Verbind je met ons

Afghanistan

De Afghaanse vragen: Wat denken Afghanen over verleden, heden en toekomst?

DELEN:

gepubliceerd

on

Uit recente rapporten blijkt dat Afghanistan wordt geconfronteerd met de ergste humanitaire situatie sinds de Taliban vorig jaar de macht veroverden. Verschillende recente rapporten geven aan dat de armoede en de werkloosheid zich op een ongekend hoog niveau bevinden. Bovendien heeft het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) onlangs verklaard dat meer dan vijftig procent van de Afghaanse bevolking afhankelijk is van humanitaire hulp. Natuurrampen hebben de situatie verder geaccentueerd. Bovendien worden de rechten van vrouwen verder weggenomen. De Taliban bevestigden opnieuw dat vrouwen vrijwel geen rechten zullen hebben. Ook kan de verstrekte humanitaire hulp de behoeftigen moeilijk bereiken, waardoor de toch al kritieke situatie wordt verergerd. schrijf professor Dheeraj Sharma, directeur van het Indian Institute of Management-Rohtak, India, Nargis Nehan, voormalig minister van Mijnbouw, Petroleum en Industrie, Afghanistan en Shahmahmood Miakhel, voormalig gouverneur van de provincie Nangarhar, Afghanistan.

Om meer inzicht te krijgen, is er daarom een ​​onderzoek uitgevoerd in Afghanistan om inzicht te krijgen in de beoordeling van de gewone mensen over hun verleden, het huidige scenario en hun toekomstige ambities. Met behulp van een sneeuwbalsteekproef over de maanden maart, april en mei 2022 zijn in totaal 2,003 reacties verzameld. Het enquêteformulier werd online gezet en gedeeld met verschillende voormalige politieke leiders, lokale leiders en zakenmensen in Afghanistan, die de online enquête vervolgens doorstuurden op WhatsApp, Facebook en andere sociale-mediaplatforms naar hun contacten en vrienden. Beperking van deze gegevens is dat het de verzameling alleen beperkt van degenen die een smartphone hebben. Er wordt echter algemeen gerapporteerd dat 90% van de bevolking toegang heeft tot mobiele communicatie en velen streven er dagelijks naar om hotspots te vinden in bepaalde gebieden om toegang te krijgen tot internet, waardoor de steekproef van deze studie representatief is. De gedetailleerde vragenlijst staat in bijlage Tabel-I voor verdere referentie.

Uit de data-analyse bleek dat 61% van de respondenten erkent dat ze over betere infrastructuur, onderwijs- en gezondheidszorgfaciliteiten beschikken dan hun vorige generatie. Daarom betekent het de erkenning van de ontwikkelingsactiviteiten die de afgelopen twintig jaar in Afghanistan zijn uitgevoerd met de hulp van de Verenigde Naties en verschillende andere landen. 78% van de respondenten is echter van mening dat de voormalige Afghaanse regering (vóór de invasie van de Taliban) corrupt was en dat de hulp nooit volledig bij de behoeftigen terechtkwam. Het is interessant om op te merken dat nog eens 72% van de respondenten gelooft dat de machtsovername van de Taliban het gevolg is van de corruptie van lokale leiders. Daarom zou je kunnen concluderen dat de onvrede onder de mensen niet alleen voortkomt uit verdorvenheid, maar ook uit wanbeheer van de hulp.

Deze verklaring wordt ondersteund door de resultaten van het onderzoek waaruit blijkt dat 78% van de respondenten gelooft dat de Taliban en hun kanalen een groot deel van de buitenlandse hulp ontvingen van buurlanden, maar niet van Afghaanse mensen. Met andere woorden: de meerderheid van de Afghanen is van mening dat de buitenlandse hulp zelf slecht werd beheerd en gebruikt om de Taliban te helpen de gekozen regering omver te werpen.

Naast wanbeheer van buitenlandse hulp door frauduleuze praktijken, gelooft een duizelingwekkend aantal respondenten (83%) dat het gemakkelijk was voor de Taliban om Afghanistan over te nemen dankzij de steun van Pakistan. Ook is 67% van de respondenten van mening dat ook China stilzwijgende steun aan de Taliban heeft gegeven. Bovendien is meer dan 67% van de respondenten van mening dat het verkeerd getimede en slecht beheerde vertrek door de Verenigde Staten Pakistan en China de kans gaf om de snelle overname van Afghanistan door de Taliban aan te moedigen.

Een andere belangrijke bevinding van het onderzoek gaat over de legitimiteit van de Taliban. Meer dan 56% van de respondenten uit Afghanistan stelt dat Taliban-leden niet een van hen zijn en dat ze geen echte Afghanen zijn. Uit de enquête blijkt dat 61% van de respondenten 'absoluut geen vertrouwen' heeft in de Taliban. Meer specifiek is het belangrijk op te merken dat 67% van de respondenten aangaf dat ze de overname van Afghanistan door de Taliban niet steunen.

De resultaten van het onderzoek wijzen ook op de weg voorwaarts voor Afghanistan. Volgens de gegevens die in dit onderzoek zijn verzameld, wil de meerderheid (56%) van de Afghanen verkiezingen voor het kiezen van de leiders die hen kunnen vertegenwoordigen. Expliciet heeft de meerderheid van de Afghanen (67%) aangegeven zeer bereid te zijn tot interventie van de Verenigde Naties om de heersende crisis op te lossen. Meer ondubbelzinnig geloven de Afghanen dat India en de Verenigde Staten een centrale rol moeten spelen in de ontwikkeling en stabiliteit van Afghanistan. 69% van de respondenten koos India als 'beste vriendland' van Afghanistan. Dit is niet alleen een weerspiegeling en erkenning van verschillende ontwikkelingsinitiatieven die door de Indiaan in Afghanistan zijn ondernomen, maar ook het al lang bestaande attente en toegeeflijke beleid van India ten opzichte van Afghanistan. De VS (22%) komen op de tweede plaats, terwijl velen nog steeds van mening zijn dat de VS op zijn minst hebben bijgedragen aan de grote infrastructuurontwikkeling in Afghanistan.

advertentie

De vriendenlijst wordt gevolgd door Pakistan (10%), Rusland (9%), Saoedi-Arabië (6%) en China (4%). Bijna 44% van de inwoners is van mening dat de huidige Taliban uiteindelijk beter zullen worden dan de vorige Taliban, omdat er meer media-aandacht is voor wat ze doen en de wereld veel meer met elkaar verbonden is dan voorheen. Bovendien zijn ze van mening dat de kloof tussen de generaties tussen de jonge en de oude Taliban-dispensatie de belangrijkste reden is waarom zij geloven dat de huidige Taliban-dispensatie waarschijnlijk beter zal aflopen dan de vorige.

Gezien de huidige crisis in Afghanistan, waar de toevoer van voedsel, kleding en andere benodigdheden schaars is, vroeg de enquête de respondenten om de zeven basisgoederen te rangschikken op een schaal van - meest essentieel tot minst essentieel. Ze moesten het voedsel, water, onderdak, medicijnen, kleding, beddengoed en andere benodigdheden rangschikken. De meeste respondenten hebben voedsel en water gekozen als 'meest essentiële' items, gevolgd door onderdak, medicijnen en kleding. Beddengoed en andere benodigdheden waren de 'minst geprefereerde' onder de gegeven items. De voorkeur om voedsel en water als 'meest geprefereerde' te hebben, toont aan dat de gewone Afghaanse bevolking dringend behoefte heeft aan basisgoederen. Met andere woorden, er lijkt een acuut tekort aan voedsel en schoon water te zijn in Afghanistan en de meerderheid van de mensen lijdt onder het niet beschikbaar zijn van de dagelijkse voorraden van de meest noodzakelijke levensbehoeften.

Over het algemeen geven de resultaten van de enquête aan dat Afghanen beseffen dat ze zich in een slechtere situatie bevinden dan voorheen, aangezien 83% van de respondenten gelooft dat de Taliban corrupt zijn en 67% van de respondenten denkt dat de heersende omstandigheden onder het Taliban-regime in de loop der tijd zullen verslechteren als de democratische opzet niet op de een of andere manier nieuw leven wordt ingeblazen. Daarom wordt voorgesteld dat de internationale gemeenschap samenkomt om humanitaire hulp te bieden via speciale voertuigen, zodat de hulp de behoeftigen bereikt en niet de corrupten.

*Geuite meningen zijn persoonlijk

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending