Verbind je met ons

Economie

Green MEP stelt hervorming belastingstelsel

DELEN:

gepubliceerd

on

Eva JolyHet groene EP-lid Eva Joly (foto) is benoemd tot lid van een nieuw onpartijdig orgaan dat is opgericht om hervormingen van het belastingstelsel voor te stellen.

De onafhankelijke commissie voor de hervorming van de internationale vennootschapsbelasting (ICRICT) heeft tot taak mogelijke hervormingen te bekijken vanuit het perspectief van het algemeen belang.

De lancering is een reactie op de wijdverbreide woede over het ontwijken van vennootschapsbelasting en de impact ervan op ongelijkheid en armoede, en op de bezorgdheid dat de huidige belastinghervormingsprocessen ontoereikend zijn.

Negen internationale experts, waaronder de Franse plaatsvervanger Joly en Joseph Stiglitz, een Nobelprijswinnende econoom, zullen zitting hebben in de commissie, waarvan de eerste vergadering gepland staat voor 18 en 19 maart in New York.

De commissie zegt dat een rechtvaardig belastingstelsel nodig is om de controversiële kwestie van toenemende ongelijkheid aan te pakken - een kwestie waarmee veel landen, zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen, momenteel worstelen.

Waarschijnlijk wordt gekeken naar bestaande mazen in de belastingwetgeving waarvan bedrijven en particulieren profiteren om hun belastingplicht te verlagen.

 

advertentie

De commissie pleit voor een breder debat over belastinghervormingen en stelt dat in het huidige systeem voorstellen om het belastingstelsel te hervormen in technische termen worden besproken, zodat bij het overleg voornamelijk belastingadviseurs van multinationale ondernemingen betrokken zijn, die belangen hebben bij het huidige systeem.

Joly, vicevoorzitter van de speciale belastingcommissie van het Europees Parlement, zei: “Hoewel fiscaal beleid de hele samenleving raakt, zijn de daarmee verband houdende debatten te lang beschouwd als het exclusieve domein van accountants en belastingprofessionals.

"Gezien de ongelijkheden die deze praktijken veroorzaken, is het echter van essentieel belang dat de expertise zo breed mogelijk wordt gedeeld. Bovendien is een ondubbelzinnig wereldwijd optreden tegen deze praktijken, die de nationale begrotingen te lang hebben beroofd van enorme bedragen, een voorwaarde voor het succes van de internationale onderhandelingen over klimaatverandering en ontwikkeling", zegt Joly, die ook magistraat is.

"Ik ben dan ook verheugd dat ik deel uitmaak van de negen commissarissen die belast zijn met het ontwikkelen van aanbevelingen voor belastinghervormingen die bedoeld zijn om het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties na 2015 te financieren en om bij te dragen aan het initiatief van de G20/OESO Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)."

Verder commentaar kwam van de Groenen/EFA-covoorzitter Philippe Lamberts, die zei: "Namens de Groenen/ALE-fractie ben ik trots te horen van de benoeming van Eva Joly tot de Onafhankelijke Commissie van belasting- en ontwikkelingsdeskundigen. Het is des te meer opmerkelijk omdat ze de enige Europeaan is in een panel van internationale experts, waaronder de Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz.

"Er zijn maar weinig mensen die, zoals Eva Joly, de ervaring hebben gehad om over enkele van de grootste politiek-financiële kwesties van de jaren negentig te oordelen, waaronder de Elf-zaak."

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending