Verbind je met ons

Wit-Rusland

Onwettige aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne: EU stemt ermee in reikwijdte van sancties tegen Wit-Rusland uit te breiden om omzeiling tegen te gaan

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie is ingenomen met de goedkeuring door de Raad van verdere gerichte beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale invasie van Oekraïne door Rusland en als reactie op de betrokkenheid van Wit-Rusland bij de agressie.

De nieuwe maatregelen zorgen met name voor een betere afstemming van de EU-sancties tegen Rusland en Wit-Rusland en zullen ertoe bijdragen dat de Russische sancties niet via Wit-Rusland kunnen worden omzeild.

De maatregelen breiden het exportverbod naar Wit-Rusland uit tot een aantal zeer gevoelige goederen en technologieën die bijdragen aan de militaire en technologische verbetering van Wit-Rusland. Ook legt de Raad een aanvullend exportverbod op voor vuurwapens en munitie, en voor goederen en technologie die geschikt zijn voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De wijzigingen brengen ook de sancties tegen Wit-Rusland in overeenstemming met het sanctieregime tegen Rusland.

Deze beperkende maatregelen worden versneld gezien de urgentie die verbonden is aan de strijd tegen ontwijking van bepaalde zeer gevoelige goederen en technologieën. Zij doen geen afbreuk aan de overige voorstellen van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie om Besluit 2012/642/GBVB en Verordening (EG) nr 765 / 2006 op 26 januari 2023, die op tafel blijven.

Achtergrond

De sancties van de EU tegen Rusland blijken effectief te zijn. Ze beperken het vermogen van Rusland om de oorlog tegen Oekraïne te voeren, onder meer om nieuwe wapens te vervaardigen en bestaande wapens te repareren, en belemmeren ook het transport van materiaal.

De geopolitieke, economische en financiële implicaties van de voortdurende Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne zijn duidelijk, aangezien de oorlog de wereldwijde grondstoffenmarkten heeft ontwricht, met name voor agrifoodproducten en energie. De EU blijft ervoor zorgen dat haar sancties geen gevolgen hebben voor de uitvoer van energie en agrovoedingsmiddelen van Rusland naar derde landen.

advertentie

Als hoedster van de EU-Verdragen houdt de Europese Commissie toezicht op de handhaving van EU-sancties door EU-lidstaten.

Daarnaast is de Europese Commissie vastbesloten alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de sancties worden uitgevoerd en zet zij zich in om de omzeiling ervan tegen te gaan. Als onderdeel van 11e pakket sancties tegen Rusland, heeft de EU aangenomen nieuwe anti-ontwijkingsmaatregelen in juni 2023. De EU blijft nauw samenwerken met derde landen en zal richtsnoeren en technische bijstand blijven verlenen over de reikwijdte van EU-sancties.

De EU is eensgezind in haar solidariteit met Oekraïne, en zal samen met haar internationale partners Oekraïne en zijn bevolking blijven steunen, onder meer door middel van aanvullende politieke, financiële, militaire en humanitaire steun zolang dat nodig is.

Meer informatie

EU-sancties
Q&A over beperkende maatregelen

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending