Verbind je met ons

Conflicten

Door de EU gefaciliteerde dialoog tussen Kosovo en Servië: recente resultaten en toekomstige uitdagingen

DELEN:

gepubliceerd

on

990728-A-5658R-029Het is twee jaar geleden sinds de overeenkomst van april tussen Servië en Kosovo, bemiddeld door de EU. Al met al hebben beide partijen de bereidheid getoond om de overeenkomst op hun grondgebied uit te voeren. De recente overeenkomst over gerechtigheid en rechterlijke macht in Kosovo is het bewijs van een verdere normalisering van hun betrekkingen. Er blijven echter verschillende problemen bestaan.

 Na zes maanden van inactiviteit als gevolg van intern politiek gekibbel is Kosovo verder gegaan met het werken aan zijn ontwikkeling als staat. De EU is een van de belangrijkste facilitators geweest van de voortgezette dialoog tussen Servië en Kosovo, en de oprichting van een Kosovaarse coalitieregering in december 2014 zorgde ervoor dat de onderhandelingen weer vooruitgang konden boeken.

Hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini zei: “We zijn het erover eens dat, nu er een nieuwe regering in Pristina is, de werkzaamheden aan de hervormingsagenda van de EU in een geïntensiveerd tempo moeten worden hervat, zodat er het komende jaar goede vooruitgang kan worden geboekt, zowel op het gebied van de interne ontwikkeling als op het gebied van de interne ontwikkeling en op zijn EU-pad.”

 In 2014 schetste de regering van Pristina twee specifieke kwesties uit de aprilovereenkomsten die nog niet waren aangepakt. In de eerste plaats is de structuur van de civiele bescherming al enige tijd een punt van zorg. Deze 'parallelle' structuur bestaat uit een Servische politiemacht die het noorden van Kosovo controleert. De tweede kwestie was de eis tot hervorming van het rechtssysteem, en de kwestie van de toelating van Servische rechters tot het Kosovaarse rechtssysteem.

Beide eisen worden nu geïnstitutionaliseerd. De rechterlijke overeenkomst uit 2015 vertegenwoordigt een nieuwe stap voorwaarts voor de aspirant-natie. Het vertegenwoordigt niet alleen de mogelijkheid van een functionerend rechtssysteem met een mix van Servische en Albanese rechters en aanklagers, het duwt Kosovo en Servië ook dichter bij een toetreding tot de Europese Unie. Bovendien stond een eerdere overeenkomst toe dat 500 Servische politieagenten zich bij de Kosovaarse politie konden aansluiten, een nieuwe stap in de richting van integratie en een oplossing voor de Kosovaarse grieven. De Servische strijdkrachten voor civiele bescherming, die door de Kosovaren als een bedreiging voor hun soevereiniteit worden beschouwd, blijven echter tot nu toe in het Noorden aanwezig.

De Servische premier A. Vucic nam een ​​positief standpunt in na het laatste akkoord, maar wees op nog twee mogelijke struikelblokken voor de toekomst. De eerste is een langdurige strijd om de rechten van de Trepça-mijn. Servië heeft zijn recht overgenomen om 75% van de invloedrijke mijn te controleren. Onlangs besloten de (Kosovaarse) mijnwerkers te gaan staken uit protest tegen deze Servische overheersing. De nieuwe Kosovaarse regering probeerde vervolgens de mijn te nationaliseren, maar werd onder druk van de EU en Servië gedwongen deze strategie op te geven. De relevantie van de Trepça-mijnen kan niet worden onderschat. Tijdens het bestaan ​​van Joegoslavië was het goed voor meer dan 70% van al zijn minerale rijkdommen. Economisch gezien kunnen deze mijnen een enorme impuls betekenen voor welk land dan ook dat de rechten bezit.

Een tweede kwestie die premier Vucic aan de orde stelde, was de oprichting van een vereniging van Servische gemeenten met autonome bevoegdheden. De vorige gemeenten werden na het Akkoord van april illegaal verklaard, maar EU-onderhandelaars hebben de noodzaak van lokale vertegenwoordiging van de Servische bevolking in Kosovo erkend.

advertentie

Over het geheel genomen kunnen de door de EU gefaciliteerde onderhandelingen als een succes worden beschouwd. Kosovo wordt echter met nog veel meer uitdagingen geconfronteerd in zijn zoektocht om een ​​volledig functionerende staat te worden. Naast de eerder genoemde kwesties heeft het Europees Parlement verschillende andere problemen in de regio opgemerkt. Het werkloosheidspercentage schommelt rond de 45%, corruptie blijft een dagelijks verschijnsel en EULEX, verantwoordelijk voor het verlenen van hulp aan de Kosovaarse regeringen, heeft zijn populariteit in Kosovo jaarlijks zien afnemen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending