Verbind je met ons

Biobrandstoffen

Milieucommissie steunt compromis over schonere biobrandstoffen

DELEN:

gepubliceerd

on

maïsEP-leden en ministers zijn dinsdag (14 april) een stap dichter bij een akkoord gekomen over plannen om de productie van traditionele biobrandstoffen te beperken en de verschuiving naar alternatieve bronnen, zoals bepaalde soorten afval en residuen, en nieuwe bronnen zoals zeewier te versnellen. De stemming van de milieucommissie steunt een akkoord dat door de wetgevers is bereikt. Het plan heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen, veroorzaakt door het toenemende gebruik van landbouwgrond voor biobrandstofgewassen, terug te dringen.

“Het was een zeer uitdagend dossier en we hebben niet alles bereikt wat we wilden bereiken. Er zijn zeer verschillende capaciteiten en benaderingen tussen de lidstaten op het gebied van geavanceerde biobrandstoffen, sommige zijn bereid meer vooruitgang te boeken dan andere, evenals een zeer diepgaand meningsverschil over ILUC-factoren”, zei het leidende EP-lid, Nils Torvalds (ALDE, FI), nadat de commissie heeft de uitkomst van de onderhandelingen met het Letse voorzitterschap goedgekeurd met 51 stemmen voor en 12 tegen, bij 1 onthouding.

Biobrandstoffen van de eerste generatie onder toezicht

De huidige wetgeving vereist dat de EU-lidstaten ervoor zorgen dat hernieuwbare energie in 10 minstens 2020% van het energieverbruik in de transportsector voor haar rekening neemt. Het vandaag goedgekeurde compromis stelt dat biobrandstoffen van de eerste generatie (uit gewassen die op landbouwgrond worden geteeld) verantwoordelijk moeten zijn voor maximaal 7% van het eindenergieverbruik in de transportsector tegen 2020.

Brandstofleveranciers zullen het geschatte emissieniveau rapporteren dat wordt veroorzaakt door het vrijmaken van meer land om voedselgewassen te verbouwen die nodig zijn wanneer land is overgeschakeld op de productie van biobrandstofgewassen, bekend als indirecte verandering in landgebruik (ILUC) voor EU-landen en de Commissie. De Commissie zal vervolgens gegevens over deze ILUC-gerelateerde emissies rapporteren en publiceren. Later wordt van de Commissie verwacht dat zij op basis van de beste beschikbare wetenschap verslag uitbrengt aan het EP en de Raad over de mogelijkheden om ILUC-emissiefactoren op te nemen in de bestaande duurzaamheidscriteria.

Het stimuleren van geavanceerde biobrandstoffen

De EU-lidstaten zullen uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn een nationaal doel moeten stellen voor geavanceerde biobrandstoffen, bijvoorbeeld afkomstig uit bepaalde soorten afval en residuen en nieuwe bronnen zoals zeewier. In de ontwerpwetgeving wordt een indicatief doel gesteld van 0.5% voor het aandeel van de energie die tegen 2020 uit geavanceerde biobrandstoffen moet worden geproduceerd als percentage van de energie uit hernieuwbare bronnen in alle vormen van transport. De lidstaten kunnen op bepaalde gronden een lager doel stellen, zoals een beperkt productiepotentieel, technische of klimatologische beperkingen, of het bestaan ​​van nationaal beleid dat al evenredige financiering toewijst aan prikkels voor energie-efficiëntie en elektrisch vervoer.

advertentie

Volgende stappen

De tekst van de overeenkomst zal tijdens de plenaire zitting van 27-30 april in Straatsburg door het voltallige Huis in stemming worden gebracht. De lidstaten moeten de wetgeving in 2017 hebben aangenomen.

Voor meer informatie:

Profiel: Nils Torvalds (ALDE, FI)

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

EbS-nieuws: biobrandstoffen

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending