Verbind je met ons

Afrika

Het politiseren van de telecomsector dreigt de kosten voor de consument te verhogen

gepubliceerd

on

Huawei's belangrijkste EU-vertegenwoordiger Abraham Liukang

Huawei's belangrijkste EU-vertegenwoordiger Abraham Liukang

In een toespraak vanmiddag (21 oktober) op een webinar van de Afrikaanse Unie (AU) -European Union (EU) over het belang van samenwerking tussen de EU en de AU bij onderzoek, waarschuwde Huawei's belangrijkste EU-vertegenwoordiger Abraham Liukang dat politisering van de toekomstige ontwikkeling van de telecomsector zal alleen maar leiden tot hogere consumentenkosten. “In feite zijn 4G en 5G gebouwd rond gemeenschappelijke technologiestandaarden. Dit leverde voordelen op voor de consument in termen van zowel de kwaliteit van nieuwe technologieproducten die beschikbaar kwamen als in kostenbesparingen voor de eindgebruiker. Dit proces van geavanceerde digitalisering heeft plaatsgevonden dankzij wereldwijde samenwerking op het gebied van onderzoek en wetenschap.

"Het laatste dat de wereld nu nodig heeft, is dat er ontkoppeling ontstaat naarmate er nieuwe technische oplossingen worden gebouwd. De wereld zou moeten gaan over het verenigen van problemen als COVID-19 en klimaatverandering.

"Huawei heeft een sterke geschiedenis in deelname aan EU-onderzoeksprojecten en we hebben ook breedband uitgerold in veel landelijke delen van Afrika, onder meer via ons innovatieve Rural Star-project."

Carlos Zorrinho, lid van het Europees Parlement en tevens medevoorzitter van de Paritaire Parlementaire Vergadering EU-ACS, zei: “Het partnerschap van gelijken tussen de EU en Afrika is precies dat.

"Er moet een gelijk speelveld zijn in de AU-EU-betrekkingen als het gaat om zowel het vrije verkeer van onderzoekers als het vrije verkeer van ideeën. Het maatschappelijk middenveld in Afrika moet door Afrikaanse regeringen meer worden betrokken bij onderzoekskwesties. Wetenschap moet gaan over het vinden van oplossingen voor belangrijke problemen en het kan niet gaan over het beheersen van levens.

"De EU moet een nieuw Wifi for All-initiatief in Afrika steunen."

Annelisa Primi van de OESO zei dat “overal goede wetenschap is overal goede wetenschap. Maak wetenschap, koop het niet.

"Afrika helpt de wereld om Covid-19 aan te pakken. Door de ervaring met ebola weet Afrika welke prioriteiten gesteld moeten worden bij het aanpakken van deze pandemie."

Moctar Yedaly, hoofd ICT bij de Afrikaanse Unie zei vandaag: “Afrikaanse regeringen moeten investeren in [e-mail beveiligd] of ze verliezen de voordelen van digitalisering.

"Er moet een paradigmaverschuiving plaatsvinden in het denken van Afrikaanse regeringen over deze investeringskwestie.

"Investeren in schone en groene technologieën is essentieel - als we de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling willen bereiken.

"Cybersecurity en dataprojecten zijn erg belangrijk omdat mensen over de hele wereld zonder gevaar zaken willen afhandelen."

Declan Kirrane, algemeen directeur van ISC Intelligence, zei: “Er is al baanbrekend onderzoek gaande in Afrika.

"Het astronomieproject Square Kilometre Array (SKA) is een wereldwijd wetenschappelijk initiatief. Afrikaanse onderzoekers zijn ook erg sterk op het gebied van data en computationele wetenschappen.

"De capaciteitsopbouw in Afrika moet verbeteren als Afrikaanse onderzoekers ten volle willen profiteren van Horizon Europa en er moet ook een afstemming zijn tussen Afrika en de EU wat betreft de AVG en gerelateerde beleidsonderwerpen zoals de gezondheidssector. Het European & Developing Countries Clinical Trials Partnership is een en boekt ook sterke vooruitgang bij de aanpak van hiv, aids en malaria. "

Afrika

Team Europe: EU sluit overeenkomsten om € 10 miljard aan investeringen in Afrika en de EU-buurlanden te genereren en het wereldwijde herstel te stimuleren

gepubliceerd

on

Tijdens de Finance in Common-top heeft de Europese Commissie een belangrijke stap voorwaarts gezet in het stimuleren van investeringen in Afrika en de EU-nabuurschap, door het wereldwijde herstel van de pandemie te stimuleren door tien financiële garantieovereenkomsten te sluiten ter waarde van € 990 miljoen met financiële partnerinstellingen die het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO), de financieringsarm van het plan voor externe investeringen (EIP).

Tezamen zullen deze garanties naar verwachting tot € 10 miljard aan totale investeringen genereren. Commissaris voor internationale partnerschappen Jutta Urpilainen zei: “Door deze overeenkomsten vandaag te ondertekenen, heeft de EU de uitvoering van de algemene garantie van het plan voor externe investeringen bijna twee maanden te vroeg afgerond. Nu kunnen onze financiële partnerinstellingen gebruik maken van alle individuele garanties van het Plan om miljarden euro's aan broodnodige investeringen te genereren, met name in heel Afrika. Deze overeenkomsten zullen rechtstreeks ondersteuning bieden aan mensen die vanwege COVID-19 voor enkele van de grootste uitdagingen staan: eigenaren van kleine bedrijven, zelfstandigen, vrouwelijke ondernemers en bedrijven geleid door jonge mensen. Ze zullen ook helpen om een ​​grote uitbreiding van de opwekking van hernieuwbare energie te financieren, zodat het herstel van de pandemie groen, digitaal, rechtvaardig en veerkrachtig is. "

Commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding Olivér Várhelyi zei: “De garantieovereenkomsten die we vandaag ondertekenen, tonen duidelijk het effectieve partnerschap aan dat tot stand is gebracht tussen de Europese Commissie en de internationale financiële instellingen ter ondersteuning van onze partnerlanden. In het licht van de pandemie zijn investeringen nog noodzakelijker geworden. Met de ondertekening van vandaag stelt de Europese Commissie meer dan € 500 miljoen veilig ter ondersteuning van EU-nabuurschapslanden. Deze garantieovereenkomsten zullen hun economisch herstel stimuleren en hen beter bestand maken tegen toekomstige crises. "

Garantieovereenkomsten omvatten de eerder aangekondigde garantie van € 400 miljoen - die een aanvulling vormt op de vandaag is een extra EU-subsidie ​​van € 100 miljoen aangekondigd - voor de COVAX-faciliteit, om COVID-19-vaccins te ontwikkelen en te zorgen voor eerlijke toegang zodra ze beschikbaar zijn. Andere overeenkomsten voor garanties voor een bedrag van € 370 miljoen zullen kleine bedrijven helpen om het hoofd boven water te houden en te blijven groeien in het licht van de COVID-19-pandemie. Zie de volledige informatie voor meer informatie persberichtene.

Verder lezen

Afrika

Het EU-trustfonds voor Afrika mobiliseert nog eens 22.6 miljoen euro om de stabiliteit en veiligheid in de Sahel en het Tsjaadmeer te bevorderen

gepubliceerd

on

De Europese Unie heeft nog eens 22.6 miljoen euro aangekondigd voor vijf nieuwe programma's in het kader van het noodtrustfonds van de Europese Unie voor Afrika (EUTF) ter bevordering van stabiliteit en veiligheid in de Sahel en het Tsjaadmeer.

Commissaris voor Internationale Partnerschappen Jutta Urpilainen zei: “Deze vijf programma's dragen op verschillende manieren bij tot het aanpakken van de aanslepende crisis in de Sahelregio en bevorderen de stabiliteit en welvaart op lange termijn. Ze richten zich op de terroristische dreiging, de vermeende straffeloosheid van criminelen en helpen het bestuur te verbeteren, maar ze zullen ook meer creatieve en economische kansen bieden aan jongeren in de regio en de toegang tot internet verbeteren. "

Een in het kader van het EUTF goedgekeurd programma van 10 miljoen euro zal de strijd tegen straffeloosheid in Burkina Faso ondersteunen door het rechtsstelsel toegankelijker en efficiënter te maken, bijvoorbeeld door de werking van de strafrechtketen te verbeteren en door prioritaire projecten in het rechtsstelsel te ondersteunen.

Het EUTF zal ook de oprichting ondersteunen van een multifunctioneel squadron van de Nationale Garde van Niger om de veiligheid van de bevolking te vergroten en de regio te stabiliseren. Dit programma van 4.5 miljoen euro, aangevraagd door het ministerie van Binnenlandse Zaken van Niger, omvat activiteiten voor capaciteitsopbouw met speciale aandacht voor de bescherming van de mensenrechten en de levering van materiaal, waaronder voertuigen, communicatieapparatuur, kogelvrije vesten en een medisch uitgeruste ambulance, om de terroristische dreiging beter het hoofd te bieden.

Het derde programma, ter waarde van iets meer dan 2 miljoen euro, zal bijdragen tot de oprichting van Radio Jeunesse Sahel, een transnationaal platform waar jongeren van 15 tot 35 jaar zich kunnen uiten in Mauritanië, Mali, Burkina Faso, Niger en Tsjaad. De radio biedt innovatieve inhoud over de verschillende uitdagingen waarmee jongeren worden geconfronteerd, en geeft hen de ruimte om met elkaar in discussie te gaan en een gevoel van collectiviteit te bevorderen.

De EU zal met iets meer dan 1 miljoen euro steun verlenen aan een programma voor technische bijstand ter versterking van de sector informatie- en communicatietechnologie (ICT) in Gambia. Dit is de eerste fase van de inspanningen om universele internettoegang in Gambia te creëren door de bestaande internetinfrastructuur aan te vullen met draadloze 4G-technologie en door begeleidende maatregelen voor sociale inclusie.

Ten slotte zal een proefproject voor capaciteitsopbouw van € 5 miljoen de weg vrijmaken voor de digitalisering van het Guinese burgerregister en de elektronische identificatie van burgers. Het huidige gebrek aan wettelijk gecertificeerde identiteitsdocumenten zorgt voor tal van uitdagingen, waaronder het kwetsbaarder maken van migranten voor mensenhandel.

Achtergrond

Het EU-noodtrustfonds voor Afrika werd in 2015 opgericht om de diepere oorzaken van instabiliteit, gedwongen ontheemding en irreguliere migratie aan te pakken en bij te dragen aan een beter migratiebeheer. EU-instellingen, lidstaten en andere donoren hebben tot dusver 5 miljard euro aan middelen toegewezen aan het EUTF.

Meer informatie

EU Emergency Trust Fund for Africa

 

Verder lezen

Afrika

Investeringen, connectiviteit en samenwerking: waarom hebben we meer samenwerking tussen de EU en Afrika op het gebied van landbouw nodig

gepubliceerd

on

De afgelopen maanden heeft de Europese Unie haar bereidheid getoond om onder de Europese Commissie landbouwbedrijven in Afrika te promoten en te ondersteunen Afrika-EU-partnerschap. Het partnerschap, dat de nadruk legt op de samenwerking tussen de EU en Afrika, vooral in de nasleep van de COVID-19-pandemie, heeft tot doel duurzaamheid en biodiversiteit te bevorderen en heeft zich ingezet voor het bevorderen van publiek-private relaties op het hele continent, schrijft African Green Resources-voorzitter Zuneid Yousuf.

Hoewel deze toezeggingen gelden voor het hele continent, zou ik me willen concentreren op de manier waarop de toegenomen samenwerking tussen Afrika en de EU Zambia, mijn land, heeft geholpen. Vorige maand, ambassadeur van de Europese Unie in Zambia, Jacek Jankowski aangekondigd ENTERPRISE Zambia Challenge Fund (EZCF), een door de EU gesteund initiatief dat subsidies zal toekennen aan agribusiness-exploitanten in Zambia. Het plan heeft een totale waarde van € 25.9 miljoen en heeft al een eerste oproep tot het indienen van voorstellen gelanceerd. In een tijd waarin Zambia, mijn land, strijdt ernstige economische uitdagingen dit is een broodnodige kans voor de Afrikaanse agribusiness. Meer recent, vorige week nog, de EU en Zambia afgesproken op twee financieringsovereenkomsten die hopen investeringen in het land te stimuleren in het kader van het programma voor economische ondersteuning van de overheid en het programma voor duurzame energie-efficiëntie in Zambia.

Europa's samenwerking en toewijding om de Afrikaanse landbouw te promoten is niet nieuw. Onze Europese partners investeren al lang in het promoten en helpen van de Afrikaanse agribusiness om hun volledige potentieel te realiseren en de sector sterker te maken. In juni van dit jaar komen de Afrikaanse en Europese vakbonden gelanceerd een gezamenlijk agrovoedingsplatform, dat tot doel heeft Afrikaanse en Europese particuliere sectoren met elkaar te verbinden om duurzame en zinvolle investeringen te bevorderen.

Het platform werd gelanceerd vanuit de rug van de 'Afrika-Europese alliantie voor duurzame investeringen en banen', die deel uitmaakte van Jean Claude Junker's 2018 van de voorzitter van de Europese Commissie State of the Union adres, waar hij opriep tot een nieuwe "Afrika-Europa-alliantie" en aantoonde dat Afrika de kern vormt van de externe betrekkingen van de Unie.

De Zambiaanse, en misschien wel de Afrikaanse landbouwomgeving, wordt grotendeels gedomineerd door kleine tot middelgrote boerderijen die zowel financiële als institutionele steun nodig hebben om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarnaast is er een gebrek aan connectiviteit en verwevenheid binnen de sector, waardoor boeren geen verbinding met elkaar kunnen maken en hun volledige potentieel kunnen realiseren door samenwerking.

Wat EZCF echter uniek maakt onder Europese agribusiness-initiatieven in Afrika, is de specifieke focus op Zambia en het versterken van Zambiaanse boeren. De afgelopen jaren kampt de Zambiaanse landbouwsector met droogte, een gebrek aan betrouwbare infrastructuur en werkloosheid. In feite, overal In 2019 hebben naar schatting 2.3 miljoen mensen noodvoedselhulp nodig door een ernstige droogte in Zambia.

Daarom versterkt een uitsluitend op Zambia gericht initiatief, gesteund door de Europese Unie en gericht op het bevorderen van meer verbondenheid en investeringen in de landbouw, niet alleen de sterke band van Europa met Zambia, maar zal het ook de broodnodige steun en kansen bieden voor de sector. Dit zal onze lokale boeren ongetwijfeld in staat stellen om een ​​breed scala aan financiële middelen vrij te maken en te gebruiken.

Wat nog belangrijker is: de EZCF opereert niet alleen. Naast internationale initiatieven is Zambia al de thuisbasis van verschillende indrukwekkende en belangrijke agribusiness-bedrijven die werken aan het versterken van en toegang bieden tot financiering en kapitaalmarkten voor boeren.

Een daarvan is African Green Resources (AGR), een agribusinessbedrijf van wereldklasse waarvan ik trots ben de voorzitter te zijn. Bij AGR ligt de focus op het bevorderen van waardetoevoeging op elk niveau van de waardeketen van de landbouw, en het zoeken naar duurzame strategieën voor boeren om hun opbrengsten te maximaliseren. In maart van dit jaar werkte AGR bijvoorbeeld samen met verschillende commerciële boeren en multilaterale agentschappen om een ​​door de particuliere sector gefinancierd irrigatiesysteem en dam- en off-grid zonne-energievoorziening te ontwikkelen die meer dan 2,400 tuinbouwboeren zal ondersteunen en de graanproductie en nieuwe fruitplantages in het Mkushi-landbouwblok in Centraal Zambia. In de komende jaren zullen we ons concentreren op het blijven promoten van duurzaamheid en de implementatie van vergelijkbare initiatieven, en we zijn bereid om samen met andere agribusiness-bedrijven te investeren die hun activiteiten willen uitbreiden, moderniseren of diversifiëren.

Hoewel het erop lijkt dat de landbouwsector in Zambia de komende jaren voor uitdagingen kan staan, zijn er enkele zeer belangrijke mijlpalen en redenen voor optimisme en kansen. Meer samenwerking met de Europese Unie en Europese partners is een belangrijke manier om kansen te benutten en ervoor te zorgen dat we allemaal zoveel mogelijk doen om kleine en middelgrote boeren in het hele land te helpen.

Het bevorderen van meer onderlinge verbondenheid binnen de particuliere sector zal ertoe bijdragen dat kleine boeren, de ruggengraat van onze nationale landbouwsector, worden ondersteund en in staat gesteld om samen te werken en hun middelen te delen met grotere markten. Ik geloof dat zowel Europese als lokale agribusiness-bedrijven de goede kant op gaan door te kijken naar manieren om agribusiness te promoten, en ik hoop dat we samen deze doelen duurzaam kunnen promoten op het regionale en internationale toneel.

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending