Verbind je met ons

Conflicten

Strategic Investment Fund: Commissies terug Juncker Plan, maar niet het programma bezuinigingen

DELEN:

gepubliceerd

on

FernandoEen onderhandelingsmandaat over het "Juncker" -plan voor een Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) om groei en werkgelegenheidscheppende investeringen te garanderen, werd gesteund door de begrotingen en de commissies voor economische en monetaire zaken. op maandag avond. Maar Europarlementariërs betwistten plannen om het fonds te voeden met de EU-begrotingen voor onderzoek en transportinvesteringen en riepen op tot meer parlementaire controle over leiderschap en doelstellingen.

 Het rapport, opgesteld door José Manuel Fernandes (EVP, PT) (foto) voor de Begrotingscommissie en Udo Bullmann (S&D, DE) namens de Commissie economische en monetaire zaken, wijzigingen de volgende kernpunten in de Europese Commissie voorstel:

  • Het garantiefonds voeden

Om de investeringen uit de EU-begroting die bestemd zijn voor onderzoek en transport te beschermen, moet de Commissie alternatieve middelen vinden om het garantiefonds te financieren. Het fonds zou geleidelijk moeten worden aangevuld via de jaarlijkse begrotingsprocedure totdat het in 8 2022 miljard euro bedraagt. De garantie zelf moet “onherroepelijk en onvoorwaardelijk” zijn, om investeerders gerust te stellen.

  • Project criteria

Projecten die worden gefinancierd of gegarandeerd door het EFSI, moeten economisch levensvatbaar zijn, EU-prioriteiten weerspiegelen, niet in aanmerking komen voor EU-begroting of Europese Investeringsbank (EIB) -financiering en een hoger risicoprofiel hebben dan die welke door de EIB zouden kunnen worden gefinancierd.

  • Meer controle over leiderschap van nieuwe instanties

Het investeringscomité van het fonds moet uit acht leden bestaan ​​om de geografische diversiteit van de EU te weerspiegelen en een zo breed mogelijk scala aan deskundigheid te bieden. Het Parlement moet zowel dit panel als de voorgestelde algemeen directeur goedkeuren, die het recht heeft samen met de voorzitter van de stuurgroep te horen. Het stuurbord moet uit vier leden bestaan.

  • Stemrechten in de stuurkaart

Derden die het EFSI willen financieren, moeten niet worden gegarandeerd lid te worden van de stuurgroep.

  • Parlementaire controle van EFSI-operaties, scorebord

De activiteiten van het fonds moeten worden gecontroleerd door de Europese Rekenkamer en moeten jaarlijks door het Parlement worden gecontroleerd. Om te beoordelen hoe goed het investeringsplan op macro-economisch niveau is, willen leden van het Europees Parlement graag een scorebord.

advertentie

MEP citaten:

Co-rapporteur de heer Fernandes

“We hebben de geloofwaardigheid en het vertrouwen van het fonds versterkt, door goed te keuren dat de garantie een onherroepelijk en onvoorwaardelijk karakter heeft. We hebben de democratische legitimiteit en transparantie ervan verder versterkt, waardoor de deelname aan en het toezicht van het Europees Parlement is vergroot. We hebben ook de impact op Horizon 2020 en de Connecting Europe Facility verminderd, terwijl we het bedrag van het garantiefonds intact hebben gehouden, waarbij we gebruik hebben gemaakt van alle flexibiliteit en elk EFSI-overschot hebben teruggesluisd naar de programma’s die zijn gebruikt om het fonds te financieren.”

 Co-rapporteur de heer Bullmann

“Het vandaag bereikte akkoord zou een belangrijke stap kunnen zijn in de richting van het dichten van de investeringskloof in Europa en is een kans voor groei en werkgelegenheid. Duurzame investeringen zijn een belangrijke manier om de huidige economische trend te doorbreken en de recessie en de massale werkloosheid te bestrijden.”

Begrotingscommissie voorzitter Jean Arthuis (ALDE, FR)

“Het is zeer betreurenswaardig dat de Commissie en de nationale regeringen, geobsedeerd als ze zijn door de bekrompen 'juste retour'-logica, voorstellen om het Juncker-plan te financieren ten koste van delen van de EU-begroting die echt Europees en transnationaal zijn. In een tijd waarin alle lidstaten de noodzaak erkennen om de investeringen in Europa weer op gang te brengen, nodig ik hen uit om de garantie rechtstreeks te verstrekken, als teken van vertrouwen. Vandaag was het Parlement ambitieus en creatief. We hopen dat de Raad dit voorbeeld zal volgen, in het belang van Europa.”

Commissie economische en monetaire zaken Roberto Gualtieri (S&D, IT)

“Het Europees Parlement zal nu de onderhandelingen aangaan met de Raad met een gedegen en alomvattend voorstel: we zullen ons inspannen om snel tot een akkoord tussen de medewetgevers te komen, met het oog op een definitieve aanneming in juni, om ervoor te zorgen dat het fonds zal zo snel mogelijk volledig operationeel zijn.”

Volgende stappen

De resolutie werd goedgekeurd door 69-stemmen op 13, met zes onthoudingen. De commissies hebben ook een mandaat goedgekeurd om met 71 onderhandelingen te starten met de Raad tot zes, met onthouding van 11. Onderhandelingen moeten beginnen 23 april, met als doel een compromis tot stand te brengen waarover het hele Parlement in juni zal stemmen, zodat het fonds medio 2015 operationeel kan zijn, in overeenstemming met het plan van de Commissie.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending