Verbind je met ons

EU

EP-leden sluiten akkoord met Raad over zeehondenproducten

DELEN:

gepubliceerd

on

verzegelenDe handel in zeehondenproducten afkomstig van de jacht die tot nu toe werd uitgevoerd ter bescherming van de visbestanden zal in de EU in de toekomst verboden worden, maar de vrijstelling voor de handel in producten afkomstig van de zeehondenjacht door de Inuit-gemeenschap zal blijven bestaan, op grond van het voorlopige akkoord dat is gesloten door leden van het Europees Parlement voor de interne markt en het Letse voorzitterschap van de Raad op donderdag (25 juni).
"Ik ben zeer tevreden met het resultaat van de onderhandelingen vandaag en ik heb er alle vertrouwen in dat we na de bijeenkomst van het Coreper volgende week goed nieuws van de Raad zullen horen. De definitieve tekst zal een nieuwe reeks criteria omvatten op grond waarvan zeehondenproducten die voortkomen uit de jacht uitgevoerd door Intuit en andere inheemse gemeenschappen op de markt zou kunnen worden gebracht, een duidelijke verwijzing naar de behoeften van dergelijke gemeenschappen aan voedsel en inkomen om een ​​duurzaam levensonderhoud te ondersteunen".

“Het nieuwe artikel dat verwijst naar de noodzaak om burgers goed te informeren dat de zeehondenproducten afkomstig van de jacht van de Inuit en andere inheemse gemeenschappen legaal zijn, is verkregen door het Parlement”, zei de rapporteur, Cristian-Silviu Bușoi (EVP, RO), nadat de overeenkomst werd bereikt.

De EU verbood de handel in zeehondenproducten in 2009 als reactie op bezorgdheid over het dierenwelzijn. Er werden echter twee uitzonderingen toegestaan, één voor producten afkomstig van zeehonden waarop door Inuit en andere inheemse gemeenschappen werd gejaagd, en de andere voor kleinschalige jacht om het “duurzame beheer van de mariene hulpbronnen” te garanderen (de zogenaamde MRM-uitzondering). Vervolgens werd in juni 2014 in een uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie deze vrijstellingen aangevochten op grond van het feit dat ze discriminerende gevolgen zouden kunnen hebben, waardoor de EU verplicht werd haar regels voor de handel in zeehondenproducten te actualiseren.

Versterking van de vrijstelling van de Inuit

De leden van het Europees Parlement steunden een voorstel van de Commissie om de EU-regels in lijn te brengen met de WTO-uitspraak door afstand te doen van de MRM-uitzondering en een versterkte Inuit-uitzondering te handhaven, aangezien de zeehondenjacht een integraal onderdeel is van de cultuur en identiteit van de Inuit-gemeenschap.

Inuits zullen alleen zeehondenproducten in de EU mogen verkopen als hun jachtmethoden voldoende rekening houden met het dierenwelzijn, deel uitmaken van hun traditie en bijdragen aan het levensonderhoud ervan, aldus de overeenkomst. Een door de Commissie erkende instantie zal hierover een conformiteitsdocument afgeven.

Als de Commissie echter bewijsmateriaal ontdekt dat de jacht op de Inuit voornamelijk voor commerciële doeleinden wordt bedreven, kan zij het op de markt brengen van zeehondenproducten van deze jacht beperken of verbieden.

advertentie

Effectbeoordeling en goede informatie

De Commissie zal uiterlijk eind 2019 verslag moeten uitbrengen over de tenuitvoerlegging van de nieuwe regels, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan de impact ervan op de Inuit-gemeenschap. Ondertussen zal de Commissie, op aandringen van de leden van het Europees Parlement, op grond van de deal de taak krijgen om het publiek en de douaneambtenaren te informeren over de nieuwe regels en de Inuit-uitzondering. De onderhandelaars van het Parlement zijn van mening dat dit zou kunnen bijdragen aan het tegengaan van de wijdverbreide negatieve beeldvorming en misverstanden over de zeehondenjacht door Inuits en andere inheemse volkeren.

Volgende stappen

De voorlopig overeengekomen tekst moet nog formeel worden goedgekeurd door het Comité van Permanente Vertegenwoordigers van de Raad en de Commissie Interne Markt van het Parlement.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending