Verbind je met ons

Bankieren

Commissie legt broker ICAP een boete op van € 14.9 miljoen voor deelname aan verschillende kartels in de Yen-rentederivatensector

DELEN:

gepubliceerd

on

ICAPDe Europese Commissie heeft de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde makelaar ICAP een boete van €14 opgelegd wegens het overtreden van de EU-antitrustregels door het faciliteren van verschillende kartels in de sector van yen-rentederivaten (YIRD). In december 960 heeft de Commissie al boetes opgelegd aan een aantal grote banken die besloten de zaak met de Commissie te schikken.

Commissaris Margrethe Vestager, verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid, zei: “Het besluit van vandaag om makelaar ICAP een boete op te leggen, geeft een krachtig signaal af dat het bijstaan ​​van bedrijven bij hun kartelactiviteiten ernstige gevolgen heeft. Het markeert de succesvolle afronding van ons antitrustonderzoek in de yen-rentederivatensector – maar niet het einde van onze inspanningen om concurrentiebeperkende praktijken op de financiële markten te bestrijden.”

De Commissie heeft boetes opgelegd voor een totaalbedrag van 669 719 000 euro aan de banken UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan en aan de makelaar RP Martin in december 2013. Deze bedrijven hadden hun betrokkenheid toegegeven bij een of meer kartels in de YIRD-sector, waardoor de Commissie een schikking kon treffen bij hen het geval is.

In de YIRD-sector heeft de Commissie zeven afzonderlijke bilaterale inbreuken ontdekt die tussen 1 en 10 maanden duurden in de periode 2007-2010. Het concurrentiebeperkende gedrag betrof discussies tussen handelaars van de deelnemende banken over bepaalde JPY LIBOR-inzendingen. De betrokken handelaren wisselden af ​​en toe ook commercieel gevoelige informatie uit met betrekking tot handelsposities of toekomstige JPY LIBOR-inzendingen.

ICAP heeft ervoor gekozen de zaak niet te schikken. De procedure tegen haar werd derhalve volgens de normale procedure voortgezet. Het onderzoek van de Commissie bracht dat aan het licht ICAP faciliteerde zes van de zeven kartelsin de YIRD-sector via verschillende acties die hebben bijgedragen aan de concurrentiebeperkende doelstellingen die door de kartelisten werden nagestreefd, en in het bijzonder door:

  • het verspreiden van misleidende informatie aan bepaalde JPY LIBOR-panelbanken, die versluierd waren als 'voorspellingen' of 'verwachtingen' over waar de JPY LIBOR-tarieven zouden worden vastgesteld. Deze misleidende informatie was bedoeld om bepaalde panelbanken die niet aan deze inbreuken deelnamen, te beïnvloeden om JPY LIBOR-tarieven in te dienen in overeenstemming met de aangepaste 'voorspellingen' of 'verwachtingen' (UBS/RBS 2007, UBS/RBS 2008, UBS/DB 2008- 09, Citi/DB 2010 en Citi/UBS 2010 inbreuken);
  • door gebruik te maken van zijn contacten met verschillende JPY LIBOR-panelbanken die niet hebben deelgenomen aan de inbreuken, met als doel hun JPY LIBOR-inzendingen te beïnvloeden (UBS/RBS 2007, Citi/DB 2010 en Citi/UBS 2010 inbreuken); En
  • dienen als communicatiekanaal tussen een handelaar van Citigroup en een handelaar van RBS, waardoor de concurrentiebeperkende praktijken tussen hen mogelijk worden gemaakt (inbreuk Citi/RBS 2010).

De aan ICAP opgelegde boetes zijn als volgt:

Naam van de onderneming Inbreuk Verlaging op grond van de clementieregeling Fine (€)
ICAP UBS/RBS 2007 0% 1 040 000
ICAP UBS/RBS 2008 0% 1 950 000
ICAP UBS/DB 2008-09 0% 8 170 000
ICAP Citi/RBS 2010 0% 1 930 000
ICAP Citi/DB 2010 0% 1 150 000
ICAP Citi/UBS 2010 0% 720 000
Totaal 14 960 000

boetes

advertentie

In navolging van haar eerdere praktijk met betrekking tot boetes voor facilitators en van de jurisprudentie van het EU-Hof op dit punt, heeft de Commissie de boetes als een forfaitair bedrag vastgesteld door gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid overeenkomstig punt 37 van het Verdrag. Richtsnoeren van de Commissie inzake boetes uit 2006 (zie ook Persbericht en Memo). De boetes weerspiegelen de ernst, de duur en de aard van de betrokkenheid van ICAP als facilitator, evenals de noodzaak om ervoor te zorgen dat de boete een voldoende afschrikkende werking heeft.

Achtergrondinformatie over de betrokken producten

Rentederivaten (bijvoorbeeld rentetermijncontracten, swaps, futures, opties) zijn financiële producten die door banken of bedrijven worden gebruikt om het risico van renteschommelingen te beheersen. Deze producten worden wereldwijd verhandeld en spelen een sleutelrol in de wereldeconomie. Ze ontlenen hun waarde aan het niveau van een referentierente, zoals de London Interbank Offered Rate (LIBOR) – die wordt gebruikt voor verschillende valuta, waaronder de Japanse Yen (JPY). Deze benchmark weerspiegelt een gemiddelde van de koersen die dagelijks worden ingezonden door een aantal banken die lid zijn van een panel. Het is bedoeld om de kosten van interbancaire leningen in Japanse yen weer te geven en dient als basis voor verschillende financiële derivaten. Het niveau van de benchmarkrente kan van invloed zijn op de kasstromen die een bank van een tegenpartij ontvangt, of op de kasstroom die zij aan de tegenpartij moet betalen in het kader van rentederivatencontracten (zie voor meer details ook Memo).

Vordering tot schadevergoeding

Elke persoon of onderneming die wordt getroffen door concurrentieverstorend gedrag zoals beschreven in deze zaak, kan de zaak voor de rechtbanken van de lidstaten brengen en schadevergoeding eisen. De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Antitrustverordening (Verordening 1/2003 van de Raad) bevestigen beide dat in zaken voor nationale rechtbanken een besluit van de Commissie een bindend bewijs is dat het gedrag plaatsvond en onwettig was. Hoewel de Commissie de betrokken bedrijven boetes heeft opgelegd, kan schadevergoeding worden toegekend zonder dat deze vanwege de boete van de Commissie wordt verminderd.

De Antitrust Schade richtlijn, dat de lidstaten uiterlijk 27 december 2016 in hun rechtsstelsels moeten implementeren, staat er voor slachtoffers van concurrentiebeperkende praktijken gemakkelijker te verkrijgen een schadevergoeding. Meer informatie over schadevorderingen wegens antitrustzaken, inclusief een praktische gids over hoe de schade door de antitrustwetgeving kan worden gekwantificeerd, is beschikbaar in de Policy Brief van de Commissie en op de website van de Commissie. website van de Commissie.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending