Verbind je met ons

Azerbeidzjan

Azerbeidzjan blijft ondanks uitdagingen sterk in het bereiken van 'Agenda 2030' in de Zuid-Kaukasus

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Als een van de zeldzaamste landen behaalde Azerbeidzjan positieve resultaten bij de succesvolle implementatie van de "Millennium Development Goals" van de VN onder de suprematie van de grote leider Heydar Aliyev vanaf 2000, en voor de bijdrage aan tolerantie, multiculturalisme, het stimuleren en verzekeren van gendergelijkheid, afnemende armoede op korte termijn, het behoud van de gezondheid van mensen, het verhogen van de onderwijsstandaard van de bevolking, het verbeteren van het milieu, schrijft Mazahir Afandiyev (afgebeeld), lid van de Milli Majlis van de Republiek Azerbeidzjan.

Mazahir Afandiyev

Azerbeidzjan heeft veel van de MDG's gehaald, waaronder het halveren van extreme armoede en honger (bereikt in 2008), het bereiken van universeel basisonderwijs (bereikt in 2008), het wegwerken van genderongelijkheid in het basis- en secundair onderwijs en het terugdringen van de verspreiding van bepaalde ziekten. Dat is de belangrijkste reden waarom de president van de Republiek Azerbeidzjan Ilham Aliyev en ons land in 2015 werden beloond met de "Zuid-Zuid" -prijs vanwege beleid dat gericht was op het succesvol realiseren van de MDG's.

Deze prijs wordt beschouwd als een van de essentiële onderscheidingen die wordt uitgereikt aan de landen die aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt bij het realiseren van de MDG's.

In oktober 2016 ondertekende de president van Azerbeidzjan een decreet tot oprichting van de Nationale Coördinatieraad voor Duurzame Ontwikkeling (NCCSD), voorgezeten door de vice-premier, om ook een actieve deelnemer te worden van Agenda 2030. Dit markeert een belangrijke stap in de richting van de integratie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) in de nationale ontwikkelingsagenda in Azerbeidzjan. Beleidsdocumenten en roadmaps die zijn ontwikkeld binnen de NCCSD hebben het ontwikkelingstraject van Azerbeidzjan al ondersteund om zijn ambities in de richting van SDG's te ondersteunen.

Als resultaat van intensief overleg met verschillende stakeholders binnen en buiten de overheid, werden 17 SDG's, 88 doelstellingen en 119 indicatoren als een prioriteit voor Azerbeidzjan beschouwd. Er wordt terdege rekening gehouden met de belofte "Niemand achterlaten" van de Agenda 2030 en de regering zal dienen om het economische en sociale welzijn van het land als geheel te verbeteren, inclusief iedereen die in ons land woont, in de geest van versterkte wereldwijde solidariteit met een speciale focus op het aanpakken van de behoeften van kansarme delen van de samenleving. Azerbeidzjan heeft al 2 Voluntary National Review (VNR) over de duurzame ontwikkelingsdoelen van het land ingediend op het High-Level Political Forum (HLPF) op het VN-hoofdkwartier in New York, VS.

Azerbeidzjan is het eerste land in de regio en het GOS-gebied dat zijn derde Voluntary National Review (VNR) indient. De totstandbrenging van een rechtvaardig, rechtvaardig en inclusief model van duurzame ontwikkeling voor iedereen is een van de belangrijkste prioriteiten voor de Republiek Azerbeidzjan, genoemd in de 3rd VNR. De Nationale Coördinatieraad voor Duurzame Ontwikkeling en het Ministerie van Economische Zaken leiden het VNR-proces met de steun van het UNDP-landenkantoor door middel van overleg met verschillende belanghebbenden, waaronder het parlement, vakministeries, openbare instellingen, NGO's, de particuliere sector en academische instellingen.   

Azerbeidzjan gaat een strategische fase in in dit nieuwe post-pandemische en post-conflicttijdperk dat zich uitstrekt van 2021 tot 2030. De regering van Azerbeidzjan erkent wereldwijde trends en uitdagingen en bepaalt de langetermijnontwikkelingsvector en -paden van het land naar sociaal-economische en ecologische ontwikkeling door middel van vijf overeenkomstige nationale prioriteiten (goedgekeurd door presidentieel besluit) voor het volgende decennium. Deze prioriteiten zijn afgestemd op de toezeggingen van Azerbeidzjan in het kader van de Agenda 2030.

advertentie

Ondanks de uitdagingen om het succes van mondiale doelen te monitoren en te meten, maken de rapporten die door landen zijn geïntroduceerd, het mogelijk om het implementatieproces op internationaal niveau te volgen. Het Sustainable Development Report 2021, een van de belangrijkste rapporten om de implementatieprocessen te monitoren, is de zevende editie van een onafhankelijk kwantitatief rapport over de voortgang van VN-lidstaten in de richting van Sustainable Development Goals (SDG's). Het rapport voor 2021 heeft speciale aandacht voor het herstel van de COVID-19-pandemie en het decennium van actie voor de SDG's.

Azerbeidzjan scoorde de beste resultaten onder de landen van de Kaspische Zee en de zuidelijke Kaukasus die werden geëvalueerd in het Sustainable Development Report 2021, en staat op de 55e plaats van de 165 landen met een algemene indexscore van 72.4, volgens de Sustainable Development Goals (SDG) die zijn aangenomen door de Verenigde Naties. Het land met 10 miljoen inwoners toonde een sterke betrokkenheid bij alle zeventien doelen, gezien de algemene indicatoren die in het document worden beschreven. Ik zou ook willen vermelden dat deze index ongeveer 70.9 is voor landen in Oost-Europa en Centraal-Azië.

Naast groot succes bij de implementatie van SDG's in de wereld, kunnen wereldwijde crises veroorzaakt door de pandemie van COVID-19, sinds begin 2020, de wereldwijde inzet voor de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling in gevaar brengen. Het Sustainable Development Report 2021 laat duidelijk een uniek patroon van onderlinge verwevenheid tussen SDG's zien die verband kunnen houden met de gevolgen van COVID-19. De SDG4 (Kwaliteitsonderwijs) is het hoofddoel en is in succes afgenomen in de wereld en ook in Azerbeidzjan.

Niettemin, als resultaat van de strategische visie van president Ilham Aliyev op de strijd tegen het coronavirus, ligt Azerbeidzjan op schema en handhaaft het resultaat in SDG1 (Geen Armoede) en SDG6 (Schoon Water en Sanitatie), ook een matige verbetering ten opzichte van SDG 3 (Goede Gezondheid en Welzijn) -wezen), SDG7 (Betaalbare en Schone Energie), SDG 13 (Klimaatactie) en SDG 11 (Duurzame Steden).

Bovendien wil ik er ook op wijzen dat Azerbeidzjan het meest gevoelige land in de zuidelijke Kaukasus is voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering in termen van diversiteit en geografische ligging van zijn klimaatzones. In dit opzicht is het behalen van SDG13 (Klimaatactie), die nauw verbonden is met alle andere doelen van de agenda, een belangrijk doel voor ons land, en falen hier kan het bereiken van SDG6 (Schoon Water en Sanitatie) en SDG15 belemmeren (Leven op het land).

Helaas heeft de drie decennia durende bezetting van Armenië grote schade toegebracht aan het ecosysteem, de natuur en de natuurlijke hulpbronnen in en rond de bezette gebieden van Azerbeidzjan. Armeniërs namen ook hun toevlucht tot grootschalige ecologische terreurdaden in regio's die ze moesten verlaten in het kader van het trilaterale vredesakkoord van november dat de terugkeer van de bezette gebieden van Azerbeidzjan voorschreef. Bovendien vervuilt Armenië elk jaar voortdurend grensoverschrijdende waterbronnen met chemische en biologische stoffen. Dit ondermijnt op zijn beurt het succes van SDG6. 

In 2006 riep de resolutie A/RES/60/285 van de Algemene Vergadering van de VN over "De situatie in de bezette gebieden van Azerbeidzjan" ook op tot een evaluatie van en tegenmaatregelen tegen de aantasting van het milieu in de regio op korte en lange termijn. Ook heeft de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in 2016 Resolutie nr. 2085 aangenomen, getiteld "Inwoners van grensregio's van Azerbeidzjan wordt opzettelijk water onthouden", waarin wordt geëist dat de Armeense strijdkrachten onmiddellijk uit de betrokken regio worden teruggetrokken en dat onafhankelijke ingenieurs en hydrologen om ter plaatse een gedetailleerd onderzoek uit te voeren. Al deze feiten tonen de algemene schade aan het milieu van Azerbeidzjan als gevolg van jarenlange illegale bezetting.

Desalniettemin is 30 jaar ecologische terreur geëindigd met de bevrijding van het Azerbeidzjaanse dorp Sugovushan, en er wordt gewerkt aan het waarborgen van een ecologisch evenwicht en het creëren van een duurzame, schone omgeving in de regio's Tartar, Goranboy en Yevlakh.

Als gevolg van de overwinning van het zegevierende Azerbeidzjaanse leger kwam er een einde aan 30 jaar illegale bezetting, dus voor het eerst in jaren heeft ons land vooruitgang geboekt in de richting van het doel van SDG16 (Vrede, Rechtvaardigheid en Sterke Instellingen). 

Ik heb er alle vertrouwen in dat als gevolg van de vrede en stabiliteit die ons land in de zuidelijke Kaukasus tot stand zal brengen, een permanente samenwerking (SDG17) tot stand zal komen en de gemeenschappelijke doelen van de regio met succes zullen worden uitgevoerd.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending