Verbind je met ons

Hongarije

De leiders van het Europees Parlement veroordelen de recente racistische uitspraken van premier Orbán  

DELEN:

gepubliceerd

on

De leiders van de fracties van het Europees Parlement namen op vrijdag (29 juli) een verklaring aan waarin ze de openlijk racistische verklaringen van premier Viktor Orbán veroordelen en benadrukten dat deze verklaringen in strijd zijn met de EU-waarden.

Verklaring van de Conferentie van voorzitters:

“Wij, de leiders van de fracties van het Europees Parlement, veroordelen met klem de recente openlijk racistische verklaring van premier Orbán dat hij geen “volkeren van gemengd ras” wil worden. Dergelijke onaanvaardbare uitspraken, die duidelijk een schending vormen van onze waarden, die ook zijn vastgelegd in de EU-Verdragen, horen niet thuis in onze samenlevingen. Ook wij betreuren ten zeerste de volharding in het verdedigen van deze onvergeeflijke uitspraken van premier Orbán bij andere gelegenheden. Racisme en discriminatie, in welke vorm dan ook, moeten op alle niveaus ondubbelzinnig worden veroordeeld en effectief worden aangepakt.

"We roepen de Commissie en de Raad op om deze verklaring dringend in de krachtigste bewoordingen te veroordelen. We herhalen ook dat het Europees Parlement de Raad oproept om eindelijk zijn aanbevelingen aan Hongarije te doen in het kader van de procedure van artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), ook om nieuwe ontwikkelingen aan te pakken die de rechtsstaat, de democratie en de grondrechten aantasten en om vast te stellen dat er een duidelijk risico bestaat op een ernstige schending door Hongarije van de in artikel 2 genoemde waarden. Wij herinneren de Raad eraan dat de lidstaten de verplichting om samen op te treden en een einde te maken aan alle aanvallen op de waarden die zijn vastgelegd in artikel 2 van het VEU en te verzoeken dat de kwestie wordt toegevoegd aan de agenda van de volgende vergadering van de leiders van de Europese Raad.

"We dringen er bij de Commissie op aan de lopende inbreukprocedures tegen de schending door Hongarije van de EU-regels die racisme en discriminatie verbieden, met voorrang te behandelen en ten volle gebruik te maken van de instrumenten die beschikbaar zijn om schendingen van de in artikel 2 vastgelegde waarden aan te pakken. We verwelkomen ook het besluit van de Commissie om de Regelgeving inzake de conditionaliteit van de rechtsstaat tegen Hongarije en we verwachten de volgende stappen in dat verband na de tweede brief van 20 juli. We herhalen onze oproep aan de Commissie om af te zien van de goedkeuring van het Hongaarse nationale plan in het kader van de Recovery and Resilience Facility totdat alle relevante criteria.

"We maken van de gelegenheid gebruik om te herhalen dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en haatzaaiende uitlatingen in onze samenlevingen. We roepen op tot verdere maatregelen van de EU-regeringen en op EU-niveau, ook tegen de toenemende normalisering van racisme en vreemdelingenhaat, en onderstrepen de noodzaak voor een monitoring- en verantwoordingsmechanisme om de effectieve toepassing van de antiracismewetgeving en het EU-beleid te waarborgen.”

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending