#CycloneIdai - € 12 miljoen EU-hulp in #Mozambique, #Zimbabwe en #Malawi

| April 12, 2019

De Europese Unie heeft een extra € 12 miljoen aan humanitaire hulp aangekondigd in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Deze financiering helpt mensen in nood na de cycloon Idai en de daaropvolgende overstromingen.

De totale humanitaire hulp van de EU als reactie op deze natuurramp bedraagt ​​nu meer dan € 15m.

"We blijven solidair staan ​​met de mensen die getroffen zijn door de cycloon Idai en de overstromingen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Er moet nog steeds aan dringende humanitaire behoeften worden voldaan en we breiden onze inspanningen uit zodat de mensen in nood nog steeds hulp krijgen ", zei commissaris voor humanitaire hulp en crisisbeheersing, Christos Stylianides.

Vanaf de aankondiging komt € 7m ten goede aan mensen in Mozambique, waar tot 1.85 miljoen mensen dringende humanitaire hulp nodig hebben. Deze bijstand biedt onderdak, water en sanitaire voorzieningen, humanitaire voedselhulp, gezondheid en psychosociale ondersteuning. De cycloon viel samen met de jaarlijkse oogstperiode, waardoor de voedselzekerheid in de komende maanden werd beïnvloed. Toegang tot veilig water is een belangrijke zorg in een poging de verspreiding van ziekte-uitbraken te voorkomen.

In Zimbabwe voorziet € 4m mensen die getroffen zijn door de overstroming van onderdak, water en sanitaire voorzieningen, evenals voedselhulp. De overstromingen hebben de reeds bestaande voedselcrisis, veroorzaakt door droogte en een instabiele economische situatie, verergerd en die bijna 3 miljoen mensen treft.

In Malawi zullen mensen in nood baat hebben bij hulp ter waarde van € 1m in de vorm van voedselhulp en ondersteuning om hun levensonderhoud te herstellen. De overstromingen in Malawi hebben invloed gehad op 860,000-mensen, van wie 85,000 zijn huis is kwijtgeraakt en momenteel in kampen of geïmproviseerde nederzettingen woont.

Achtergrond

Mozambique, Zimbabwe en Malawi bevinden zich in een regio die zeer gevoelig is voor weergerelateerde crises, zoals cyclonen, overstromingen of droogtes. Tussen 2016 en 2018 heeft de Europese Unie de regio's Zuidelijk Afrika en de Indische Oceaan ondersteund met meer dan € 80m voor humanitaire hulp, noodhulp en financiering voor rampenparaatheid.

Tropische cycloon Idai maakte aanlanding tijdens de nacht van 14. Maart 2019 in de buurt van Beira City, Mozambique, stortregens en sterke winden, verplaatst zich vervolgens westwaarts over Oost-Zimbabwe en veroorzaakt ook massale overstromingen in Malawi. De cycloon liet verlies van leven en verwoesting achter.

Het vandaag aangekondigde pakket humanitaire hulp vormt een aanvulling op de € 3.75m in financiële humanitaire hulp die wordt gegeven in de onmiddellijke nasleep van de cycloon.

Naast deze financiële humanitaire hulp, op verzoek van Mozambique, is het EU-mechanisme voor civiele bescherming (EUCPM) werd geactiveerd om diegenen te helpen die getroffen zijn door de verwoestende impact van cycloon Idai. Aanbiedingen van via het mechanisme ontvangen hulp kwamen uit Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, gecoördineerd door de Europese Commissie. Emergency Response Coordination Centre (ERCC). Een Europees team voor civiele bescherming is in Mozambique sinds 23 maart 2019 actief geweest om de logistieke coördinatie en verspreiding van de hulp van de EU-lidstaten te waarborgen. Een epidemioloog van de Europees Centrum voor ziektebestrijding en -preventie (ECDC) ondersteunt de coördinatie van medische noodteams en andere volksgezondheidsactiviteiten.

Rond 60,000-reddingsartikelen en acht teams van civiele beschermingsspecialisten met apparatuur zijn door EU-lidstaten aangeboden en naar Mozambique gestuurd. De geboden hulp omvat waterzuiveringsapparatuur, medische noodteams, tenten en onderdakapparatuur, hygiënekits, voedsel en matrassen en satelliettelecommunicatie voor humanitaire hulpverleners ter plaatse. De Europese Unie financierde 75% van de transportkosten van deze teams en uitrusting, in totaal bijna € 4m. Verder werd een team van 11-experts uit zeven lidstaten (Duitsland, Finland, Nederland, Portugal, Roemenië, Zweden en Slovenië) naar Mozambique gestuurd om te helpen met logistiek en advies.

De Europese Unie Copernicus-satellietkaartdiensten hebben geholpen bij het afbakenen van getroffen gebieden en het plannen van noodhulpoperaties.

Meer informatie

Factsheet - Zuid-Afrika en de Indische Oceaan

Comments

Facebook reacties

Tags: , , , , ,

Categorie: Een voorpagina, Afrika, rampen, EU, Europese Commissie, Europees Solidariteitsfonds, Humanitaire hulp, Humanitaire financiering, Wereld

Reacties zijn gesloten.