Verbind je met ons

EU

EU-financiering om de veiligheidssector te versterken en de sociaaleconomische en regionale ontwikkeling in Tunesië te ondersteunen

DELEN:

gepubliceerd

on

Tunesië_view_1890s2De EU heeft het eerste deel van haar jaarlijkse hulppakket ten behoeve van Tunesië goedgekeurd voor een totaalbedrag van 116.8 miljoen euro. Het heeft tot doel de veiligheidssector te versterken en de sociaal-economische en regionale ontwikkeling te ondersteunen.

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de Europese Commissie, Federica Mogherini, voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid zei: "Een sterk en democratisch Tunesië is van cruciaal belang voor de stabiliteit van de Europese buurlanden. Het versterken van ons partnerschap is een topprioriteit voor de EU, aangezien de snelle goedkeuring van dit eerste pakket van de EU-steun aan Tunesië laat duidelijk zien dat het ook in ons gemeenschappelijk belang is om ervoor te zorgen dat Tunesië een voorbeeld blijft voor de regio, niet alleen voor Tunesië, niet alleen voor het Tunesische volk, maar ook om de hoop levend te houden in een van de meest kwetsbare landen onzekere regio’s in de wereld.

“Op 20 juli hadden we in de Raad Buitenlandse Zaken een lange discussie met de Tunesische premier Habib Essid over de bedreigingen waarmee het land en de hele regio worden geconfronteerd, en als EU hebben we opnieuw onze steun gegarandeerd. Deze goedkeuring is een van de vele concrete maatregelen die we op de korte en middellange termijn inzetten, als reactie op de uitzonderlijke uitdagingen waarmee Tunesië wordt geconfronteerd.”

Europees nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen Commissaris Johannes Hahn zei: “Door het besluit van vandaag toont de EU haar bereidheid om Tunesië voortdurend te steunen bij het consolideren van zijn democratische transitieproces. De snelle goedkeuring van dit steunpakket van 116.8 miljoen euro is een duidelijk signaal van onze sterke betrokkenheid bij Tunesië en het Tunesische volk en bevestigt ook onze vastberadenheid om onze belangrijkste partner te steunen in de nasleep van de recente terreuraanslagen. De EU heeft bij deze gelegenheid laten zien dat zij in staat is snel en effectief te reageren op uitdagende situaties."

Sinds 2011 heeft de EU Tunesië voortdurend gesteund in zijn democratische transitie en heeft zij haar financiële steun aan het land aanzienlijk opgevoerd. Na de recente terroristische aanslagen in Tunis (maart) en Sousse (juni) is de EU nog vastbeslotener haar steun aan Tunesië te intensiveren.

De politieke wil van de EU om de betrekkingen met Tunesië verder te versterken kwam duidelijk tot uiting in de verklaring van de Europese Raad van maart en de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van juli. De afgelopen maanden hebben verschillende politieke bezoeken en bijeenkomsten op hoog niveau van de EU plaatsgevonden: bezoeken van HV/VV Mogherini, voorzitter van de Europese Raad Tusk en commissaris Hahn aan Tunis, en recente bezoeken van de Tunesische premier Essid aan Brussel, waar hij voorzitter Juncker van de Europese Commissie ontmoette. .

Achtergrond

advertentie

Sociaal-economische hervormingen en consolidatie van de democratische transitie

Het eerste deel van het jaarlijkse hulppakket (AAP 2015-deel 1) ten gunste van Tunesië wordt gefinancierd via het Europees Nabuurschapsinstrument (ENI) en bestaat uit vijf programma's die gericht zijn op: 1) het ondersteunen van sociaal-economische hervormingen; 2) het bevorderen van de consolidatie van de basiselementen van de democratie; en 3) het bevorderen van duurzame regionale en lokale ontwikkeling.

Om duurzame economische en sociale ontwikkeling te ondersteunen zal een 'Regionaal Initiatief ter ondersteuning van Duurzame Economische Ontwikkeling' tot doel hebben de particuliere sector beter te verbinden met beroepsopleidingskwalificaties en de inzetbaarheid van vrouwen en mannen in Tunesië te vergroten.

Om de consolidatie van de basiselementen van de democratie te bevorderen zal een programma zich richten op de hervorming van de veiligheidssector, wat in het licht van de recente terroristische aanslagen van cruciaal belang zal zijn. Het voornaamste doel is het ondersteunen van de Tunesische veiligheidssector bij het identificeren en implementeren van institutionele hervormingen om zijn mandaat te vervullen en te reageren op de behoeften van het Tunesische volk. Een ander programma zal de culturele sector ondersteunen bij het herbevestigen en versterken van de strategisch belangrijke rol van cultuur in de Tunesische samenleving.

Om duurzame regionale en lokale ontwikkeling te bevorderen, heeft een programma ter ondersteuning van decentralisatie en geïntegreerde territoriale ontwikkeling tot doel de weg te effenen voor het proces van regionalisering dat is voorzien in de Tunesische grondwet. Het programma heeft ook tot doel de regionale en lokale verschillen te verkleinen, een van de belangrijkste uitdagingen waarmee Tunesië vandaag de dag wordt geconfronteerd.

Bovendien zal dit pakket de uitvoering ondersteunen van het actieplan EU-Tunesië voor een bevoorrecht partnerschap, ondertekend in maart 2015. De steun zal met name de onderhandelingen over een diepgaande en alomvattende vrijhandelsovereenkomst (DCFTA) begeleiden.

Deze vijf programma's zullen in de verschillende regio's van Tunesië worden uitgevoerd en zullen zorgvuldig rekening houden met de regionale bijzonderheden. Zowel publieke instellingen als maatschappelijke organisaties zullen van deze acties profiteren. Bovendien bouwen deze programma's voort op eerdere interventies en op de vruchtbare dialoog tussen de EU, haar lidstaten en de Tunesische autoriteiten.

Aanvullende financiering en volgende stappen

In 2015 profiteerde Tunesië, naast zijn bilaterale toewijzing in het kader van het Europees nabuurschapsinstrument (ENI), ook met 71.8 miljoen euro van het zogenaamde 'overkoepelende' stimuleringsfinancieringsmechanisme onder het ENI, dat vooruitgang bij de hervormingen beloont.

De totale ENI-toewijzing voor 2015 ten gunste van Tunesië bedraagt ​​186.8 miljoen euro.

Het tweede deel van het jaarlijkse hulppakket voor 2015 voor Tunesië zal later dit jaar worden goedgekeurd.

Meer informatie

Klik hier, hier en hier.

Conclusies van de Raad over Tunesië

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending