Verbind je met ons

China-EU

Beroepsonderwijs Samenwerking en uitwisselingen tussen China en België zijn veelbelovend

DELEN:

gepubliceerd

on

"Onlangs bezocht ik AP University of Applied Science and Arts Antwerp (AP) op uitnodiging om de online ondertekeningsceremonie bij te wonen van een Memorandum of Understanding en een Letter of Intent door respectievelijk het Shanghai Conservatory of Music en de Hainan Vocational University of Science and Technology met AP. " - schrijft Cao Zhongming, ambassadeur van de Volksrepubliek China in België (Zie foto).

"Deze twee documenten, met inhoudelijke en gediversifieerde samenwerkingsmiddelen, richten zich op beroepsonderwijs en het koesteren van muziektalenten. Samenwerking bij het koesteren van muziektalenten omvat vormen als uitwisselingen van docenten en studenten, uitwisselingen van optredens, buitenlandse studieprogramma's en training voor internationale competities. Samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs gaat over samenwerking en uitwisseling tussen revalidatiecentra en samenwerking op het gebied van revalidatiebehandeling, diensten, stages en internationale fora. De ondertekening van deze twee documenten is nog een ander belangrijk resultaat van de educatieve en subnationale samenwerking tussen China en België.

          Beroepsonderwijs en de opleiding van geschoolde professionals zijn nauw verbonden met de economische en sociale ontwikkeling. Ze zijn van groot belang bij het bevorderen van de werkgelegenheid en het ondernemerschap, het stimuleren van de economische en sociale ontwikkeling en het vervullen van het verlangen van mensen naar een beter leven. Het ontwikkelen van beroepsonderwijs en het versterken van de opleiding van geschoolde professionals is een keuze van strategisch belang geworden voor landen om de uitdagingen op het gebied van economie, samenleving, bevolking, milieu en werkgelegenheid aan te gaan en duurzame ontwikkeling te realiseren. De afgelopen jaren heeft de Chinese overheid prioriteit gegeven aan beroepsonderwijs en de opleiding van geschoolde professionals. In augustus was China gastheer van de eerste Wereldconferentie over de ontwikkeling van beroeps- en technisch onderwijs in Tianjin. In de felicitatieboodschap van president Xi Jinping aan de conferentie merkte hij op dat China actief de hoogwaardige ontwikkeling van het beroepsonderwijs bevordert en uitwisselingen en samenwerking op het gebied van het beroepsonderwijs met andere landen ondersteunt. China is bereid om met andere landen samen te werken om het wederzijds leren, de gezamenlijke bijdrage en gedeelde voordelen te versterken, het Global Development Initiative te implementeren en bij te dragen aan een snellere implementatie van de VN-Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

          China heeft feitelijk een schoolsysteem voor beroepsonderwijs opgezet waarin middelbare, hogere en niet-gegradueerde beroepsscholen zijn geïntegreerd. Er zijn ongeveer 11,200 instellingen voor beroepsonderwijs en meer dan 29.15 miljoen ingeschreven studenten binnen dit systeem. De ruim 1,300 majors bestrijken vrijwel alle sectoren van de nationale economie. Er is bemoedigende vooruitgang geboekt op het gebied van de buitenlandse uitwisseling en de samenwerking op het gebied van het Chinese beroepsonderwijs. China heeft goede contacten gehad met meer dan 70 landen en internationale organisaties, heeft 20 Luban Workshops opgezet in 19 landen, heeft de World Vocational College Skills Competition en de World Expo on the Integration of Vocational Education and Industry gehouden, en heeft de World Alliance on Vocational Education gelanceerd. en Technisch Onderwijs. In de toekomst zal China actief de samenwerking tussen bedrijven en instellingen voor beroepsonderwijs onderzoeken bij het runnen van scholen in het buitenland, om zo meer samenwerkingsplatforms te bouwen, meer samenwerkingskanalen te openen, praktische uitwisselingen en dialogen tussen meerdere partijen uit te voeren en de gemeenschappelijke ontwikkeling van het beroepsonderwijs te bevorderen. in alle landen.

          België beschikt over een compleet en onderscheidend beroepsonderwijssysteem, met een bijzonder nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Wij staan ​​klaar om gebruik te maken van de expertise en ervaring van het Belgische beroepsonderwijs. De ontwikkeling van het beroepsonderwijs in China bloeit, de sociaal-economische vooruitgang van China heeft een enorme vraag naar geschoolde professionals gecreëerd, en de uitwisselingen en handel tussen mensen tussen China en België zijn gestaag gegroeid. Dit alles zal grote kansen bieden voor de ontwikkeling van het Belgische hoger beroepsonderwijs en de externe samenwerking. China en België kunnen praktische samenwerking tot stand brengen op het gebied van de opleiding van geschoolde professionals op gebieden als de moderne landbouw, moderne diensten, kunst en sport, via bijvoorbeeld samenwerking bij het runnen van scholen, uitwisselingen van leraren en studenten, wederzijdse bezoeken, stages en internationale conferenties. Een dergelijke samenwerking zal bijdragen aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid van de jeugd in beide landen.

          Sinds het aangaan van diplomatieke banden, ruim vijf decennia geleden, hebben China en België een gestage ontwikkeling van uitwisselingen en samenwerking op onderwijsgebied gekend. Gezien de verschillende geschiedenissen, culturen en politieke systemen van de twee landen is het niet meer dan normaal dat China en België over sommige onderwerpen verschillende standpunten hebben. Maar dergelijke verschillen zullen de bilaterale dialogen, uitwisselingen en samenwerking niet beïnvloeden. Het dient het belang van beide partijen om de communicatie te intensiveren, het begrip te versterken, de gemeenschappelijke basis uit te breiden en tot wederzijds voordelige samenwerking te komen. Het is verheugend om te zien dat de verstandigen in België, van de overheid tot de universiteiten, interesse en wil hebben voor onderwijsuitwisselingen en samenwerking met China. Ik heb er vertrouwen in dat de samenwerking en uitwisselingen op het gebied van beroepsonderwijs tussen China en België veelbelovende vooruitzichten zullen bieden.

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending