeboden Bakai Bank-kaarten uit te geven aan Russische burgers zonder persoonlijke aanwezigheid in Kirgizië.

Als reactie hierop heeft de bank de wetshandhaving benaderd en een uitgebreide informatiecampagne gelanceerd om de reputatie van haar bedrijf te beschermen, waarbij werd uitgelegd dat dergelijke acties zowel internationale mandaten, waaronder die van OFAC, als het interne beleid van de bank schenden. Bankkaarten zijn nog steeds alleen persoonlijk op kantoor te verkrijgen en de bank benadrukt regelmatig de onmogelijkheid om operaties met Rusland uit te voeren.

Naleving van sancties en samenwerking met de Amerikaanse Kamer van Koophandel

De activiteiten van Bakai Bank in de afgelopen tweeënhalf jaar zijn veelzeggend. Dit is het verhaal van een particuliere financiële instelling die opereert in een land dat gevangen zit onder de druk en invloed van twee staten. Deze middelgrote bank laat, naar mondiale maatstaven, zien hoe eerlijk en transparant te opereren te midden van aanzienlijke geopolitieke risico's, waarbij ze zich houdt aan alle internationale sancties en tegelijkertijd een leider op haar gebied blijft.

In 2022 werd het de grootste belastingbetaler onder de Kirgizische banken. In 2023 versterkte het zijn positie binnen de ‘grote vier’ van de grootste financiële instellingen van het land.

Het is echter belangrijk op te merken dat de sancties steeds strenger worden. De VS en de EU houden, zoals eerder vermeld, steeds nauwlettender toezicht op de naleving van het sanctieregime tegen Rusland, vooral in de Centraal-Aziatische regio.

Daarom dringt Bakai Bank, als lid van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, voortdurend aan op het verbeteren van de efficiëntie van de samenwerking met Amerikaanse toezichthoudende instellingen, en werkt opnieuw aan de toekomst.

Informatie van Moody's wordt gebruikt door het Amerikaanse overheidssysteem, dat nauw samenwerkt. Onze experts suggereren dus, niet alleen op basis van de belangrijkste prestatie-indicatoren, dat Bakai Bank niet snel met problemen zal worden geconfronteerd.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending