Verbind je met ons

België

België verbiedt de import van jachttrofeeën

DELEN:

gepubliceerd

on

In een gedenkwaardige triomf voor natuurbehoud en dierenwelzijn heeft het Belgische parlement een baanbrekend besluit bezegeld door unaniem vóór het wetsvoorstel van de minister van Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi, te stemmen dat de import van jachttrofeeën van bedreigde diersoorten verbiedt het land in. Deze historische stap volgt bijna twee jaar na de oprichting van het Parlement eerste oproep Een dergelijk verbod zal gerespecteerde diersoorten zoals leeuwen en neushoorns beschermen.

De stemming, die unaniem werd goedgekeurd door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, weerspiegelt de 91% van de Belgen die tegen de trofeejacht is en de 88% die een verbod op de invoer van welke jachttrofee dan ook steunt, aldus een Ipsos-enquête 2020 in opdracht van Humane Society International/Europa.

Vóór het verbod importeerde België trofeeën van soorten die met uitsterven bedreigd zijn, zoals nijlpaarden, cheeta's en ijsberen. De nieuwe wet zal een einde maken aan de import van jachttrofeeën van vele soorten die momenteel met uitsterven worden bedreigd als gevolg van de handel of die bedreigd kunnen worden, tenzij de handel wordt beperkt. Alle soorten vermeld in bijlage A van de Europese Verordening 338/97 betreffende de bescherming van soorten wilde fauna en flora, zoals jaguars, cheeta’s, luipaarden, sommige bruine beren, Kaapse bergzebra’s en chimpansees, en Afrikaanse olifanten, zullen door het nieuwe wetsvoorstel worden beschermd, samen met bepaalde soort binnen Bijlage B. van dezelfde verordening, waaronder Afrikaanse leeuwen, zuidelijke witte neushoorns, nijlpaarden en argalischapen, die ook zijn opgenomen in bijlage XIII bij Verordening (EG) nr. 865/2006 tot regeling van de handel in beschermde wilde flora en fauna. De nieuwe wet overtreft de resolutie van het Parlement uit 2022, door de bescherming uit te breiden tot meer soorten uit bijlage B dan de oorspronkelijke zes die aanvankelijk onder de resolutie vielen.

Minister van Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal Zakia Khattabi zegt: “Met de goedkeuring van mijn wetgevingsproject deze donderdag in de plenaire vergadering biedt het Parlement een rechtsgrondslag voor de resolutie die het op 24 maart 2022 unaniem heeft aangenomen. urgent en noodzakelijk om deze bedreigde diersoorten te beschermen!”

Kamerlid Kris Verduyckt (Vooruit, Vlaamse Socialisten), initiatiefnemer van het wetsvoorstel om de import van jachttrofeeën te verbieden, zei: “Ons land verbiedt eindelijk de import van jachttrofeeën van bedreigde dieren. De bescherming van deze soorten is onverenigbaar met de import van trofeejachten. Ik ben blij dat mijn wetsvoorstel nu in onze wetgeving is verankerd en ik hoop dat het als inspiratiebron voor veel andere landen zal dienen.”

Humane Society International/Europe heeft deze zaak jarenlang verdedigd en nauw samengewerkt met de Belgische parlementsleden om parlementaire steun te verwerven. Daarom juicht Humane Society International/Europe de goedkeuring van deze cruciale wetgeving toe, die een ingewikkeld wetgevingsproces tot een succesvol resultaat brengt. De liefdadigheidsinstelling voor dierenbescherming heeft ruim twee jaar met parlementsleden samengewerkt om een ​​importverbod veilig te stellen, wat in eerste instantie resulteerde in een unanieme steun parlementaire resolutie in 2022 werd dat een wetsvoorstel dat in juli 2023 door de ministerraad van de federale regering werd goedgekeurd.

“Het Belgische parlement heeft vandaag geschiedenis geschreven voor dieren en illustreert zijn voortdurende en principiële standpunt tegen het zinloos doden van bedreigde dieren in het wild”, aldus Ruud Tombrock, uitvoerend directeur van HSI/Europe. “Met deze beslissing positioneert België zich als leider in de bescherming van de biodiversiteit en bedreigde diersoorten. Wij zijn van mening dat andere Europese landen ook bereid zijn dit voorbeeld te volgen en een krachtig standpunt in te nemen tegen de trofeejacht door de import van dergelijke souvenirs te verbieden. Het is nu tijd voor een EU-breed verbod op de import van jachttrofeeën van bedreigde en beschermde diersoorten, als weerspiegeling van de standpunten van burgers in de lidstaten van de Europese Unie die de toewijding delen om voorzichtig te zijn en de dieren en de biodiversiteit te beschermen. als het voorkomen van de fragmentatie van de interne markt van de EU.”

advertentie

Het verbod in België zendt een positief signaal uit ter ondersteuning van de goedkeuring van een soortgelijk verbod in buurland Frankrijk, waar momenteel een wetsvoorstel van de Assemblee om de import van jachttrofeeën van beschermde soorten te verbieden momenteel in parlementaire behandeling is. Dat verbod werd voorgesteld door ecoloog-parlementslid Sandra Regol met de steun van Renaissance-parlementslid Corinne Vignon, voorzitter van de Studiegroep van de Assembly on the Condition and Welfare of Animals.

Vóór de implementatie ervan moet de aangenomen Belgische wetgeving koninklijke goedkeuring en afkondiging krijgen. De tekst wordt vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op de in de tekst gespecificeerde dag, of indien niet gespecificeerd, 10 dagen na publicatie.

Achtergrond:

  • De trofeejacht op bedreigde diersoorten vormt een ernstige bedreiging voor het natuurbehoud en het natuurlijke erfgoed van de wereld. Trofeejagers geven er de voorkeur aan om de grootste, fysiek meest indrukwekkende dieren te doden, waarvan het verlies een geleidelijke afname van de populaties kan veroorzaken. Veel van de beoogde soorten, zoals Afrikaanse olifanten, neushoorns en luipaarden, worden met uitsterven bedreigd en spelen een cruciale rol bij het in stand houden van gezonde ecosystemen en biodiversiteit.
  • Volgens een HSI/EU-rapportis de EU na de Verenigde Staten de grootste importeur van jachttrofeeën, met gemiddeld 3.000 geïmporteerde trofeeën in de periode tussen 2014 en 2018. De EU was ook de grootste importeur van jachttrofeeën, met 297 cheetahtrofeeën die tussen 2014 en 2018 in de EU werden geïmporteerd. 3.119 en 1.751. De top vijf van soorten die als trofeeën in de EU worden geïmporteerd: Hartmanns bergzebra (1.415), Chacma-baviaan (1.056), Amerikaanse zwarte beer (952), bruine beer (XNUMX) en de Afrikaanse olifant (XNUMX),
  • België is de 13e grootste importeur van jachttrofeeën van internationaal beschermde soorten in Europa.
  • In mei 2016 heeft Nederland een ban over de invoer van jachttrofeeën voor meer dan 200 soorten die zijn vermeld in bijlage A van de Europese Verordening 338/97 betreffende de bescherming van soorten wilde fauna en flora door de handel daarin te reguleren, en van soorten die met uitsterven worden bedreigd. Het importverbod geldt ook voor de volgende bijlage B-soorten: witte neushoorn, nijlpaard, moeflon (wilde schapen uit de Kaukasus), leeuw en ijsbeer. In totaal worden 200 diersoorten getroffen door het verbod op invoervergunningen.
  • Frankrijk voerde in 2015 een verbod in op de import van leeuwenjachttrofeeën. In 2023 werd een Wetsvoorstel voor registratie, gericht op “het stoppen van de afgifte van invoervergunningen voor jachttrofeeën van bepaalde bedreigde diersoorten” werd ingediend.
  • De import van jachttrofeeën in Finland werd in juni 2023 aan banden gelegd. De nieuwe Natuurbeschermingswet bevat een bepaling die de import verbiedt van individuele dieren of delen daarvan van de meest bedreigde diersoorten ter wereld die door de internationale handel worden bedreigd als trofeeën uit landen buiten de EU.
  • In Duitsland heeft minister van Milieu Steffi Lemke (De Groenen) aangekondigd dat zij voornemens is de import van jachttrofeeën van beschermde diersoorten te beperken. Duitsland beëindigde in 2022 het lidmaatschap van het land van de International Council for Game and Wildlife Conservation, een lobby voor trofeejacht.
  • In Italië werd in 2022 een wetsvoorstel gepresenteerd gericht op het verbieden van de import, export en herexport naar en vanuit Italië van jachttrofeeën verkregen van dieren die worden beschermd door CITES (de Convention on International Trade in Endangered Species). Na de val van de regering en de verkiezingen in 2022 werd hetzelfde wetsvoorstel opnieuw ingediend bij het parlement.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending