Verbind je met ons

Afrika en India

De samenwerking van de Europese Unie met Afrika op het gebied van migratie

DELEN:

gepubliceerd

on

Afrika en IndiaVragen en antwoorden: feiten en cijfers over samenwerking met Afrika.

Hoe werkt de EU samen met Afrika op het gebied van migratie?

Op basis van zijn Globale aanpak van migratie en mobiliteit (TAMM) – het overkoepelende kader van het externe migratie- en asielbeleid van de EU – voert de EU een brede dialoog met landen op het Afrikaanse continent over migratie en mobiliteit op bilateraal, regionaal en continentaal niveau:

  • Continentaal niveau, met de Afrikaanse Unie. Een sleutel politieke verklaring over migratie en mobiliteit werd bekrachtigd door de staatshoofden en regeringsleiders op de EU-Afrika-top in april 2014. Het herhaalde dat de partijen zich er onder meer toe verbinden om irreguliere migratie te bestrijden en alle relevante aspecten daarvan aan te pakken, waaronder preventie, meer migratie en grensbeheer, migrantensmokkel, terugkeer en overname, alsook het aanpakken van de diepere oorzaken van irreguliere migratie en het versterken van de samenwerking om mensenhandel aan te pakken, en het bieden van internationale bescherming. Bovenstaande verklaring wordt ondersteund door een Actieplan (2014-17), en de nodige financiële middelen.
  • Regionaal niveau, met beleidsdialogen met landen langs de westelijke migratieroute (Rabat-proces) en de oostelijke trekroute (Khartoem-proces). De regionale dialogen worden ondersteund door concrete actieplannen en financiële middelen.
  • Bilateraal niveau, met specifieke politieke akkoorden gesloten met Marokko, Tunesië, Kaapverdië en Nigeria. Deze politieke overeenkomsten gaan vergezeld van concrete acties, waaronder een breed scala aan programma- en projectondersteuning, die tot doel hebben bij te dragen tot institutionele en wetgevende hervormingen en capaciteitsopbouw in partnerlanden.

Wat is de migratie- en mobiliteitsdialoog tussen de EU en Afrika?

De Afrika-EU Migratie, Mobiliteit en Werkgelegenheid (MME) Partnerschap werd gelanceerd tijdens de tweede Afrika-EU-top van staatshoofden en regeringsleiders in december 2007 in Lissabon, waar de gezamenlijke strategie EU-Afrika en de Eerste actieplan (2008-2010) werden aangenomen.

De top EU-Afrika in 2014 gaf een nieuwe impuls aan de samenwerking op het gebied van migratie: naast de verklaring over migratie en actieplan 2014-2017 werd ook aangenomen, met de nadruk op de volgende prioriteiten:

  • Mensenhandel
  • Remittances
  • Diaspora
  • Mobiliteit en arbeidsmigratie (inclusief intra-Afrikaanse mobiliteit)
  • Internationale bescherming (inclusief binnenlandse ontheemden)
  • Onregelmatige migratie

Wat is het Rabat-proces?

advertentie

Het proces van Rabat werd voor het eerst gelanceerd tijdens de eerste Euro-Afrikaanse ministeriële conferentie over migratie en ontwikkeling in juli 2006 in Rabat. Het brengt regeringen van 55 Europese en Afrikaanse landen uit Noord-, West- en Centraal-Afrika samen met de Europese Commissie en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS). Het doel is om de dialoog en samenwerking op het gebied van migratie in bredere zin te versterken (legale migratie en mobiliteit; preventie van irreguliere migratie en maatregelen om deze tegen te gaan; migratie en ontwikkeling; internationale bescherming), en om gemeenschappelijke prioriteiten vast te stellen om operationele en praktische samenwerking.

Het proces van Rabat heeft geleid tot een solide en vruchtbare dialoog tussen de EU en landen in Noord-, West- en Centraal-Afrika, en heeft geleid tot nauwere samenwerking door de uitvoering van bilaterale, subregionale, regionale en multilaterale initiatieven. Het Seahorse Atlantic Network is een voorbeeld van een concrete samenwerking op regionaal niveau tussen Spanje, Portugal, Senegal, Mauritanië, Kaapverdië, Marokko, Gambia en Guinee-Bissau. Het maakt informatie-uitwisseling tussen autoriteiten langs de West-Afrikaanse kust mogelijk om irreguliere migratie en grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen.

De vierde Euro-Afrikaanse ministeriële conferentie over migratie en ontwikkeling vond in november plaats in Rome. De Verklaring en programma van Rome voor 2015-17, aangenomen tijdens deze conferentie, identificeerde twee hoofdprioriteiten voor toekomstige actie: 1) het versterken van de band tussen migratie en ontwikkeling, en 2) het voorkomen en bestrijden van irreguliere migratie en aanverwante misdaden, namelijk mensenhandel en mensensmokkel. Het introduceerde ook internationale bescherming als een van de vier pijlers voor samenwerking, waardoor ze werden afgestemd op de totaalaanpak van migratie en mobiliteit. Afgelopen week heeft de Stuurgroep de operationalisering van de Verklaring van Rome en het Programma besproken.

Hoe verleent de EU financiële steun aan het proces van Rabat?

Specifieke steun voor het Rabat-proces is opgenomen in het Jaarlijks actieprogramma 2014 in het kader van het pan-Afrikaanse programma van het instrument voor ontwikkelingssamenwerking, waarmee de EU een actie financiert ter ondersteuning van de migratie- en mobiliteitsdialoog met de Afrikaanse Unie. Daarnaast financiert de EU via het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI), het Europees Ontwikkelingsfonds (EDF) en het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) een belangrijk aantal migratiegerelateerde acties op bilateraal en regionaal niveau die de uitvoering ondersteunen van diverse toezeggingen die zijn gedaan in het kader van het proces van Rabat. In het kader van het 10e Europese Ontwikkelingsfonds financiert de EU bijvoorbeeld een project van 26 miljoen euro ter ondersteuning van het vrije verkeer van personen en migratie in West-Afrika. Het project wordt uitgevoerd in gezamenlijk beheer met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De algemene doelstelling is het ondersteunen van de effectieve implementatie van de ECOWAS-protocollen voor het vrije verkeer van personen en de gemeenschappelijke aanpak van migratie van ECOWAS. De EU overweegt tevens voortzetting van de financiering op het gebied van migratie in het kader van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds, dat in de eerste helft van 2015 moet worden ondertekend. Als onderdeel van het Regionaal Actieplan voor de Sahel zal de EU het verband tussen ontwikkeling en migratie versterken en migratie mainstreamen in de collectieve acties van de EU en de lidstaten op basis van de totaalaanpak van migratie en mobiliteit en het proces van Rabat.

Wat is het proces van Khartoem?

Het proces van Khartoum werd gelanceerd tijdens een ministeriële conferentie in november 2014 in Rome. Het doel is een langdurige dialoog over migratie en mobiliteit tot stand te brengen, met als doel de huidige samenwerking te verbeteren, onder meer door het identificeren en uitvoeren van concrete projecten. In de eerste fase moeten de activiteiten zich concentreren op het aanpakken van mensenhandel en migrantensmokkel.

Het proces van Khartoum wordt geleid door een stuurgroep bestaande uit vijf EU-lidstaten (Italië, Frankrijk, Duitsland, VK, Malta), vijf partnerlanden (Egypte, Eritrea, Ethiopië, Zuid-Soedan, Soedan) en de Europese Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden en de AU-commissie aan Afrikaanse zijde.

Hoe verleent de EU financiële steun aan het proces van Khartoum?

Het Khartoum-proces zal rechtstreeks worden ondersteund in het kader van het programma “Steun aan de Afrika-EU-migratie- en mobiliteitsdialoog” (17.5 miljoen euro in het kader van het pan-Afrikaanse programma).

Er zijn aanvullende initiatieven gepland om acties uit te voeren in overeenstemming met de ministeriële verklaring van november 2014, waaronder een project over de aanpak van gemengde migratiestromen in Oost-Afrika (5 miljoen euro in het kader van het thematisch programma voor ontwikkelingssamenwerking - wereldwijde collectieve goederen en uitdagingen (DCI-GPGC), uit te voeren door Expertise France) en een project ter ondersteuning van EU-samenwerking op het gebied van rechtshandhaving langs de migratieroute naar de Hoorn van Afrika (€ 0.75 miljoen in het kader van het Fonds voor interne veiligheid voor politiesamenwerking). In het kader van het komende regionale indicatieve programma voor de regio Oost-Afrika, Zuid-Afrika en de Indische Oceaan van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds is een interregionaal budget van 25 miljoen euro gereserveerd voor migratie in deze regio, met bijzondere aandacht voor het proces van Khartoem, met inbegrip van de noodzaak om aan internationale beschermingsbehoeften te voldoen.

Voor het volledige rapport, klik hier. 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending