#EuropeanParliament: Migratie, de belastingen en de rol van Turkije op de agenda van deze week

Immigratie

Terwijl staatshoofden en regeringen tijdens de laatste Europese top in Brussel op 17-18 maart trachten de details van de migratieovereenkomst tussen de EU en Turkije uit te werken, zullen parlementaire commissies deze week ook met migratiekwesties te maken krijgen. EP-leden stemmen over voorstellen voor herplaatsingsregelingen voor vluchtelingen en humanitaire EU-visa en beoordelen ook de mensenrechtensituatie in Turkije. Ondertussen bespreekt de commissie fiscale rulings belastingmaatregelen met vertegenwoordigers van multinationals.

Migratie

Op woensdag 16 maart stemt de Commissie burgerlijke vrijheden over de eigen voorstellen van het Parlement om het migratie- en vluchtelingenbeleid van de EU te verbeteren, inclusief een voorstel om een ​​gecentraliseerd EU-systeem voor het verzamelen en toewijzen van asielverzoeken in te stellen, plus bindende verplaatsing en hervestigingsregelingen voor vluchtelingen. In de verslagen voor deze voorstellen staat ook dat de lasten van de vluchtelingencrisis door alle lidstaten moeten worden gedeeld, terwijl asielverzoeken moeten worden behandeld in overeenstemming met de internationale toezeggingen van de EU.

Het comité voor burgerlijke vrijheden stemt ook over een hervorming van de EU-visumcode ter vermindering van de bureaucratie. Het omvat een voorstel voor nieuwe humanitaire visa die moeten worden afgegeven door EU-ambassades buiten de EU, waardoor asielzoekers rechtstreeks naar de lidstaat kunnen vliegen waar zij asiel willen aanvragen.

De EU is momenteel in gesprek met Turkije over hoe de stroom migranten kan worden afgevuurd. De EU heeft al € 3 miljard aan hulp aan Turkije goedgekeurd, maar er is meer gevraagd. Op woensdag kun je meedoen een Facebook-chat met Sylvie Guillaume en Jean Arthuis, leiders van twee parlementaire delegaties die afgelopen maand vluchtelingenkampen in Turkije bezochten.

Turkije

De commissie buitenlandse zaken stemt dinsdag (15 maart) over een voortgangsverslag waarin wordt beoordeeld hoe Turkije het deed in 2015 over mensenrechten, mediavrijheid en de strijd tegen corruptie.

Belasting

Multinationals zoals Apple, Google, IKEA en McDonald's, evenals vertegenwoordigers van Guernsey en Jersey, Andorra, Liechtenstein en Monaco zullen maandag (14 maart en dinsdag (15 maart) praten met de speciale commissie fiscale rulings van het Parlement). Belastingafspraken van lidstaten worden gezien als het verlichten van de belastingdruk van grote bedrijven in een tijd waarin nationale begrotingen meer inkomsten nodig hebben.

TTIP

De internationale handelscommissie bespreekt maandag de lopende onderhandelingen voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) met de VS. Ze bespreken ook hoe geschillen tussen bedrijven en overheden moeten worden beslecht als onderdeel van het partnerschap en in hoeverre rekening is gehouden met de eisen van het Parlement met betrekking tot deze en andere kwesties.

Privacybeleid

Het Europees Hof van Justitie heeft het kader voor gegevensoverdracht tussen de VS en de EU ongeldig gemaakt, ook wel Safe Harbour genoemd vanwege problemen met massasurveillance. Het burgerlijke vrijhedencomité debatteert donderdag over zijn vervangende privacyschild, het nieuwe raamwerk voor de overdracht van persoonsgegevens door particuliere bedrijven in de EU en de VS.

Comments

Facebook reacties

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Categorie: Een voorpagina, Asielbeleid, België, Borders, Bedrijf, Grensoverschrijdende beveiliging, Data, Gegevensbescherming, Defensie, Digitale economie, Digitale interne markt, Economie, EU, EU-grenzen, Europees parlement, Immigratie, Massasurveillance, Politiek, vluchtelingen, vluchtelingen, Safe Harbour, Single Market, Toppen, Belastingontwijking, Belasting, Handel, Handelsovereenkomsten, Vakbonden, Turkije, US, US surveillance, BTW, Wereld

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *