Verbind je met ons

Conflicten

De Commissie keert 600 miljoen euro aan bijstand uit aan Oekraïne

DELEN:

gepubliceerd

on

ukraine_europe_asia_450_380 formaat wijzigenDe Europese Commissie heeft namens de EU een lening van 600 miljoen euro aan Oekraïne verstrekt. Dit komt overeen met de eerste tranche in het kader van de nieuwe macrofinanciële bijstand (MFA) programma voor Oekraïne, wat neerkomt op een totaal van € 1.8 miljard.

Via dit programma draagt ​​de EU bij tot het dekken van de dringende financieringsbehoeften van Oekraïne, en ondersteunt zij tegelijkertijd de economische stabilisatie van het land. Daarnaast zal het MFB-pakket van de EU de Oekraïense autoriteiten helpen bij het doorvoeren van belangrijke hervormingen op het gebied van beheer van overheidsfinanciën, bestuur en transparantie, de energiesector, sociale vangnetten, het ondernemingsklimaat en de financiële sector. Door de hervormingsagenda van de Oekraïense regering op die gebieden te steunen, wil de EU Oekraïne helpen de basis te leggen voor een duurzame terugkeer naar economische groei.

Valdis Dombrovskis, commissaris voor Euro en Sociale Dialoog: "De uitbetaling van vandaag weerspiegelt de niet aflatende vastberadenheid van de EU om Oekraïne bij te staan ​​in deze uitdagende tijden. Met deze financiële steun steunt de EU met trots de moedige hervormingsagenda van de regering. Ik heb er alle vertrouwen in dat de uitvoering van die ambitieuze hervormingen zal Oekraïne helpen zijn vele troeven ten volle te benutten, om een ​​sterke en duurzame economische groei te bevorderen ten voordele van alle Oekraïense burgers."

Commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, Pierre Moscovici, zei: "De 600 miljoen euro aan macrofinanciële bijstand die vandaag is uitbetaald, komt bovenop de 1.6 miljard euro die de EU al heeft verstrekt sinds het begin van de crisis in Oekraïne. Bovendien is de De Commissie is van plan de komende maanden nog eens 1.2 miljard euro uit te betalen, afhankelijk van de succesvolle uitvoering van de tussen de EU en Oekraïne overeengekomen economische en structurele hervormingen. Dit is meer dan de hulp die door enige andere bilaterale partner van Oekraïne wordt verleend. hulp aan Oekraïne, willen we alle Oekraïense burgers verzekeren dat ze kunnen rekenen op de volledige steun van hun Europese buren."

Macrofinanciële bijstand (MFB) operaties maken deel uit van de bredere betrokkenheid van de EU bij buurlanden en zijn ontworpen als een uitzonderlijk EU-instrument voor crisisrespons dat beschikbaar is voor EU-buurlanden die ernstige betalingsbalansproblemen hebben. Naast macrofinanciële bijstand ondersteunt de EU Oekraïne via handelspreferenties, humanitaire hulp, ontwikkelingshulp en begrotingssteun voor hervormingen.

Achtergrond

Macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

advertentie

Sinds het uitbreken van de crisis begin 2014 heeft Oekraïne geprofiteerd van EU-leningen van in totaal € 2.21 miljard: € 610 miljoen werd uitbetaald als onderdeel van de eerste MFB-operatie, terwijl € 1 miljard werd vrijgegeven als onderdeel van het tweede programma voor het land. Na de uitbetaling van vandaag zal Oekraïne nog steeds kunnen profiteren van maximaal 1.2 miljard euro uit het bestaande programma, op voorwaarde dat de hervormingen met succes worden doorgevoerd.

Naar aanleiding van het verzoek van Oekraïne eind 2014 om aanvullende financiële bijstand als gevolg van de verslechtering van zijn macro-economische situatie, De Commissie heeft een derde MFB-operatie voorgesteld van € 1.8 miljard op 8 januari 2015 met als doel de externe financieringsbehoeften van het land te verlichten. Het voorstel van de Commissie was aangenomen door de medewetgevers op 15 april. De Memorandum of Understanding (MoU) en Loan Facility Agreement (LFA) gehecht aan het derde EU-programma voor macrofinanciële bijstand werden op 22 mei 2015 in Riga ondertekend door Oekraïne en de EU. De twee documenten zijn vervolgens op 18 juni 2015 door het Oekraïense parlement geratificeerd en op 3 juli in werking getreden. De Europese Commissie heeft een beslissing om op 600 juli een proces op gang te brengen voor de uitbetaling van 7 miljoen euro aan Oekraïne in de vorm van een lening. De financiering voor de uitbetaling van vandaag werd op 15 juli 2015 door de Europese Commissie op de financiële markten bijeengebracht, toen een obligatielening van € 600 miljoen werd uitgegeven.

Samen met de vorige twee MFB-operaties en aanvullende bijstand van de EU (het staatsopbouwcontract van maximaal 355 miljoen euro aan subsidies, nieuwe leningen van de Europese Investeringsbank van maximaal 3 miljard euro voor 2014-2016, een Euratom-lening van € 300 miljoen, het EU SURE-programma – EU Support to Re-launch the Economy – van maximaal € 55 miljoen, de DCFTA-faciliteit voor het mkb en humanitaire hulp, onder andere), vormt dit het grootste financiële bijstandspakket van de EU dat ooit is toegekend aan een niet- EU-land in zo'n korte tijd.

Meer informatie

Steun van de Europese Commissie voor Oekraïne:
EU-Oekraïne relaties:
Informatie over MFB-operaties, inclusief jaarverslagen:
EU-website voor investeerdersrelaties

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending