Verbind je met ons

EU

Open brief: ontwerpresolutie over alcoholstrategie - suggesties voor compromisamendementen

DELEN:

gepubliceerd

on

Stoppen met drinkenIk schrijf u namens de Europese Alcohol Policy Alliance (Eurozorg), de Europese Volksgezondheidsalliantie (EPHA), de Europese vereniging voor de studie van de lever (EASL), de Europese Vereniging van Leverpatiënten (ELPA), Verenigde Europese gastro-enterologie (UEG) de Vereniging van Europese Kankercompetities (ECL) Permanent Comité van Europese artsen (CPME)en Royal College of Physicians (VK) British Medical Association gezien uw werk in de ENVI-commissie voor de Resolutie van de EU-alcoholstrategie. 

We hebben vastgesteld dat er grote belangstelling is voor de tekst van de resolutie (met meer dan 360 amendementen) en verwelkomen uw belangstelling voor dit belangrijke onderwerp op het gebied van de volksgezondheid. We zijn echter bijzonder teleurgesteld als we constateren dat de amendementen van de ENVI-resolutie in sommige opzichten meer lijken te doen om commerciële belangen te bevorderen dan om de volksgezondheid te bevorderen.

Omdat Europa de regio met de hoogste alcoholconsumptie ter wereld is, vormt alcoholmisbruik een groot probleem voor de volksgezondheid dat grootschalige sociaal-economische schade aanricht. Het aanpakken van alcoholgerelateerde schade is van cruciaal belang om de ongelijkheid op gezondheidsgebied te verminderen. Er is een duidelijke hoeveelheid bewijsmateriaal dat erop wijst dat de last van ziekten en sterfgevallen als gevolg van alcohol de meest behoeftigen onevenredig treft. Het terugdringen van door alcohol veroorzaakte schade is een actieve investering in onze economieën die de gezondheidszorguitgaven voor ernstige ziekten op de lange termijn terugdringt en de productiviteit van de beroepsbevolking verhoogt.

Het is daarom ontmoedigend om te zien dat amendementen worden verworpen:

  • Betere regelgeving en handhaving van leeftijdsgrenzen (paragrafen 13 en 15)
  • Verstrekking van betere informatie aan consumenten door middel van passende etikettering van de voedingssamenstelling en ingrediënten (paragraaf vier)
  • Roept op tot een nieuwe EU-alcoholstrategie om de lidstaten bij hun inspanningen te ondersteunen (paragraaf vier)
  • Meetbare, in de tijd beperkte beleidsdoelen en adequate mechanismen voor monitoring (paragraaf 11)

Het is vooral zorgwekkend om amendementen te zien die suggereren dat overheidsgeld moet worden besteed aan campagnes die alcoholconsumptie bevorderen, terwijl de EU al meer dan een miljard euro heeft toegezegd om marketingcampagnes in de komende drie jaar te ondersteunen.

Als leden van de ENVI-commissie willen wij er dan ook bij u op aandringen om de volksgezondheid voorop te stellen in uw beraadslagingen.

Bedankt voor uw aandacht, wij staan ​​tot uw beschikking als u vragen heeft.

advertentie

Met vriendelijke groet,

Mariann Skar

Eurocare, secretaris-generaal

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending