Verbind je met ons

Bangladesh

Bangladesh en de EU komen overeen om een
uitgebreide dialoog over migratie.

DELEN:

gepubliceerd

on

Tijdens een bezoek aan de Volksrepubliek Bangladesh door Ylva Johansson,
Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken, 10-11 november 2022, de Europese commissaris en premier Sheikh Hasina hebben gezamenlijk de start aangekondigd van een alomvattende dialoog over migratie.

De premier bedankte de EU en haar lidstaten voor hun steun aan inwoners van Bangladesh die eerder dit jaar de oorlog in Oekraïne ontvluchtten.
De commissaris had ook ontmoetingen met de minister van Binnenlandse Zaken van Bangladesh en de minister van Welzijn voor expats en buitenlandse werkgelegenheid.


Tijdens haar missie kondigde de commissaris nog eens 3 miljoen euro aan financiering aan voor de humanitaire respons van de Rohingya, die door de UNHCR zal worden ingezet ter ondersteuning van de activiteiten op Bhasan Char. De EU sprak nogmaals haar waardering uit voor de genereuze rol en actie van de regering en het volk van Bangladesh voor het tijdelijk onderdak bieden aan een miljoen gedwongen ontheemde Rohingya uit Myanmar gedurende meer dan vijf jaar.

Zowel de EU als de regering van Bangladesh benadrukten de noodzaak van vrijwillige, veilige, waardige en duurzame terugkeer van Rohingya naar Myanmar.

Tijdens het bezoek van de commissaris kwamen de regering van Bangladesh en de EU overeen een alomvattende dialoog over migratiegerelateerde kwesties op gang te brengen.
Dit zal alle relevante aspecten van het migratiebeheer omvatten, inclusief legale routes voor migratie naar Europa en het aanpakken van irreguliere migratie en migrantensmokkel, en een voortgezette nauwere samenwerking op het gebied van terugkeer en re-integratie.

Er werd overeengekomen om de voorbereidingen voor de lancering van een Talent Partnership met Bangladesh te intensiveren om het werken en leven in de geïnteresseerde EU-lidstaten voor gekwalificeerde Bengaalse staatsburgers te vergemakkelijken.
De viering van 50 jaar betrekkingen tussen de EU en Bangladesh werd officieel gelanceerd met de onthulling van het jubileumlogo.

Commissaris Johansson ontmoette ook vertegenwoordigers van de VN en het maatschappelijk middenveld en bezocht door de EU gesteunde projecten die door IOM en BRAC werden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de regering van Bangladesh om te helpen bij de duurzame re-integratie van migranten uit Bangladesh die terugkeren uit de EU-lidstaten.

advertentie


Terugkijkend op haar bezoek merkte commissaris Johansson op: “Dit is mijn eerste bezoek aan Bangladesh. Ik ben blij om met eigen ogen getuige te zijn van de dynamiek die onze betrekkingen op zoveel gebieden kenmerkt. Voortbouwend op de aanhoudend sterke inzet en vooruitgang op het gebied van de terugkeer en re-integratie van irreguliere migranten en de verbeterde samenwerking bij het aanpakken van irreguliere migratie, inclusief migrantensmokkel, zetten we onze samenwerking voort op belangrijke gebieden zoals legale migratietrajecten voor Bengaalse burgers om in Europa te wonen en te werken. Er is veel potentieel om onze betrokkenheid te verbreden, ook via het nieuwe
alomvattende migratiedialoog.”

Haar tegenhanger in Bangladesh, de minister van Binnenlandse Zaken, zei: “Bangladesh en de EU hebben multidimensionale en steeds groter wordende verplichtingen, onder meer op het gebied van migratie en mensenhandel.

We werken samen met de Europese Commissie om onze geverifieerde onderdanen terug te halen die geen toestemming hebben om in de EU-lidstaten te verblijven. We hebben er bij de EU op aangedrongen om meer legale migratieroutes voor onze onderdanen te creëren, en relevante humanitaire principes hoog te houden in de omgang met migranten, ongeacht hun status. Onze regering staat klaar om samen met onze internationale partners de dreiging van mensenhandel en daarmee samenhangende grensoverschrijdende misdaden te bestrijden. We hopen dat de migratiedialoog met de EU deze samenwerking verder zal helpen bevorderen.”

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending