Verbind je met ons

Jeugdzorg

Open brief aan de Europese Commissie: Op zoek naar de opvolger van de EU-agenda voor de rechten van het kind

DELEN:

gepubliceerd

on

20140904PHT58603_originalDe heer Jean-Claude Juncker
Voorzitter van de Europese Commissie
B-1048 Brussel

cc. Eerste Vice-President van de Europese Commissie, de heer Frans Timmermans
cc. Europees commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid, mevrouw Vera Jourova
cc. Alle permanente vertegenwoordigers bij de Europese Unie Geachte voorzitter Jean-Claude Juncker,

Wij, de ondergetekende organisaties, schrijven om er bij de Europese Commissie op aan te dringen een alomvattende opvolger van de EU-agenda voor de rechten van het kind te ontwikkelen, zoals gevraagd door de Raad van de Europese Unie in zijn conclusies van december 2014 en door de Europese Unie. Parlement in zijn resolutie van november van dat jaar.

De EU-agenda voor de rechten van het kind (voortaan de Agenda) is van groot belang geweest voor het door de Europese Commissie geïnitieerde werk op het gebied van de kinderrechten, inclusief de prioriteiten die zijn geïdentificeerd, zoals het bevorderen van kindvriendelijke justitie en een veiliger internet, of het beschermen van kinderen tegen geweld en het aanpakken van discriminatie en sociale uitsluiting. Een concreet voorbeeld van een positief resultaat van de Agenda is het feit dat het netwerk van 116 meldpunten voor vermiste kinderen zich in 000 uitbreidde tot 27 lidstaten, vergeleken met 2014 lidstaten in 11.

Deze eerste agenda liep echter in 2014 af en er moet nog veel worden gedaan, zowel binnen de EU als in de rest van de wereld. Er blijven veel problemen en schendingen van de kinderrechten bestaan, en er komen er nieuwe bij. Veel van deze problemen hebben een Europees antwoord nodig dat de diepere oorzaken van rechtenschendingen aanpakt en ofwel de bestaande lacunes opvult, ofwel grensoverschrijdende kwesties aanpakt op het gebied van justitie, migratie, armoedebestrijding, sociale inclusie, onderwijs, gezondheidszorg, duurzame ontwikkeling enz.

Het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grondrechten verankeren de verantwoordelijkheid van de EU om de rechten van het kind te bevorderen, te beschermen en te verwezenlijken in alle relevante beleidsmaatregelen en acties van de EU. Om deze beloften en verplichtingen te vertalen naar een realiteit waarin de belangen van het kind centraal staan ​​in het EU-beleid, de wetgeving, de financiering en de bevordering van de mensenrechten, zijn echter sterk leiderschap en een solide EU-instrument nodig om het optreden van de EU te sturen.

Het is van cruciaal belang dat het momentum dat door de vorige agenda is gecreëerd niet verloren gaat door een gebrek aan visie, effectieve planning en strategische begeleiding voor al het personeel en de vertegenwoordigers van de EU in de toekomst. De nieuwe agenda moet worden ontwikkeld in overleg met belanghebbenden en voortbouwen op de belangrijkste successen die in het vorige kader zijn geboekt. Concreet moet het de kinderrechten mainstreamen, zorgen voor systematische interdepartementale en interinstitutionele samenwerking op het gebied van de kinderrechten, een regelmatige dialoog met belanghebbenden (waaronder kinderrechtenorganisaties) bevorderen en de beleidscoherentie tussen de interne en externe dimensies van het EU-optreden versterken. tussen beleidsterreinen, in overeenstemming met de doelstellingen van het Verdrag van Lissabon. Er is ook een nieuwe agenda nodig om de sleutelrol van de EU bij het bevorderen, beschermen en verwezenlijken van de kinderrechten, zowel binnen de Unie als in de hele wereld, te consolideren. Dit zal vooral van belang zijn nu de EU zich ten doel stelt de universele doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor de periode na 2015 ten uitvoer te leggen, zoals benadrukt in de mededelingen van de Commissie, onder meer “Een fatsoenlijk leven voor iedereen: van visie naar collectieve actie” uit 2014. De opvolger van de EU-agenda moet een op rechten gebaseerde aanpak volgen, stevig verankerd in het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK), zoals aanbevolen in de conclusies van de Raad van december 2014.

advertentie

Het principe dat investeringen in de ontwikkeling en het welzijn van kinderen slim en duurzaam zijn en rendabel zijn vanuit sociale, economische en politieke perspectieven, ligt ten grondslag aan de aanbeveling van de Europese Commissie uit 2013: “Investeren in kinderen: de cyclus van achterstand doorbreken”. Zonder een duidelijk richtsnoer voor de komende jaren dreigt de bevordering van de rechten en het welzijn van het kind door de EU ad hoc, zwak en zelfs ineffectief te worden. Het is tegen deze achtergrond dat wij, internationale en Europese kinderrechtenorganisaties, de Europese Commissie oproepen om een ​​alomvattende, nieuwe en robuuste agenda aan te nemen, waarin een duidelijk kader wordt geschetst voor EU-actie op het gebied van de rechten van het kind in Europa en daarbuiten.

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht voor deze belangrijke kwestie en kijken er erg naar uit om binnenkort in een ontmoeting met u gevolg te geven aan onze aanbevelingen.

U kunt ons allemaal bereiken via: [e-mail beveiligd] 

Download deze open brief hier.

handtekening.png

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending