Verbind je met ons

Voorpagina

#IUUfishing Thailand's vooruitgang in de strijd tegen IOO-visserij

DELEN:

gepubliceerd

on

GetFileThailand heeft het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS) uit 1982 geratificeerd en de FAO-gedragscode voor een verantwoorde visserij uit 1995 aangenomen. Illegale, ongereguleerde en ongemelde visserij (IOO-visserij) bleef echter al lang een bestaand probleem, waardoor de duurzaamheid van de levende rijkdommen van de zee werd bedreigd en de geloofwaardigheid van Thailand in de ogen van de wereldgemeenschap werd ondermijnd. De Europese Unie (EU) heeft daarom op 21 april 2015 een “gele kaart” aan Thailand afgegeven en de volgende uitdagingen geïdentificeerd met als doel Thailand te helpen zijn structurele problemen aan te pakken:

1. Het rechtskader was niet bedoeld om IOO-visserij te bestrijden;

2. de systemen voor monitoring, controle en toezicht (MCS) en traceerbaarheid waren slecht, en;

3. De wetshandhaving was zwak en ontbrak aan harmonisatie.

Gezien de bovenstaande uitdagingen heeft de Thaise regering op 1 mei 2015 het Command Center for Combating Illegal Fishing (CCCIF) opgericht, gevestigd in het Royal Thai Navy Command Center. De regering heeft ook 28 Port in-Port out (PiPo) controlecentra opgezet. in 22 kustprovincies op 6 mei 2015, met als doel de controle op vissersvaartuigen met een brutotonnage van meer dan 30 ton te verbeteren. De PiPo-centra staan ​​onder toezicht van het Thailand Maritime Enforcement Coordinating Centre (Thai.MECC). In het kader van de CCCIF zijn zeven werkgroepen opgericht om maatregelen te formuleren en uit te voeren in overeenstemming met de opmerkingen en aanbevelingen van de EU.

Vooruitgang geboekt

1. Juridisch kader

advertentie

1.1 De Koninklijke Visserijverordening BE 2558 (2015), bestaande uit 176 artikelen, is sinds 14 november 2015 in werking getreden.

1.2 Er moeten 91 ondergeschikte wetten worden aangenomen, waarvan er 52 de hoogste prioriteit hebben. De voortgang op dit gebied is als volgt:

1.2.1 Alle 52 lagere wetten met hoge prioriteit zijn opgesteld.
1.2.2 35 van de 52 wetten zijn gepubliceerd in de Koninklijke Staatscourant.
1.2.3 Twaalf van de 12 wetten worden beoordeeld door de Raad van State
1.2.4 5 van de 52 wetten wachten op de oprichting van een volkscomité (tegen februari 2016)
1.2.5 De ​​wet wordt geïmplementeerd door 28 PiPo-centra en functionarissen van de eenheden van het Ministerie van Visserij, het Ministerie van Arbeid, het Maritieme Departement en de Mobiele Teameenheden.
1.2.6 Er wordt een juridisch handboek voor vissers gemaakt

2. Ontwikkeling van sleutelsystemen

2.1 Er is een MCS-systeem opgezet bij de CCM en de DOF. Het systeem wordt verder ontwikkeld om te koppelen met lokale centra.

2.1.1 Het Vessel Monitoring System (VMS) is geïnstalleerd op 2,076 van de 2,216 vissersvaartuigen met een brutotonnage van 60 of meer (93.7 procent).
2.1.2 Er zijn concrete, empirische resultaten op het gebied van het monitoren en opsporen van schepen die zich bezighouden met illegale visserij.
2.1.3 Er worden automatische alarmen ontwikkeld om verdachte illegale activiteiten op te sporen voor schepen met een brutotonnage van 60 ton of meer.

2.2 Traceerbaarheidssysteem

2.2.1 Het E-License-systeem zal operationeel zijn tegen 30 maart 2016.
2.2.2 Real-time en online scheepsregistratie- en vergunningensysteem is sinds december 2015 ontwikkeld en operationeel en wordt uitgebreid naar lokale centra.
2.2.3 De capaciteitsopbouw voor officieren wordt versneld. Er zijn trainingscursussen en operationele handleidingen gemaakt.
2.2.4 De eerste lichting waarnemers aan boord van vissersvaartuigen die buiten de Thaise wateren opereren, heeft hun opleiding op 4 december 2015 afgerond en zal in januari 2016 gereed zijn voor inzet.

3. Wetshandhaving

3.1 Rechtshandhaving op vissersvaartuigen

3.1.1 Er werden speciale taskforce-eenheden opgericht, bestaande uit verschillende instanties, om schepen te inspecteren en de wet te handhaven.
3.1.2 Vanaf 180 december 25 is een tijdelijk verbod op overslag op zee ingesteld voor een periode van 2015 dagen.
3.1.3 Er zijn inspecties uitgevoerd op 474 vissersvaartuigen met een brutotonnage van 60 of meer die in de Thaise wateren opereren (215 procent van de aanbeveling van de EU). De inspectie bracht 78 gevallen van overtredingen aan het licht, waaronder 57 overtredingen van de visserijwet, 20 overtredingen van de arbeidswetten en 1 geval van vermoedelijke mensenhandel.

3.2 Wetshandhaving in fabrieken die zich bezighouden met waterdieren

3.2.1 Er zijn inspecties uitgevoerd bij 145 fabrieken die zich bezighouden met waterdieren. Van de 115 geïnspecteerde fabrieken werden overtredingen geconstateerd in 52 fabrieken en in 11 van de 30 geïnspecteerde garnalenpelloodsen.
3.2.2 Uit de resultaten bleek dat in 63 fabrieken illegale arbeid werd aangetroffen. Vijf van de fabrieken kregen een tijdelijke schorsing van tien dagen opgelegd (één geval werd gesloten).
3.2.3 Volgens het rapport van het Openbaar Ministerie over 41 gevallen van vervolging wegens dwangarbeid en mensenhandel tussen 1 oktober en 29 december 2015, hadden 8 gevallen betrekking op dwangarbeid in de visserijsector.

3.3 Aanvullende maatregelen

3.3.1 Het Thaise kabinet heeft op 12 januari 2016 in principe het volgende goedgekeurd:

– Een ontwerp van ministeriële regeling inzake het verbod op het in dienst nemen van arbeidskrachten jonger dan 18 jaar BF…..
– Een wetsvoorstel inzake de zaaksprocedure mensenhandel BE

3.3.2 Regularisatie van illegale arbeidsmigranten op vissersvaartuigen en in de visverwerkingssector.
3.3.3 Open registratie voor illegale arbeidsmigranten die gedurende 1 jaar mogen werken in vissersvaartuigen en in de visverwerkende industrie, met de garantie dat er geen deportatie plaatsvindt. Tussen 2 november 2015 en 30 januari 2016 (3 maanden) werden 12,606 arbeidsmigranten geregistreerd voor het werken in vissersvaartuigen. Tussen 25 november 2015 en 22 februari 2016 werden 22,443 arbeidsmigranten geregistreerd die werkzaam waren in de visverwerkende industrie.
3.3.4 Arbeiders mogen van werkgever veranderen.

4. Nationale en internationale samenwerking

4.1 Nationale samenwerking Er zijn MOU's ondertekend tussen overheidsinstanties en visserijbedrijven, waaronder NGO's en internationale organisaties zoals Green Peace, EJF (Environmental Justice Foundation) en ILO (International Labour Organization) om de illegale visserij en illegale werknemers als geheel aan te pakken.

4.2 Internationale samenwerking

4.2.1 Cambodja: het MOU inzake Arbeid is ondertekend door het Ministerie van Arbeid.
4.2.2 Vietnam: het MOU inzake Arbeid is ondertekend door het Ministerie van Arbeid.
4.2.3 Fiji: de MOU's inzake samenwerking op het gebied van landbouw en visserij zijn ondertekend.
4.2.4 Maleisië: het ministerie van Visserij werkt aan samenwerking op visserijgebied met Maleisië.
4.2.5 Myanmar: de MOU's inzake visserij en arbeid worden door Myanmar bestudeerd.
4.2.6 Indonesië: er zal een werkgroep Thailand-Indonesië voor visserijsamenwerking worden opgericht, met het ministerie van Buitenlandse Zaken van elk land als aanspreekpunt.
4.2.7 De Filippijnen: er is overeenstemming bereikt over het MOU, in afwachting van de mogelijkheid om te worden ondertekend.
4.2.8 Papoea-Nieuw-Guinea (PNG): het MOU wordt besproken door PNG.
4.2.9 Zuid-Korea: Zuid-Korea heeft het MOU en het Protocol in overweging.
4.2.10 Eilanden in de Stille Oceaan (Kiribati, Salomonseiland, Marshalleilanden en Micronesië): er is enige discussie geweest over samenwerking, maar er wordt nog steeds gewacht op de indiening van het eerste ontwerp.
4.2.11 Taiwan: Thailand zal in februari 2016 de samenwerking met Taiwan bespreken.
4.2.12 Laos: het MOU inzake arbeid wordt door Laos overwogen.
4.2.13 Spanje en China: nog in onderhandeling.

5. Hulp voor getroffen vissers en visserijarbeiders

5.1 Er is een budget van 228 miljoen baht toegewezen voor het assisteren van vissers die hun verzoeken hebben ingediend (873 vissersvaartuigen). 70 procent van hen heeft hulp gekregen, en de rest wordt versneld.

5.2 Er is een budget van 215 miljoen baht gereserveerd voor een terugkoopregeling voor vissers die hun schepen willen verkopen, in overeenstemming met de resolutie van het kabinet van 29 december 2015. Het programma wordt uitgevoerd.

5.3 Eigenaars van 8,024 vissersvaartuigen waarvan de registratie is ingetrokken, kunnen hun visrechten vóór januari 2016 terugvragen, maar alleen voor die vaartuigen die aanvankelijk niet door het onderzoek waren gevonden.

5.4 Er is steun verleend aan Thaise visserszeelieden die in het buitenland werken. 1,398 van hen zijn teruggekeerd naar Thailand, van wie er 54 het slachtoffer zijn van mensenhandel.

5.5 Er wordt hulp verleend aan ambachtelijke vissers. De DOF zal een kennisgeving uitbrengen waarin duidelijke visserijgebieden voor ambachtelijke en commerciële vissersvaartuigen worden geïdentificeerd, en zal een openbare hoorzitting organiseren met verschillende groepen vissers en visserijbedrijven.

Voor meer informatie, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending