Verbind je met ons

Oostenrijk

De vlag van Israël hing op het dak van de Oostenrijkse kanselarij als teken van solidariteit

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz wappert een Israëlische vlag op het dak van het kanselarijgebouw in Wenen als teken van solidariteit met de staat Israël, te midden van het conflict tussen Israël en Hamas, schrijft Yossi Lempkowicz.

“De terroristische aanslagen op Israël verdienen de sterkste veroordeling. Samen staan ​​we aan de zijde van Israël. "

''Vandaag is, als teken van solidariteit met Israël, de Israëlische vlag gehesen op het dak van de Federale Kanselarij. De terroristische aanslagen op Israël moeten in de sterkst mogelijke bewoordingen worden veroordeeld! Samen staan ​​we aan de zijde van Israël '', tweette Kurz vrijdag.

advertentie

Eerder deze week zei de Oostenrijkse leider: '' Ik veroordeel met klem de raketaanvallen op Israël vanuit de Gazastrook. Israël heeft het recht om zich tegen hen te verdedigen. Ik hoop dat er een de-escalatie komt en dat deze aanvallen met onmiddellijke ingang stoppen.''

advertentie

Oostenrijk

Commissie keurt Oostenrijkse regeling van 1.6 miljoen euro goed ter ondersteuning van overheidsbedrijven die actief zijn in de pool- en wellnesssector in de context van de uitbraak van het coronavirus

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een Oostenrijkse regeling van 1.6 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van overheidsbedrijven die actief zijn in de pool- en wellnesssector die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus en de beperkende maatregelen die de Oostenrijkse regering moest nemen om de verspreiding van het virus te beperken. De maatregel werd goedgekeurd in het kader van de staatssteun Tijdelijk kader. In het kader van de regeling zal de steun de vorm aannemen van rechtstreekse subsidies tot € 400,000 per begunstigde.

De maatregel staat open voor openbare micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in de regio Salzburg en die een thermaal of overdekt zwembad met sauna en/of wellnessruimte exploiteren. De overheidssteun dekt een deel van de vaste kosten die deze bedrijven maken tijdens perioden waarin zij door de geldende beperkingen te maken kregen met bedrijfsstoringen. Het doel van de maatregel is het opvangen van de plotselinge liquiditeitstekorten waarmee deze bedrijven door de uitbraak van het coronavirus worden geconfronteerd.

De Commissie heeft vastgesteld dat de Oostenrijkse regeling in overeenstemming is met de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. In het bijzonder zal de steun (i) niet meer bedragen dan 1.8 miljoen EUR per begunstigde; en (ii) uiterlijk op 31 december 2021 worden toegekend. De Commissie heeft geconcludeerd dat de maatregel noodzakelijk, passend en evenredig is om een ​​ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, in overeenstemming met artikel 107, lid 3, onder b). VWEU en de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling. Op basis hiervan keurde de Commissie de maatregel goed op grond van de EU-staatssteunregels. Meer informatie over de tijdelijke kaderregeling en andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de coronaviruspandemie aan te pakken, is te vinden CDL Super Session.. De niet-vertrouwelijke versie van de beslissing zal onder het nummer SA.64490 in de staatssteun registreren bij de Commissie concurrentie website zodra vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost.

advertentie

Verder lezen

Oostenrijk

NextGenerationEU: Europese Commissie steunt Oostenrijks herstel- en veerkrachtplan

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een positieve beoordeling gegeven van het herstel- en veerkrachtplan van Oostenrijk. Dit is een belangrijke stap in de richting van de EU-uitbetaling van 3.5 miljard euro aan subsidies in het kader van de Recovery and Resilience Facility. Deze financiering zal de uitvoering ondersteunen van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die zijn beschreven in het herstel- en veerkrachtplan van Oostenrijk. Het zal Oostenrijk helpen sterker uit de COVID-19-pandemie te komen.

De RRF – in het hart van NextGenerationEU – zal tot 672.5 miljard euro (in lopende prijzen) ter beschikking stellen ter ondersteuning van investeringen en hervormingen in de hele EU. Het Oostenrijkse plan maakt deel uit van een ongekende gecoördineerde EU-reactie op de COVID-19-crisis, om gemeenschappelijke Europese uitdagingen aan te pakken door de groene en digitale transities te omarmen, om de economische en sociale veerkracht en de samenhang van de eengemaakte markt te versterken.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei: “Vandaag heeft de Europese Commissie besloten groen licht te geven voor het herstel- en veerkrachtplan van Oostenrijk. Oostenrijk loopt al voorop in de groene transitie. Door speciale nadruk te leggen op investeringen en hervormingen die onze klimaatdoelstellingen verder ondersteunen, maakt Oostenrijk een duidelijk statement. We hebben uw plan onderschreven omdat we het er volledig mee eens zijn dat gedurfde actie nodig is om de groene transitie te realiseren.”

advertentie

De Commissie heeft het plan van Oostenrijk beoordeeld op basis van de criteria die zijn uiteengezet in de RRF-verordening. In de analyse van de Commissie werd met name onderzocht of de investeringen en hervormingen die in het Oostenrijkse plan zijn uiteengezet, de groene en digitale transities ondersteunen; bijdragen aan een doeltreffende aanpak van de uitdagingen die in het Europees semester zijn geïdentificeerd; en haar groeipotentieel, het scheppen van banen en economische en sociale veerkracht versterken.

De groene en digitale transitie van Oostenrijk verzekeren  

Uit de beoordeling van de Commissie blijkt dat in het plan van Oostenrijk 59% van de totale toewijzing van het plan wordt besteed aan maatregelen ter ondersteuning van klimaatdoelstellingen. Dit omvat hervormingen van het Oostenrijkse belastingstelsel die gericht zijn op het verminderen van de CO2-uitstoot door middel van stimulansen voor klimaatvriendelijke technologieën, preferentiële belastingtarieven voor producten met lage of nulemissie, en prijsstelling van CO2 uitstoot. Deze maatregelen worden geflankeerd door gerichte belastingverlichting voor bedrijven en huishoudens in nood. Andere maatregelen investeren in energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, het koolstofvrij maken van de industrie, biodiversiteit en circulaire economie. Deze investeringen gaan gepaard met gerelateerde hervormingen, waaronder de herziening van het steunkader voor hernieuwbare energiebronnen en de geleidelijke afschaffing van olieverwarmingssystemen.

advertentie

Uit de beoordeling door de Commissie van het plan van Oostenrijk blijkt dat het 53% van zijn totale toewijzing besteedt aan maatregelen ter ondersteuning van de digitale transitie. Dit omvat aanzienlijke investeringen in connectiviteit, met bijzondere aandacht voor de wijdverbreide uitrol van Gigabit-compatibele netwerken en de totstandbrenging van nieuwe symmetrische Gigabit-verbindingen in achtergestelde, achtergestelde en landelijke gebieden. Het plan omvat ook aanzienlijke investeringen in de digitalisering van onderwijs, e-overheid en het MKB.

Versterking van de economische en sociale veerkracht van Oostenrijk

De Commissie is van mening dat het plan van Oostenrijk een uitgebreide reeks wederzijds versterkende hervormingen en investeringen omvat die bijdragen tot een doeltreffende aanpak van een aanzienlijk deel van de economische en sociale uitdagingen die worden beschreven in de landspecifieke aanbevelingen aan Oostenrijk. De verwachting is dat de voltijdse arbeidsmarktparticipatie van vrouwen zal verbeteren als gevolg van een grotere beschikbaarheid van hoogwaardige opvangvoorzieningen voor jonge kinderen. De reeds lang erkende uitdaging in verband met de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen wordt aangepakt door middel van maatregelen in het plan. Het plan pakt een aantal van de sociale en economische uitdagingen aan die tijdens de COVID-19-crisis zijn ontstaan ​​of zijn verergerd. Gerichte compensatie van onderwijs- en leerachterstanden als gevolg van de pandemie zal een toename van ongelijkheden in onderwijsresultaten bestrijden. Een reeks actieve arbeidsmarktbeleidsmaatregelen zal naar verwachting tegemoet komen aan de toegenomen behoefte aan hulp aan laaggeschoolden en de kansen op de arbeidsmarkt van kansarme groepen vergroten.

Het plan is een alomvattend en voldoende evenwichtig antwoord op de economische en sociale situatie van Oostenrijk in Oostenrijk, en draagt ​​daarmee op passende wijze bij aan alle zes pijlers waarnaar in de RRF-verordening wordt verwezen.

Een economie die werkt voor mensen Executive Vice President Valdis Dombrovskis (afgebeeld) zei: “We hebben vandaag het herstelplan van Oostenrijk bekrachtigd om een ​​meer rechtvaardige, digitale en duurzame economie te creëren. Met dit plan is de juiste balans gevonden, waarbij meer dan de helft van de totale toewijzing is gericht op klimaatdoelstellingen, zoals investeringen om verouderde olie- en gasverwarmingssystemen buiten gebruik te stellen, emissievrij openbaar vervoer te ondersteunen en de biodiversiteit te vrijwaren. Het plan zal ook de digitale connectiviteit in Oostenrijk bevorderen en de digitale vaardigheden van leerlingen helpen bevorderen. Ik juich vooral maatregelen toe om laaggeschoolde en kansarme groepen een handje te helpen dankzij gerichte kansen op de arbeidsmarkt, en om het voor vrouwen gemakkelijker te maken om voltijds te werken.”

Ondersteuning van vlaggenschipinvesteringen en hervormingsprojecten

Het Oostenrijkse plan stelt projecten voor in zeven Europese vlaggenschipgebieden. Dit zijn specifieke investeringsprojecten die betrekking hebben op problemen die alle lidstaten gemeen hebben op gebieden die banen en groei creëren en die nodig zijn voor de dubbele transitie. Zo heeft Oostenrijk voorgesteld om €159 miljoen te investeren om verouderde olie- en gasverwarmingssystemen buiten gebruik te stellen en €543 miljoen in de aanleg van nieuwe treinlijnen en de elektrificatie van bestaande. 

Commissaris voor Economie Paolo Gentiloni zei: “Het herstel- en veerkrachtplan van Oostenrijk bevat een werkelijk brede reeks initiatieven die het leven van burgers en het concurrentievermogen van bedrijven in alle delen van het land zullen verbeteren. Maatregelen omvatten de belangrijke eco-sociale belastinghervorming - een uitstekend voorbeeld van hoe belastingbeleid kan helpen ons klimaat te beschermen op een manier die sociaal rechtvaardig is. Samen met maatregelen zoals de geleidelijke afschaffing van olieverwarmingssystemen en het mobiliteitsmasterplan, zal Oostenrijk een sterke impuls krijgen in zijn inspanningen om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Ik juich ook hervormingen toe die de gezondheidszorg en langdurige zorg, kinderopvangfaciliteiten en onderwijs."

Uit de beoordeling blijkt ook dat geen van de maatregelen die in het plan zijn opgenomen, significant schadelijk zijn voor het milieu, in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de RRF-verordening.

De door Oostenrijk ingevoerde controlesystemen worden toereikend geacht om de financiële belangen van de Unie te beschermen. Het plan geeft voldoende details over hoe de nationale autoriteiten gevallen van belangenconflicten, corruptie en fraude met betrekking tot het gebruik van middelen zullen voorkomen, opsporen en corrigeren.

Volgende stappen

De Commissie heeft vandaag haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad om in het kader van het RRF 3.5 miljard euro aan subsidies aan Oostenrijk te verstrekken. De Raad heeft nu in de regel vier weken de tijd om het voorstel van de Commissie goed te keuren.

Als de Raad het plan goedkeurt, zou er 450 miljoen euro aan voorfinanciering aan Oostenrijk kunnen worden uitbetaald. Dit vertegenwoordigt 13% van het totale toegewezen bedrag voor Oostenrijk.

De Commissie zal toestemming geven voor verdere uitbetalingen op basis van de bevredigende verwezenlijking van de mijlpalen en streefdoelen die zijn uiteengezet in het uitvoeringsbesluit van de Raad, als afspiegeling van de voortgang bij de uitvoering van de investeringen en hervormingen. 

Voor meer informatie

Vragen en antwoorden: Europese Commissie steunt Oostenrijks herstel- en veerkrachtplan

Herstel- en veerkrachtfaciliteit: vragen en antwoorden

Factsheet over het herstel- en veerkrachtplan van Oostenrijk

Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Oostenrijk

Bijlage bij het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Oostenrijk

Werkdocument van de diensten bij het voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad

Faciliteit voor herstel en veerkracht

Regeling herstel- en veerkrachtfaciliteit

Verder lezen

Oostenrijk

NextGenerationEU: President von der Leyen in Oostenrijk en Slowakije presenteert beoordeling door de Commissie van nationale herstelplannen

gepubliceerd

on

Vandaag (21 juni) heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen (foto) zal haar NextGenerationEU-tour in Oostenrijk en Slowakije voortzetten om persoonlijk het resultaat van de beoordeling en aanbeveling van de Commissie aan de Raad over de goedkeuring van de nationale herstel- en veerkrachtplannen in het kader van NextGenerationEU. Maandagochtend zal ze in Wenen zijn voor een ontmoeting met de kanselier van Oostenrijk, Sebastian Kurz. Later die dag zal de president naar Bratislava reizen, waar ze zal worden ontvangen door Eduard Heger, premier van de Slowaakse Republiek. Ze zal ook een ontmoeting hebben met Zuzana Čaputová, president van de Slowaakse Republiek, en Boris Kollár, voorzitter van de Nationale Raad, samen met vice-president Maroš Šefčovič. In beide landen zal de president projecten bezoeken die worden of worden gefinancierd in het kader van de Recovery and Resilience Facility, gericht op wetenschap en de groene transitie in Slowakije, en op kwantumtechnologie in Oostenrijk.

advertentie

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending