Commissaris Neven Mimica bezoekt #Egypt in het kader van het Egyptische voorzitterschap van #AfricanUnion

| 8-2019-XNUMX

Internationale Samenwerking en Ontwikkeling commissaris Neven Mimica (foto) is op een officieel bezoek aan Egypte. Tussen februari 2019 tot januari 2020, is Egypte voorzitter van de Afrikaanse Unie.

Commissaris Mimica zei: "We hebben hoge verwachtingen van het Egyptische voorzitterschap van de Afrikaanse Unie, vooral als het erom gaat vooruitgang te boeken bij het stimuleren van investeringen, het versterken van het bedrijfsklimaat en het voortzetten van de weg naar continentale integratie van Afrika. Het bevorderen van vrede en veiligheid is een ander belangrijk punt op de agenda. Onder het voorzitterschap van Egypte willen we onze samenwerking voortzetten om meer en beter samen te doen, door ons te concentreren op concrete resultaten en door de driehoekssamenwerking te bevorderen. De uitvoering van de alliantie tussen Afrika en Europa en de verdere verdieping van het partnerschap Afrika-Europa moeten bovenop onze respectieve agenda's staan. "

Tijdens zijn bezoek heeft commissaris Mimica president Abdel Fattah El Sisi, minister van Buitenlandse Zaken Sameh Hassan Shoukry, en minister van Investeringen en Internationale Samenwerking Sahar Nasr ontmoet.

Samenwerking tussen Afrika en de EU en het voorzitterschap van de Afrikaanse Unie in Egypte

Het bezoek van Commissaris Mimica aan Egypte is een gelegenheid om het partnerschap tussen Afrika en Europa en de daarmee samenhangende steun voor de agenda van de Afrikaanse Unie te bespreken, in het bijzonder met betrekking tot het nakomen van verbintenissen van de 5th AU-EU-top van 2017 en voortbouwend op de prioriteiten van het Egyptische voorzitterschap.

De commissaris presenteerde concrete plannen om het nieuwe in praktijk te brengen Afrika-Europa Alliantie voor duurzame investeringen en banen. Het Bondgenootschap is opgericht om de economische samenwerking te versterken, investeringen en handel te stimuleren, inclusief ondersteuning van de Afrikaanse continentale vrijhandelszone, en banen te creëren in heel Afrika. Het Bondgenootschap verwijst naar een aantal sectoren voor nauwere economische samenwerking, zoals infrastructuurontwikkeling en ruimtetechnologie.

De samenwerking tussen de EU, Egypte en Sub-Sahara Afrika is ook besproken met betrekking tot het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van vrede en veiligheid in de Sahel en de Hoorn van Afrika. Het memorandum van overeenstemming tussen de Afrikaanse Unie en de EU inzake vrede, veiligheid en bestuur, ondertekend in mei 2018 werd benadrukt als een solide basis voor een meer strategische betrokkenheid tussen de Afrikaanse Unie en de EU bij het effectiever aanpakken van de complexe dreigingen en diepere oorzaken van instabiliteit en gewelddadige conflicten.

Achtergrond

De betrekkingen tussen Afrika en de EU zijn gestaag toegenomen en uitgebreid sinds de eerste Afrika-EU-top in Caïro in 2000. Reguliere topbijeenkomsten die om de drie jaar worden gehouden, bepalen de politieke prioriteiten. De laatste top in november 2017 in Abidjan heeft overeenstemming bereikt over vier strategische prioriteitsgebieden voor de periode 2018-2020: investeren in mensen - onderwijs, wetenschap, technologie en ontwikkeling van vaardigheden; Versterking van veerkracht, vrede, veiligheid en bestuur; Investeringen mobiliseren voor structurele duurzame transformatie in Afrika; Migratie en mobiliteit.

Aangezien de Abidjan-top, een Africa-Europe Alliantie voor duurzame investeringen en banen werd gelanceerd in september 2018. Nauwe samenwerking met de Afrikaanse Unie bij de uitvoering van het Bondgenootschap is ingevoerd. Op het gebied van vrede en veiligheid is in mei 2018 een Memorandum of Understanding ondertekend. Het biedt een belangrijk hulpmiddel om strategischer en systematischer te werken aan de verschillende fasen van de conflictcyclus, waaronder conflictpreventie, bemiddeling, vroegtijdige waarschuwing, crisisbeheersing en vredesoperaties.

Meer informatie

Afrika-Europa Alliantie voor duurzame investeringen en banen

Het Afrika-EU-partnerschap

Comments

Facebook reacties

Tags: , , , ,

Categorie: Een voorpagina, Afrika, Egypte, EU, Europese Commissie, Wereld

Reacties zijn gesloten.