Verbind je met ons

Luchtvaart / luchtvaartmaatschappijen

Wijzigingen in geplande Europese Passenger Name Record (PNR) systeem besproken door Europarlementsleden

DELEN:

gepubliceerd

on

20140312PHT38750_originalEen nieuwe ontwerptekst over een EU-systeem voor het gebruik van Passenger Name Record (PNR)-gegevens, ingediend door hoofdlid Timothy Kirkhope (ECR, VK), werd donderdagochtend (26 februari) besproken in de Commissie Burgerlijke Vrijheden.

Een evaluatie van de noodzaak en evenredigheid van het voorstel in het licht van de huidige veiligheidsbedreigingen, de reikwijdte ervan (lijst van strafbare feiten die eronder vallen), bewaartermijnen, de opname of uitsluiting van vluchten binnen de EU, het verband met de lopende hervorming van de gegevensbescherming , evenals de gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie van de EU waarbij de richtlijn gegevensbewaring uit 2006 nietig werd verklaard, behoorden tot de kwesties die door de leden van het Europees Parlement werden besproken.
Het voorstel van de Commissie uit 2011 vereist een meer systematische verzameling, gebruik en bewaring van PNR-gegevens van passagiers die "internationale" vluchten nemen (degenen die de EU binnenkomen vanuit of vertrekken naar een derde land), en zou daarom gevolgen hebben voor de rechten om privacy en gegevensbescherming.
De door Timothy Kirkhope in het herziene ontwerprapport voorgestelde wijzigingen zijn onder meer:

  • The scope of the proposal is narrowed to cover terror offences and serious “transnational” crime (the list of specific offences includes, for instance, trafficking in human beings, child pornography, trafficking in weapons, munitions and explosives);
  • gevoelige gegevens moeten uiterlijk 30 dagen na de laatste ontvangst van PNR-gegevens met dergelijke gegevens door de bevoegde autoriteiten definitief worden verwijderd. Andere gegevens blijven na 30 dagen gemaskeerd;
  • de opname van vluchten binnen de EU (oorspronkelijk niet opgenomen door de Commissie, maar de Raad van de Europese Unie is voorstander van de opname van vluchten binnen de EU);
  • 100% dekking van vluchten (in de tekst van de Commissie wordt voorgesteld om geleidelijk tot 100% dekking van internationale vluchten te komen);
  • toegang tot de PNR-gegevens blijft vijf jaar toegestaan ​​voor terrorisme, maar wordt teruggebracht tot vier jaar voor zware criminaliteit;
  • elke EU-lidstaat moet een toezichthoudende functionaris voor gegevensbescherming aanstellen;
  • personen die beveiligingscontroles uitvoeren, die toegang hebben tot de PNR-gegevens en deze analyseren, en die de gegevenslogboeken beheren, moeten een veiligheidsmachtiging hebben en een beveiligingstraining hebben gevolgd;
  • in de tekst wordt verwezen naar het arrest van het Hof van Justitie van de EU over het bewaren van gegevens en naar de huidige EU-regels voor gegevensbescherming, en;
  • de periode voor de lidstaten om de richtlijn om te zetten wordt verlengd van twee naar drie jaar (gezien de specifieke technologische en structurele vereisten voor het opzetten van een EU PNR-systeem voor elke lidstaat).

De afsluiting van de live Twitter-verslaggeving van het debat @EP_Justitie is beschikbaar hier.
Volgende stappen

The deadline for MEPs to table amendments to Kirkhope’s text is 18h on 25 March.

Voorzitter: Claude Moraes (S&D, VK)

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending