Verbind je met ons

EU

De leden willen een bindende en permanente regeling om asielzoekers in de EU te verdelen

DELEN:

gepubliceerd

on

20150714PHT81608_originalA binding emergency mechanism to relocate an initial total of 40,000 asylum-seekers from Italy and Greece to other EU member states was backed by civil liberties MEPs on Thursday (16 July). An upcoming permanent scheme, on which Parliament will decide jointly with the Council, must be based “on a more substantial contribution to solidarity and responsibility-sharing among member states”, MEPs say.

“Parliament’s civil liberties committee has shown the Council today what’s what. While member states are muddling through and cannot agree on how to distribute 40,000 refugees, our committee has supported a binding distribution key by a large majority. There is no doubt that in the domain of migration policy, Europe obtains results only if all countries work together. We are also calling for a permanent distribution mechanism which must go substantially beyond the current proposals,” said the Civil Liberties Committee Rapporteur Ska Keller (Greens/EFA, DE).

“It is particularly important that refugees are not sent as pieces of cargo through the EU, but that their preferences are taken into account. This is the only way to support the integration of refugees and prevent them from moving to another member state. Respecting the interests of refugees is essential for the success of the distribution key,” she added.

De wetgevingsresolutie werd met 42 stemmen voor en 14 goedgekeurd.

Er zal meer solidariteit nodig zijn

To relieve the significant asylum pressure from Italy and Greece, “but also to act as an important test case with a view to the upcoming legislative proposal on a permanent emergency relocation scheme”, MEPs agreed that “an initial total of 40,000 applicants shall be relocated from Italy and Greece” (24,000 from Italy and 16,000 from Greece).
“A further increase shall be considered, if necessary, to adapt to rapidly changing refugee flows and trends”, they add, making it mandatory for the Commission to evaluate the respective share of persons to be relocated six months after the entry into force of these emergency rules.

MEPs also inserted a reference to the Western Balkan route (through the borders of Turkey with Greece and Bulgaria and the land borders of Hungary), noting that it “is now increasingly used also by persons fleeing war and persecution”.

Taking asylum-seekers’ preferences into account

“While applicants do not have a right to choose the member state of their relocation, their needs, preferences and specific qualification should be taken into account to the extent possible,” says the civil liberties committee, since this could facilitate their integration into a particular EU country.

advertentie

De EP-leden stellen voor dat asielzoekers de mogelijkheid moeten krijgen om, voordat zij worden herplaatst, de lidstaten in volgorde van voorkeur te rangschikken, waarbij zij hun voorkeuren baseren op criteria zoals familiebanden, sociale banden en culturele banden, zoals taalvaardigheid, eerdere verblijven, studies en werkervaring. De betrokken lidstaten moeten op de hoogte worden gesteld van de voorkeuren van de aanvragers en moeten hun voorkeuren kenbaar kunnen maken onder de aanvragers die hen hebben geselecteerd. Nationale verbindingsfunctionarissen zouden de procedure kunnen vergemakkelijken door aanvragers te interviewen.

Ten slotte moeten Italië en Griekenland, bijgestaan ​​door het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), een besluit nemen over de herplaatsing van elk van de asielzoekers naar een specifieke lidstaat, waarbij ze hun beslissingen zoveel mogelijk moeten baseren op de aangegeven voorkeuren, zeggen de leden van het Europees Parlement. Er moet prioriteit worden gegeven aan kwetsbare verzoekers, en onder hen moet bijzondere aandacht worden besteed aan niet-begeleide minderjarigen, voegde ze eraan toe.

Asylum seekers should be provided with all necessary information about their destination. If their preferences are not taken into account, the reasons should be explained to them, says the committee. To prevent secondary movements, consent “in principle should be required before relocation”. If consent is not given, “the person should in principle not be relocated, but another person should get this opportunity”.
The proposal for a decision as amended by the committee concerns the “relocation” scheme for transferring asylum seekers from one EU member state to another, i.e. distributing them within the EU. The 20,000 refugees who are outside the EU and who are to be “resettled” in member states are covered by a separate Commission recommendation.

De leden van het Europees Parlement benadrukken dat alle dimensies van de holistische benadering van migratie belangrijk zijn en parallel moeten worden bevorderd.

Volgende stappen

Het Parlement wordt geraadpleegd over dit tijdelijke noodherplaatsingsmechanisme krachtens artikel 78, lid 3, van het Verdrag. De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU komen op 20 juli bijeen om de kwestie te bespreken. Het Parlement zal in september over zijn standpunt stemmen. Zodra het besluit door de Raad is aangenomen, treedt het in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU.

Wanneer een permanent herplaatsingssysteem wordt voorgesteld – wat volgens de Commissie tegen het einde van het jaar zal gebeuren – zal het Parlement medebeslissingsbevoegdheid hebben, wat betekent dat het op gelijke voet met de Raad van de EU zal beslissen over de permanente regeling. (lidstaten).

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending