Verbind je met ons

Kazachstan

Kazachstan richt zich op economische diversificatie en een groenere economie

DELEN:

gepubliceerd

on

De Kazachse president Kassym-Jomart Tokayev sprak over de noodzaak van meer economische diversificatie en groenere oplossingen in de economie tijdens de 33e zitting van de Foreign Investors' Council op 10 juni in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan.

De raad bestaat uit hoofden van 37 grote transnationale bedrijven en internationale organisaties, evenals hoofden van belangrijke ministeries en heeft gediend als een belangrijk platform voor het verbinden van grote buitenlandse investeerders in Kazachstan en de overheid en het helpen van de natie om het investeringsklimaat te verbeteren. 

De wereldhandel leed het afgelopen jaar dramatische verliezen. De omzet van Kazachstan uit de buitenlandse handel daalde vorig jaar met 13 procent tot 85 miljard dollar.

advertentie

Ondanks deze neerwaartse trend, vertoonde de export van niet-grondstoffen van Kazachstan een kleinere daling van 2.8 procent tot $ 15 miljard en buitenlandse directe investeringen leverden $ 18 miljard op.

Vorig jaar werden 41 investeringsprojecten uitgevoerd ter waarde van $ 1.6 miljard en met buitenlandse investeerders.

“Terwijl de wereldeconomie zich herstelt, is Kazachstan ook op weg naar economisch herstel. Onze regering voorspelt een groei van minimaal 3.5 procent en we verwachten een hogere groei”, aldus Tokayev.

Tijdens de sessie sprak Tokayev ook over de noodzaak om het spoorwegsysteem van Kazachstan te versterken. In 2020 groeide het volume van het transitovervoer per spoor met 17 procent. 

Vijf internationale spoorwegcorridors lopen door het grondgebied van Kazachstan, wat het land de mogelijkheid biedt om te profiteren van zijn strategische geografische ligging.

91 procent van de containers die in 2020 door het grondgebied van Kazachstan werden vervoerd, was goed voor de route China-Europa-China.

“We kunnen met zekerheid zeggen dat Kazachstan echt een belangrijke schakel is geworden in het vervoer over land tussen Azië en Europa. Kazachstan is een belangrijke en betrouwbare partner bij de uitvoering van het Chinese Belt and Road-project”, aldus Tokayev.

Tokayev bevestigde ook de inzet van het land om schonere technologieën te introduceren en de inspanningen te versnellen naarmate het land overgaat naar een groene economie.

Premier Askar Mamin, die ook de nadruk legde op de overgang naar koolstofarme en groene technologieën, was op 11 juni voorzitter van het EU-Kazachstan platform op hoog niveau voor dialoog over economische en zakelijke aangelegenheden (Business Platform).

Het evenement bracht vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en EU-missiehoofden samen onder leiding van de ambassadeur van de EU in de Republiek Kazachstan, Sven-Olov Carlsson. Bezoekend speciaal vertegenwoordiger van de EU voor Centraal-Azië-ambassadeur Peter Burian nam deel aan het evenement.

Het bedrijfsplatform op hoog niveau vormt een aanvulling op de technische dialoog tussen de EU en Kazachstan in het kader van de versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, met name het Samenwerkingscomité in handelsconfiguratie, dat in oktober 2020 plaatsvond. 

De EU heeft zich gecommitteerd aan klimaatneutraliteit tegen 2050 en zet de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs volledig om in wetgeving. Ambitieuze doelstellingen en doortastende acties tonen aan dat de EU een wereldleider is en zal blijven in de overgang naar een groene economie. De klimaatuitdaging is inherent mondiaal, de EU is slechts verantwoordelijk voor ongeveer 10% van alle wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De EU verwacht van haar partners een vergelijkbaar ambitieniveau in de strijd tegen klimaatverandering en is bereid de samenwerking met Kazachstan op dit gebied te verdiepen, onder meer door nieuwe mogelijkheden voor handel en investeringen te onderzoeken.

Verder lezen
advertentie

Kazachstan

Nur-Sultan en Brussel voeren dialoog op mensenrechtengebied op

gepubliceerd

on

Op initiatief van de Ambassade van Kazachstan in België hield de Kazachstaanse mensenrechtencommissaris HE Elvira Azimova videogesprekken met ZE de heer Eamon Gilmore, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten. Tijdens het gesprek bespraken de twee partijen een breed scala aan kwesties van wederzijds belang voor Kazachstan en de Europese Commissie.

Azimova informeerde Gilmore en zijn collega's in detail over het werk dat door haar kantoor werd uitgevoerd om de burgerrechten en vrijheden in Kazachstan te beschermen, evenals over de interactie met officiële instanties en NGO's. In dit verband bespraken beide partijen verschillende vormen van samenwerking tussen de kantoren van de commissaris voor de mensenrechten in Kazachstan en de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten, onder meer in het kader van de bestaande dialoog tussen de EU en Kazachstan en de EU-Centraal-Azië mechanismen in de menselijke maat.

De collega's wisselden ook van gedachten over de resultaten van Azimova's eerste werkreis naar Brussel medio juli 2021, inclusief haar bilaterale overeenkomsten met de leiding en leden van de relevante structuren van het Europees Parlement.

advertentie

Bron - Ambassade van de Republiek Kazachstan in het Koninkrijk België

Verder lezen

Kazachstan

Kiezers gaan voor het eerst naar landelijke stembureaus in Kazachstan

gepubliceerd

on

Kiezers in de landelijke districten van Kazachstan gingen dit weekend naar de stembus voor de langverwachte lokale verkiezingen die worden gezien als een verdere stap op weg naar een volledig functionerende democratie. schrijft Colin Stevens.

Voor het eerst kregen mensen in dorpen, nederzettingen en kleine steden de kans om lokale leiders of akims (burgemeesters) te kiezen.

In totaal streden 2,297 kandidaten om 730 burgemeesterszetels. De definitieve lijst werd teruggebracht van een eerste 2,582 kandidaten. De officiële resultaten worden naar verwachting later deze week bekendgemaakt.

advertentie

Volgens een nieuw systeem dat werd ingevoerd door president Kassym-Jomart Tokayev, kon elke burger van 25 jaar en ouder zich kandidaat stellen voor de functie van plaatselijke burgemeester. In totaal vertegenwoordigden 878 kandidaten, of 38.2 procent, een van de belangrijkste politieke partijen van het land, maar, Cruciaal was dat meer dan 60% van de kandidaten, een totaal van 1,419, als onafhankelijken streden in plaats van met de steun van een politieke partij.

Volgens experts kwamen de meest actieve inwoners uit de regio's Oost-Kazachstan en Zhambyl, waar de opkomst meer dan 90 procent bedroeg. Terwijl het laagste aantal kiezers in de regio van Almaty was. De stemming werd gevolgd door meer dan 2,000 waarnemers. Ze hebben echter geen ernstige overtredingen gemeld.

Waarnemers zeggen dat de verkiezingen actieve burgers extra kansen hebben gegeven om hun potentieel te realiseren en dat de politieke hervormingen van de president een grote belangstelling hebben gewekt in de Kazachse samenleving.

De verkiezingen worden gezien als een belangrijke stap in de inspanningen om het politieke systeem van Kazachstan, dat al bijna drie decennia wordt gedomineerd door het presidentschap, geleidelijk te liberaliseren.

Tokajev kwam in 2019 aan de macht na het verrassende aftreden van Nursultan Nazarbajev, die het land van 19 miljoen inwoners had geleid sinds de onafhankelijkheid, en de verkiezingen eren een belangrijke belofte die hij destijds deed.

Een goed geplaatste bron bij de Kazachstaanse ambassade bij de EU vertelde deze website dat de verkiezingen van landelijke akims "een zeer belangrijk moment waren dat een nieuwe fase van politieke modernisering in ons land opent".

De verkiezingscampagne was deels gericht op zowel de gezondheids- als de economische gevolgen van de Covid-19-pandemie.

Een groot deel van de campagnes vond online plaats op sociale media, aangezien de huidige situatie onderhevig is aan pandemische beperkingen. Maar het is ook te hopen dat dit een echte nieuwe impuls kan geven aan digitale politieke democratisering voor de jonge generaties, aangezien de helft van de Kazachse bevolking jonger is dan 30 jaar.

De president kondigde vorig jaar het initiatief aan om lokale verkiezingen te houden in zijn toespraak tot de natie en er is minder dan een jaar verstreken voordat dit realiteit werd.

De Kazakse bron vervolgde: “De verkiezingen van landelijke akims openen nieuwe mogelijkheden voor burgers om direct invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van hun nederzettingen. Ze vormen nieuwe langetermijnprincipes in het functioneren van het openbaar bestuur en veranderen kwalitatief de aard van de betrekkingen tussen staat en samenleving.”

De verkiezingscampagne had naar verluidt grote belangstelling gewekt bij de burgers en zorgde voor meer politieke concurrentie. Opvallend was het hoge aantal onafhankelijke kandidaten.

"Over het algemeen zullen deze lokale verkiezingen bijdragen aan de verdere democratisering van het land", voegde de bron eraan toe.

De bron benadrukte het “strategische belang” van de verkiezingen en zei dat ze “ernstige institutionele veranderingen” markeerden in het systeem van de lokale overheid in het land.

“Samen met de goedkeuring van een nieuwe wet op vreedzame vergaderingen en de liberalisering van de wetgeving inzake verkiezingen, draagt ​​de introductie van directe verkiezing van akims bij aan een toename van de politieke cultuur en politieke participatie van Kazachstanen.”

Het is ook te hopen, zei hij, dat de verkiezingen ook de weg vrijmaken voor een nieuwe generatie ambtenaren en verbeteringen aan het staatsapparaat.

"Dit alles bij elkaar zal een positieve impuls geven aan de verdere ontwikkeling van het lokale bestuurssysteem en is een progressieve verandering in het land. Ze laten duidelijk zien dat de initiatieven en beslissingen van de president geleidelijk worden uitgevoerd en genieten van een breed maatschappelijk draagvlak."

Hij wijst erop dat er al tien nieuwe wetten over politieke hervormingen zijn aangenomen sinds de president aan de macht is gekomen en dat er nog meerdere in de maak zijn.

Verder commentaar komt van Axel Goethals, CEO van het in Brussel gevestigde European Institute for Asian Studies, die gelooft dat de verkiezingen "de gestage vooruitgang zullen voortzetten naar een meer coherente democratische structuur in de natie".

Goethals vertelde deze site dat de verkiezingen moeten worden gezien als een proces van 'gecontroleerde democratisering' en het was bemoedigend om "tekenen van verbetering" te zien, waaronder een "jong meerpartijenstelsel en de verschuiving naar meer volledige vertegenwoordiging en politieke concurrentie".

Goethals voegde toe: “Kazachstan onder president Tokayev heeft ook een zeer positieve invloed gehad op het vergroten van de algemene vertegenwoordiging en de deelname van het maatschappelijk middenveld aan zijn democratische proces. Dit verkiezings- en stemproces moet worden beschouwd in een bredere context van een land dat nog in ontwikkeling is. Kazachstan, een voormalige Sovjetstaat, evolueert langzaam naar een meer open democratisch systeem. Dit proces kan niet van de ene op de andere dag plaatsvinden en vereist een meer geleidelijke aanpak om abrupte of gedwongen veranderingen die tot instabiliteit kunnen leiden te voorkomen, aangezien het ook deel uitmaakt van een leercurve van democratisering voor de kiezers, de kandidaten, de politieke partijen en de voor de instellingen in Kazachstan.

“President Tokayev heeft echte inzet en vastberadenheid getoond om het sociaaleconomische weefsel van Kazachstan te verbeteren door middel van politieke modernisering. Hierop is voortgebouwd door de erfenis en hervormingen die zijn geïnitieerd door zijn voorganger Nursultan Nazarbayev, de eerste president van de Republiek Kazachstan.”

Elders vertelde Europarlementariër Andris Ameriks, ondervoorzitter van de Centraal-Aziatische delegatie in het Europees Parlement, EU Reporter: “De uitslag van de verkiezingen is van groot belang voor Kazachstan.

“In een tijd waarin de hele wereld nog steeds worstelt met een pandemie die grote sociale onrust heeft veroorzaakt en nationale regeringen heeft uitgelokt, is het van vitaal belang dat deze verkiezingen een echt voorbeeld zijn van wederzijds vertrouwen tussen de mensen en de autoriteiten.”

Fraser Cameron, een voormalig ambtenaar van de Europese Commissie en nu directeur van het in Brussel gevestigde EU/Asia Centre, is het ermee eens en zegt dat de verkiezingen "een nieuwe stap voorwaarts zouden moeten zijn in de gestage vooruitgang van Kazachstan naar een meer open en democratische samenleving".

Verder lezen

Kazachstan

Middle Corridor is van plan de handel en samenwerking tussen de EU en Azië te versterken en bij te dragen

gepubliceerd

on

Aangezien veel lezers wellicht op de hoogte zijn van de toename van de rol van trans-Euraziatische spoorwegcorridors, vooral door de lens van het huidige EU-beleid voor de doelstellingen van het vergroten van het spoorwegaandeel binnen de vervoerssector en het duurzamer en schoner maken van de economie we vinden het redelijk op tijd en gecoördineerd in overeenstemming met de intenties van de Trans-Kaspische Internationale Transportroute (TITR of Middle Corridor) om bij te dragen aan deze ambitieuze doelen en een partner van de EU in deze richting te worden, schrijft Internationale vereniging Trans-Kaspische internationale transportroute secretaris-generaal Rakhmetola Kudaibergenov.

Geschiedenis en feiten

In februari 2014 werd het Coördinatiecomité voor de ontwikkeling van de TITR opgericht met de initiële leden van de infrastructuurbedrijven van Azerbeidzjan, Georgië en Kazachstan (3 spoorwegen, 3 havens en scheepvaart). Tot de activiteiten van het Coördinatiecomité behoorden allereerst de ervaring van het internationale gecoördineerde werk, het vormen van effectieve tarieven voor containervervoer, voor het vervoer van stukgoederen (brandstoffen, gasolie, graan, metalen enz.) en de organisatie van de eerste pilot containertreinen "Nomad Express" in 2015-2016.

advertentie

Verder hebben de deelnemers van het Coördinatiecomité besloten om de International Association “TITR” op te richten met het hoofdkantoor in Astana, die haar activiteiten sinds februari 2017 is begonnen.

Nu, 4 jaar na haar oprichting, werd de TITR-vereniging bekend en goed erkend. Vandaag wordt het vertegenwoordigd door 8 landen (Oekraïne, Polen, China, Turkije en Roemenië traden toe) en 20 leden van staats- en privébedrijven. Het is een vzw met de uitzonderlijk commerciële doelstellingen:

  • Het aantrekken van transit- en buitenlandse handelsvracht naar de TITR,
  • Ontwikkeling van geïntegreerde logistieke producten langs de corridor,
  • Ontwikkeling van een geïntegreerde oplossing (technologie) voor het transportproces in TITR,
  • Bevordering van het concurrentievermogen van TITR in vergelijking met alternatieve routes,
  • Het voeren van een effectief tariefbeleid, optimalisatie van kosten,
  • Vermindering van administratieve belemmeringen met betrekking tot de grens- en douaneprocedures en met betrekking tot de verwerking van zendingen.

De definitie van de TITR, zoals dienovereenkomstig uit de naam volgt, is de volledige spoorvracht tussen de havens van Azerbeidzjan en Kazachstan aan de Kaspische Zee van alle soorten vracht en richting (doorvoer, import en export). TITR biedt dus haar service aan voor het transport van vracht vanuit China en Centraal-Aziatische landen naar Europa en Afrika, maar ook in de tegenovergestelde richtingen. Tegenwoordig bestaat het grootste deel van de lading uit een breed scala aan Kazachstaanse exportproducten, waaronder petrochemicaliën, LPG, ferro- en non-ferrometalen, steenkool, kolencokes, ijzerlegeringen, granen, oliezaden, peulvruchten en vele andere.

Het belangrijkste verschil met de Middle Corridor is dat we niet alleen containerservice bieden, maar ook wagonzendingen en projectlading. Het is algemeen bekend dat Europa, de belangrijkste motor van de groei van het verkeer in de richting van China, "subsidies" is geworden van de Chinese regering, maar aangezien de ontwikkeling van onze route plaatsvindt met hun onbeduidende deelname, toont dit onze grote marge van veiligheid en gereedheid voor eventuele marktveranderingen die voor ons nog gunstiger kunnen worden. Bovendien omdat het potentieel van de ladingbasis in absoluut alle richtingen zeer hoog is.

Tijdens het afgelopen pandemiejaar 2020, COVID-19, zijn er geen onderbrekingen of onderbrekingen geweest in het werk van de TITR. Uiteraard zijn alleen gemeenschappelijk goed gecoördineerd werk van alle deelnemers aan TITR, een duidelijke technologie voor het organiseren van containertreinen, kortere transporttijden en de concurrerende tarieven de sleutel tot het behaalde succes. In 2016 passeerden slechts 122 containers in TEU onze route en in 2020 zijn er al ongeveer 21 000 TEU-containers.

Zoals uit de resultaten van 5 maanden van 2021 blijkt, bedroeg het vrachtvervoer langs de TITR 218 duizend ton, waarvan 120 duizend ton of 55% een doorvoer door Kazachstan is, wat 14% meer is dan in dezelfde periode in 2020 Het transport van goederen in deze richting gebeurt voornamelijk in containers. De verdubbeling van het West-Oost-verkeer is te wijten aan de aanvoer van vlees en bijproducten vanuit de Verenigde Staten naar Kirgizië en Oezbekistan, suiker naar Tadzjikistan en Kirgizië, natriumtetraboraat van Turkije naar China. De verkeersvolumes in westelijke richting over 2 maanden van 5 bedroegen 2021 duizend ton, bijna evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. Terwijl de structuur is veranderd, inclusief een toename tot 83 keer het verkeer van tomatenpuree van China naar Italië en verdubbelde volumes van walnoten van China naar Turkije.

Van 1 januari 2021 tot heden hebben 47 containertreinen de route in westelijke richting gepasseerd en 4 treinen op het Turkije-China-gedeelte van de corridor. Het totale volume van het containervervoer in 5 maanden van 2021 bedroeg dus 9674 TEU of 27% hoger dan in 5 maanden van 2020.

Nieuwe hub van Aktau en de perspectieven en kansen voor het Europese bedrijfsleven

Als een nieuw groeipunt op de logistieke kaart van Eurazië - wordt verwacht dat Aktau (in het westelijke deel van Kazachstan) in de toekomst zal worden erkend en effectief zal worden als de droge haven van Khorgos op het grenspunt Khorgos - Altynkol tussen China en Kazachstan.


Rakhmetolla Kudaibergenov, Secretaris-Generaal, Internationale Vereniging “Trans-Kaspische Internationale Transportroute”

Namens de Vereniging verwelkomen en proberen we een sterkere en snellere ontwikkeling van de logistieke kracht van de Aktau Hub te ondersteunen, aangezien het succes ervan uiteraard zal betekenen dat een vracht uit de EU zojuist door de TITR is gegaan en al waarde heeft gebracht aan haar leden langs de route voordat de lading verder wordt gedistribueerd in de richtingen naar het zuiden van Rusland, China of Centraal-Aziatische landen.

Hier zou ik willen opmerken dat de kant van Kazachstan graag buitenlandse investeringen in de regio zou ontmoeten en vooral de Europese van harte welkom zou heten. Het hele scala van gunstige behandeling voor de investeerders kan hier worden ontdekt, beginnend bij de prioritaire sector van transport en logistiek, bijvoorbeeld kostenvriendelijke opslag van geproduceerde vracht en gericht op de GOS en Aziatische landen en tot een volledig nieuwe productiefaciliteit om te openen van waaruit de geproduceerde goederen vervolgens naar de wereldmarkten kunnen worden verzonden.

Wij wensen een snelle verdere integratie van de Middle Corridor in het wereldwijde transportlogistieksysteem en internationale betrekkingen. Het doorvoer- en transportpotentieel van de landen van TITR zal leiden tot de gemeenschappelijke synergie en de ontwikkeling van logistieke systemen bij de vorming van een nieuwe architectuur van transcontinentale corridors.

De hele handel tussen Kazachstan en de EU voor 2020 is 23,7 miljard USD (inclusief export - 17.7 miljard USD en import - 6 miljard USD). In totaal exporteert Kazachstan ongeveer 160 miljoen ton aan verschillende ladingen, zowel naar zijn nabijgelegen buren als naar de wereldmarkten, waaronder ongeveer 85 miljoen ton per spoor en ongeveer 75 miljoen ton via pijpleidingen. Er is dus nog veel potentieel voor wederzijds voordelige samenwerking, zien we met het gebruik van de Zwarte Zee-zeelijnen, de Marmaray-vrachttunnel en de verbinding met het transportcorridorsysteem van Europa.

Door ons toe te passen op het Europese bedrijfsleven willen we een nieuwe impuls geven aan een toename van zakelijke netwerken, waarbij we het brede scala aan mogelijkheden van Middle Corridor als de handels- en transportbrug van Europa en Azië onthullen, staan ​​we open voor nieuwe aanbiedingen en projecten op onze route, klaar voor het stimuleren van de handelsbetrekkingen tussen landen ten oosten en ten westen van de Kaspische Zee.

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending