Verbind je met ons

Conflicten

Migratie: een gezamenlijke Europese verantwoordelijkheid (toespraak)

DELEN:

gepubliceerd

on

Dimitris AvramopoulosDimitris Avramopoulos - Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap

Ik ben vandaag met u komen praten over een realiteit die steeds grimmiger wordt: Europa moet de migratie beter beheren.

De afgelopen jaren zijn duizenden levens verloren gegaan in de Middellandse Zee.

We moeten hier eerlijk zijn: mensen zullen blijven komen zolang ze thuis niet veilig zijn, en zolang ze daar geen perspectief hebben.

De donkere kant hiervan is ook dat georganiseerde criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en mensenhandel deze situatie zullen blijven misbruiken en ervan zullen profiteren.

De Italiaanse kustwachtofficieren die vorige week door gewapende criminelen met geweer werden bedreigd, zijn een treurig voorbeeld van de roekeloosheid van deze criminelen.

Wij kunnen niet blind blijven. En we kunnen niet doorgaan alsof het ‘business as usual’ is.

advertentie

Allereerst wil ik de Italiaanse kustwacht en de mensen uit andere lidstaten die betrokken zijn bij de Triton-operatie van harte complimenteren.

2014 was een topjaar waarin ruim 200 mensen via de Middellandse Zee Europa binnenkwamen.

Sinds 2015 januari 5.600 zijn ruim 50 migranten gered, wat neerkomt op een stijging van XNUMX% ten opzichte van vorig jaar.

Dit hoge aantal geeft ons alvast een indicatie van wat we de komende maanden en jaar(en) kunnen verwachten.

Hoewel we op de korte termijn moeten reageren met onmiddellijke maatregelen, moeten we ook naar de toekomst toe werken.

Migratie gaat niet alleen over mensen die per boot naar Lampedusa komen.

Migratie gaat ook over waarom deze mensen überhaupt vertrekken, en wat er met hen gebeurt als ze eenmaal aan onze kusten aankomen en het risico lopen te worden verhandeld.

Het migratieproces is complex en vereist een alomvattende aanpak.

Daarom is migratie een van de tien topprioriteiten van deze Commissie.

Daarom werken wij hard aan een nieuwe Europese Migratieagenda.

Op 4 maart houdt het College hierover zijn eerste debat.

Deze agenda zal laten zien hoe de Commissie, samen met de andere EU-instellingen, de lidstaten en haar agentschappen, alle middelen wil mobiliseren om de migratieproblemen aan te pakken.

En dit op een mondiale en duurzame manier, met volledige eerbiediging van de grondrechten.

Parallel aan de ontwikkeling van deze langetermijnstrategie ondersteunen we ook voortdurend Italië en andere lidstaten die op de korte en korte termijn te maken hebben met hoge migratiedruk aan de buitengrenzen van de EU.

Ten eerste hebben we vandaag de activiteiten van de gezamenlijke Frontex-operatie Triton verlengd tot ten minste eind 2015.

Hiervoor beschikken we over een initieel voorlopig operationeel budget van circa € 18 miljoen.

Anno 1st in november zijn ruim 19.000 mensen gered, en 6.000 daarvan zijn rechtstreeks te danken aan de hulp en betrokkenheid van Operatie Triton.

Afgelopen weekend waren Frontex-middelen betrokken bij niet minder dan twintig afzonderlijke zoek- en reddingsoperaties onder zeer moeilijke weersomstandigheden.

En wij zijn bereid verder te gaan.

Frontex heeft slechts een ondersteunende functie en kan lidstaten alleen op hun verzoek bijstand verlenen.

Maar we zijn bereid constructief te reageren als Italië de noodzaak onderkent om de middelen van Operatie Triton op te voeren.

Ten tweede hebben we Italië vandaag nog eens 13.7 miljoen euro aan noodfinanciering toegekend uit het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) om Italië te ondersteunen bij het beheersen van de stroom migranten, asielzoekers en vluchtelingen zodra ze aan onze kusten aankomen.

Al deze hulp komt bovenop de toewijzing die de lidstaten al van ons ontvangen. Italië is nu al de belangrijkste begunstigde van de EU-fondsen voor binnenlandse zaken, met een nationale basistoewijzing van ruim 520 miljoen euro (voor de periode 2014-2020). Vandaag is al een extra stap.

We weten allemaal dat er meer moet gebeuren.

Het beheer van migratie is niet de taak van één lidstaat of alleen van de Commissie.

Wij zitten hierin samen.

Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Maar financiering en operationele ondersteuning zijn slechts een deel van het verhaal. Terugkomend op wat ik eerder zei: we moeten de verschillende manieren en routes begrijpen die mensen kiezen om te migreren en hoe geavanceerde criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel opereren.

We moeten als unie samenwerken met de landen van herkomst en doorreis om de oorzaken van migrantensmokkel bij de wortels aan te pakken.

Samenwerking met partnerlanden is een hoeksteen van de migratiestrategie van de Commissie voor een beter mondiaal beheer van migratie en mobiliteit.

In dit verband zal ik de komende maanden samenwerken met de Hoge Vertegenwoordiger om onze contacten met belangrijke derde landen te intensiveren.

Ik zal ook deelnemen aan de Raad Buitenlandse Zaken op 16 maart om de discussies met de ministers van Buitenlandse Zaken voort te zetten over de manier waarop Europa meer en beter kan samenwerken met de landen van herkomst en doorreis.

We moeten onze inspanningen opvoeren om criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en mensenhandel hard aan te pakken.

In dit verband zal ik binnenkort een bezoek brengen aan Europol om officieel het project te lanceren van een speciaal maritiem inlichtingencentrum om deze criminele netwerken die in het Middellandse Zeegebied actief zijn, beter te kunnen identificeren en volgen.

We moeten mensen die oorlog en ontberingen ontvluchten ook veilige en legale kanalen bieden om naar Europa te komen.

Samen met de lidstaten moeten we onze inspanningen opvoeren om een ​​echt Europees programma voor de hervestiging van vluchtelingen op te zetten.

De Commissie werkt al nauw samen met de lidstaten in het kader van het Resettlement and Relocation Forum.

Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de lidstaten de verantwoordelijkheid daadwerkelijk delen.

Ten slotte intensiveren we ook onze beoordeling van de uitvoering van alle aanbevelingen van de Task Force Mediterranean en de conclusies van de Europese Raad van afgelopen oktober.

Op 12 maart zal ik tijdens de Raad Binnenlandse Zaken verslag uitbrengen over de geboekte vooruitgang.

Ik zal met de lidstaten onderzoeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de situatie aan te pakken, vooral in het centrale Middellandse Zeegebied.

Tot slot, zoals ik al eerder zei: vandaag de dag worden we geconfronteerd met een grimmige realiteit: Europa moet de migratie in alle opzichten beter beheren. En dit is vooral een humanitaire noodzaak.

We hebben een nieuwe en alomvattende aanpak van migratie nodig.

We hebben een Europese oplossing nodig. En dat is waar wij aan werken.

Nee, op de korte termijn kunnen we Italië niet vervangen bij het beheer van de buitengrenzen, maar we kunnen wel een helpende hand bieden.

We zullen Operatie Triton dus uitbreiden en de middelen ervan vergroten als Italië dat nodig heeft.

De boodschap die we vandaag sturen is heel eenvoudig:

Italië is niet de enige.

Europa staat achter Italië.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending